1.99M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасуы және оның кұрылымы

1.

2.

Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасу кезеңдері
Дүниежүзілік шаруашылықтың қалыптасуы 3 кезеңге
бөлінеді:
1. Индустрияландыруға дейінгі кезең
2. Индустриялану кезеңі
3. Қазіргі кезең

3.

Даму кезеңінің
сипаты
Индустриялануға Индустриялану кезеңі
дейінгі кезең
1 кәсіптік
2 кәсіптік
революция
революция
Қазіргі кезең
Технологиялық
жетістіктер
сатысы
Қол еңбегі
Механикаландыру Кешенді
механикаландыру
дан
автоматтандыруға
көшу
Жүйелі
автоматтандыру
Шаруашылықты
ұйымдастыру
түрлері
Манифактура
Еркін
бәсекелестік;
жекеменшік
фирма,
акционерлік қоғам
Монополизм:
Ұлтаралық
зауыт-фабрикалар, коорпарациялар,
мемлекеттік
шағын фирмалар
монополия,
конвейер

4.

5.

6.

7.

8.

Халықаралық географиялық еңбек бөлінісі
Халықаралық географиялық еңбек бөлінісі (ХГЕБ) – жекелеген
елдердін ұлттық шаруашылықтарының қызмет көрсету мен
English     Русский Правила