Червона Книга України
План
Глушець
Лелека Чорний
Орябок
Болотна Сова
Тетерук
Як змінити ситуацію?
2.11M
Категория: БиологияБиология

Червона Книга України

1. Червона Книга України

2. План

3. Глушець

або глухар (Tetrao urogallus) — вид
птахів роду тетеруків (Tetrao), один із
найбільших птахів Українських
Карпат. Поширений в Українських Карпатах, у
зоні хвойних лісів до верхньої межі лісу. Взимку
глухарі спускаються до висоти 800 метрів над
рівнем моря. Влітку і восени, коли
достигають ягоди, вони піднімаються до
субальпійської зони. Тетерук споживає
рослинну їжу: хвою, бруньки, молоді пагони і
ягоди. Рідше, особливо молодняк, їсть
також комах та інших безхребетних. Взимку
птахи живляться виключно хвоєю ялиці та
смереки. В Україні живе приблизно 3000 особин
цього птаха, то наприклад в Карпатському
біосферному заповіднику — приблизно 300. Їхня
кількість сильно зменшується. Включено
до Червоної книги України (1994, 2009).

4.

Причини зникнення:
1.
2.
3.
4.
Інтенсивне лісокористування.
Випасання великої рогатої худоби.
Туризм у місцях токування і насиджування.
Браконьєрство.

5.

6. Лелека Чорний

Лелека чорний (Ciconia nigra) — вид птахів з
роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний
спосіб життя. Один з 5-ти видів роду; один з
2-х видів роду у фауні України. В Україні
гніздовий, перелітний птах. Оселяється
переважно біля лісових озер чи лісових боліт.
Поширений майже по всій території Євразії у
лісовій та лісостеповій зоні. У горах
гніздиться до висоти 2200 м над рівнем моря.
На відміну від білого лелеки намагається
уникати людей, тому представників цього
виду рідко можна побачити.
В Україні поширений переважно на Поліссі та
в Карпатському регіоні. Чисельність:
Закарпатській − 30–40, Івано-Франківській −
30–40, Чернівецькій − 8–10.
Охороняється Конвенцією з міжнародної
торгівлі вимираючими видами дикої фауни і
флори. Занесено до Червоної книги
України (1994, 2009).

7.

Причини зникнення:
1.
2.
Вирубування лісів (знищення гнізд).
Меліорація лісових угідь.

8.

9. Орябок

або рябчик (Tetrastes
bonasia) — вид невеликих птахів
родини Фазанові (Phasianidae).
Дуже широко поширений в північній
половині Європи. Один з
найхарактерніших лісових птахів.
Цей птах розмірами лише дещо
більше голуба. Вага коливається від
330 до 580 г. Це осілий вид, літає
мало, вважаючи за краще бігати по
землі. Злітає з шумом,
переміщаючись на невеликі
відстані. Тримається зазвичай
парами. На території України
полювання заборонене. Включено
до Червоної книги України (1994,
2009).

10.

Заходи охорони:
1.
2.
3.
4.
Біотехнічні заходи з поліпшення кормових
властивостей угідь.
Біотехнічні заходи з поліпшення захисних
властивостей угідь.
Налагодити штучне розведення.
Врегулювати чисельність ворогів.

11.

12. Болотна Сова

Сова́ боло́тяна (Asio flammeus) —
вид птахів роду вухаті сови (Asio)
родини Совові, ряду Совоподібні. В
Україні осілий, кочовий птах. Занесена
до Червоної книги України (2009). Разом з
іншими птахами охороняється в заповідниках
та національних природних парках України.

13.

Заходи охорони:
1. Охороняти придатні для гніздування виду
водно-болотні біотопи.
2. Проводити роз'яснювальну роботу серед
мисливців.

14.

15. Тетерук

Тетеру́к або те́терев (Tetrao tetrix
раніше Lyrurus tetrix) — птах
ряду куроподібних,
родини фазанових, поширений
у лісовій ілісостеповій смугах
Європи й Азії. На початку XIX
ст. поширений у всій Україні,
згодом винищений, зберігся
лише на Поліссі і подекуди в
Карпатах. Включено
до Червоної книги
України (1994, 2009).

16.

Причини зникнення:
1. Прокладання туристичних маршрутів.
2. Випасання худоби.
3. Налагодити штучне розведення з наступною
інтродукцією у природне середовище.

17.

18. Як змінити ситуацію?

:
1.
2.
3.
4.
Заборонити полювання на деякі види птахів.
Зменшити забруднення навколишнього середовища.
Створювати більше заповідників.
Зменшити взаємозв’язок з людиною…
English     Русский Правила