Канада
Державні символи
Загальні відомості про країну
Оцінка ЕГП
Оцінка ЕГП
Оцінка природніх умов
Оцінка природніх ресурсів
Природні ресерси
Найбільші річки Канади
Природні ресурси
Населення
Населення
Загальна характеристика господарства
Промисловість
Промисловість
Промисловість
Сільське господарство
Сільське господарство
Сільське господарство
Територіальна структура
Транспорт
Зовнішні економічні зв’язки
Запитання
1.08M
Категория: ГеографияГеография

Канада. Загальні відомості про країну

1. Канада

2. Державні символи

3. Загальні відомості про країну

Площа – 10 млн. км2
(2 місце в світі)
Населення – 34,4 млн.
чол.
Адміністративнотериторіальний устрій
– федеративна держава,
країна у складі
Співдружності, яку
очолює Вел. Британія.
Склад території – у
Канаді 10 провінцій і 3
території.

4.

Державний устрій – Конституційна монархія.
Глава держави – королева
Великобританії –
Єлизавета 2
Генерал-губернатор
Девід Ллойд Джонстон

5.

Загальні відомості про країну
Столиця – Оттава
Релігія – християнство
( протестантизм,
католицтво)
Офіційна мова – англійська,
французька.
Член міжнародних
організацій – ООН, НАТО,
ОАД та ін.
Валюта – канадський
долар

6. Оцінка ЕГП

Канада – високорозвинута
держава Північної
Америки , велика
переселенська країна. По
суходолу межує із США –
головним економічним та
політичним партнером.
Державний кордон між
двома країнами умовний.

7. Оцінка ЕГП

Канада має вихід до 3 океанів: Тихого, ПівнічноЛьодовитого та Атлантичного, але через складні
природні умови 90% берегів не використовуються в
господарстві.
Втсновок: отже, ЕГП країни є суперечливе.

8. Оцінка природніх умов

Природні умови Канади дуже
різноманітні.
У рельєфі - переважають
рівнини: Лаврентійська
височина та Внутрішні
рівнини.
На заході тягнуться високі
сейсмічно активні гори
Кордильєри, на сході низькі
Аппалачі.
Клімат – країни суворий.
Більша частина країни лежить
в арктичному та
субарктичному поясах, тільки
південні території Канади
простягаються в помірному
кліматичному поясі.

9. Оцінка природніх ресурсів

Мінеральні
ресурси – з паливних корисних
копалин Канада має великі поклади нафти і
природного газу, які зосереджені в
Західноканадському басейні.
В Приозерному басейні – зосереджені значні
запаси залізної руди.
На Лаврентійській височині – зосереджені
мідні, нікелеві, поліметалеві, уранові руди.
В горах – зосереджені золото і срібло.

10. Природні ресерси

Водні
ресурси

Канади дуже значні:
на країну припадає
15% прісної води
світу. Річки Канади
мають великий
гідроенергопотенціал.

11. Найбільші річки Канади

р. Фрейзер
р. Маккензі
р. Колумбія
Річка Святого
Лаврентія

12. Природні ресурси

Земельні
ресурси. В Канаді є значні площі
родючих грунтів . Найкращі з них
чорноземи, а також присутні родючі бурі
лісові та сірі лісові грунти.
Лісові ресурси. Багато хвойних порід :
ялиця, модрина, ялина(тайга) і листяних
– клен, дуб, липа, бук(мішана ліси).
Канада також вирізняється багатством
рибних ресурсів, зокрема це стосується
океанічних узбереж та Велеких
Канадських озер.

13. Населення

Кількість населення – 34,4 млн. чол.
Густота – 3,4 чол./км2
Природній приріст – 4 чол./тис., що
призводить до “ старіння нації ”.
Урбанізація – 77%
Канада – двонаціональна країна.
45% - англоканадці, 30% франкоканадці.
Корінні жителі Канади – індіанці та
ескімоси – становлять разом трохи
більше ніж 1,5%.
В
Канаді
присутня
велика
українська діаспора(близько 1,2
млн. осіб).
Найгустіше
заселенні
південні
райони країни, які межують з США.

14. Населення

В країні є 4 міста-мільйонники:
Торонто(4,3млн.чол.)
Ванкувер(2 млн.чол.)
Монреаль(3,3 млн.чол.)
Оттава(1 млн.чол.)

15. Загальна характеристика господарства

Канада – одна з
найбільш
високорозвинених
постіндустріальних
країн світу. Входить у

Велику
сімку”.
Понад
50%
населення працюють
у
невиробничій
сфері. ВВП на душу
населення–
47 066 дол.

16. Промисловість

Паливна
промисловість – представлена
багатьма галузями і має експортне
значення. Нафтопереробка зосереджена у
великих портах в :
Монреалі
Ванкувері

17. Промисловість

Провідними
галузями є :
Електроенергетика - важливу роль в
якій відіграють ГЕС, на які
припадають 61%.
Чорна металургія.
Кольорова металургія.
Хімічна промисловість.
Лісова промисловість.

18. Промисловість

Машинобудування
- провідну
роль відіграє:
Автомобілебудування
(Приозер’я)
Залізничне машинобудування.
Суднобудування.
Електроніка.

19. Сільське господарство

СГ Канади
розвинуте в
степових
провінціях. Воно не
тільки забезпечує
країну в сировині, а
й експортує деякі
види продукції.

20. Сільське господарство

В
галузевій структурі переважає
тваринництво:
свинарство
м’ясо-молочне
скотарство
птахівництво

21. Сільське господарство

Рослинництво.
Головні площі зайняті під
пшеницею, за експортом якої Канада
поступається
тільки
США.
Основними
районами садівництва та картоплярства є
східні частини країни.

22. Територіальна структура

Майже вся
господарська
діяльність
зосереджена на
Півдні країни.
Найбільш
розвинутими є
провінції –
Онтаріо та Квебек.

23. Транспорт

Транспортна система Канади і
США становить єдине ціле.
Найбільша густа сітка
транспортних шляхів знаходиться
на півдні країни.
Головну роль у вантажопотоках
відіграють – залізниці, а у
пасажиропотоках – автомобільний
транспорт.
Зовнішні зв’язки
забезпечуються морським та
повітряним транспортом.
Важливими портами є:
Ванкувер, Монреаль, Квебека.
Важливий аеропорт –
Мореаль

24. Зовнішні економічні зв’язки

Основними
торговельними партнерами країни
є США. Зростають економічні зв’язки країни з
Японією та Мексикою.
Експорт:
Мінеральна
сировина 30%
від усього
експорту (
нафта, природній
газ, руди
металів),
пиломатеріали,
папір, пшениця,
деякі машини.
Імпорт:
Тропічні фрукти,
глинозем,
машини,
обладнання,
електроніка,
товари хімічної,
електронної та
легкої
промисловості.

25. Запитання

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Яка назва столиці Канади?
Назвати найбільші міста.
Назвати корінний народ Канади.
Яка ланка переважає в структурі сільського
господарства?
Яку продукцію експортує Канада?
Назвіть найбільші річки Канади.
Найбільші порти Канади.
Де зосереджена майже вся господарська діяльність
країни?
Склад території Канади.
Який основний торгівельний партнер країни?
Основні райони картоплярства і садівництва країни.
Який державний устрій Канади?Та назвати її главу.
English     Русский Правила