У чому особливості організації влади за первісних часів
№1 –організації влади за первісних часів №2 – основні ознаки держави і цивілізації
№1
Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме цієї доби
На певних стадіях розвитку людства, зокрема при первіснообщинному ладі, держави і права не існувало. Довгий час люди існували в
Первісне стадо неандертальців — людина близько 60 тисяч років тому, художнє зображення.
№2
З виникненням держав період первісності завершується і на зміну йому приходить період цивілізації. Держава – основне знаряддя
Розквіт Київської держави за часів князювання Володимира Великого (980—1015 рр.) і Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.)
Одночасно з державою і писемністю з’являється і право, яке потісняє інші соціальні норми (звичаї, традиції), що виникли раніше.
Дякую за увагу!
3.90M
Категория: ИсторияИстория

У чому особливості організації влади за первісних часів

1. У чому особливості організації влади за первісних часів

У ЧОМУ
ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ
ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ
Виконала учениця 2-В класу
Григор’ єва Анна

2. №1 –організації влади за первісних часів №2 – основні ознаки держави і цивілізації

№1 –ОРГАНІЗАЦІЇ
ВЛАДИ ЗА
ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ
№2 – ОСНОВНІ
ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ І
ЦИВІЛІЗАЦІЇ

3. №1

4. Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме цієї доби

ПЕРШИМ ПЕРІОДОМ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
БУВ КАМ’ЯНИЙ ВІК. ЙОМУ НАЛЕЖИТЬ
ОСОБЛИВЕ МІСЦЕ В ІСТОРІЇ ЛЮДСЬКОЇ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ.
САМЕ ЦІЄЇ ДОБИ НА ФОНІ
КАРДИНАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ У ПРИРОДІ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З РІЗКИМИ ЗМІНАМИ
КЛІМАТУ, ВІДБУЛОСЯ ВИДІЛЕННЯ
ЛЮДИНИ З ТВАРИННОГО СВІТУ,
СФОРМУВАЛАСЯ ПРИМІТИВНА СУСПІЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАРОДИЛИСЯ ПЕРШООСНОВА
ТАКИХ ФОРМ ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ, ЯК
РЕЛІГІЯ, МОРАЛЬ, МИСТЕЦТВО

5. На певних стадіях розвитку людства, зокрема при первіснообщинному ладі, держави і права не існувало. Довгий час люди існували в

НА ПЕВНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА,
ЗОКРЕМА ПРИ ПЕРВІСНООБЩИННОМУ ЛАДІ,
ДЕРЖАВИ І ПРАВА НЕ ІСНУВАЛО. ДОВГИЙ
ЧАС ЛЮДИ ІСНУВАЛИ В УМОВАХ ТАК
ЗВАНОГО ПЕРВІСНОГО СТАДА,
ОБ’ЄДНУЮЧИСЬ В НЕВЕЛИКІ БРОДЯЧІ
ГРУПИ. В ЦЕЙ ПЕРІОД, КОЛИ ТІЛЬКИ
ФОРМУВАЛАСЬ ЦІЛЕСПРЯМОВАНА
ДІЯЛЬНІСТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВІДПОВІДНИХ ЗАСОБІВ ПРАЦІ,
ЗАВЕРШУВАВСЯ БІОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК
ЛЮДИНИ, ВИНИКАЛИ ПЕРШІ ПРИМІТИВНІ
ЖИТЛА ТА ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ. ВСЕ, ЩО
ЗДОБУВАЛОСЯ, БУЛО СПІЛЬНИМ.

6.

7.

8. Первісне стадо неандертальців — людина близько 60 тисяч років тому, художнє зображення.

ПЕРВІСНЕ СТАДО НЕАНДЕРТАЛЬЦІВ —
ЛЮДИНА БЛИЗЬКО 60 ТИСЯЧ РОКІВ ТОМУ,
ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. №2

16. З виникненням держав період первісності завершується і на зміну йому приходить період цивілізації. Держава – основне знаряддя

З ВИНИКНЕННЯМ ДЕРЖАВ ПЕРІОД ПЕРВІСНОСТІ
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ І НА ЗМІНУ ЙОМУ ПРИХОДИТЬ
ПЕРІОД ЦИВІЛІЗАЦІЇ.
ДЕРЖАВА – ОСНОВНЕ ЗНАРЯДДЯ ПОЛІТИЧНОЇ
ВЛАДИ В СУСПІЛЬСТВІ, ЯКА ВИНИКЛА В РЕЗУЛЬТАТІ
СУСПІЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ, ПОЯВИ ПРИВАТНОЇ
ВЛАСНОСТІ І УТВОРЕННЯ КЛАСІВ. ПРИ ЦЬОМУ
ВАЖЛИВУ РОЛЬ ВИКОНУЄ ПРАВО, ЩО ЗАКРІПЛЮЄ
ПЕВНУ СИСТЕМУ НОРМ, САНКЦІОНОВАНИХ
ДЕРЖАВОЮ. ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ В ДАВНИНУ
МАЛИ ПОДІБНІ ОЗНАКИ І ВЛАСТИВОСТІ, ЗУМОВЛЕНІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЮ ФОРМАЦІЄЮ. ЦІ
СИСТЕМНІ ПЕРІОДИ СПАДУ І ПІДНЕСЕННЯ, ЗАСТОЮ,
РУХУ ВПЕРЕД І НАЗАД.

17.

18. Розквіт Київської держави за часів князювання Володимира Великого (980—1015 рр.) і Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.)

РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА ЧАСІВ
КНЯЗЮВАННЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО (980—1015
РР.) І ЯРОСЛАВА МУДРОГО (1019—1054 РР.)

19. Одночасно з державою і писемністю з’являється і право, яке потісняє інші соціальні норми (звичаї, традиції), що виникли раніше.

ОДНОЧАСНО З ДЕРЖАВОЮ І ПИСЕМНІСТЮ
З’ЯВЛЯЄТЬСЯ І ПРАВО, ЯКЕ ПОТІСНЯЄ ІНШІ
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ (ЗВИЧАЇ, ТРАДИЦІЇ), ЩО
ВИНИКЛИ РАНІШЕ. БУДЬ-ЯКА СОЦІАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ Є СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДЕЙ З
МЕТОЮ ЗАДОВОЛЕННЯ ЇХ ПОТРЕБ. ВОНА
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ
НОРМ. БЕЗ НИХ ЛЮДСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НЕ МОГЛО
Б ПРОІСНУВАТИ І ДНЯ.

20.

21. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила