1.86M
Категория: Военное делоВоенное дело

Організація оборони командиром танка в умовах відсутності зіткнення з противником

1.

ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ імені ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Тема 5:
“Оборонний бій екіпажу
танка”.
Заняття №6:
“Організація оборони командиром
танка в умовах відсутності
зіткнення з противником”

2.

Перше навчальне
питання
З’ясування отриманого
завдання та оцінка
обстановки.

3.

2 ТВ після здійснення 120 км маршу в складі
1 ТР до 4.00 ДЗ зосередився в лісі “ОВАЛЬНИЙ”
південно-східніше
населеного
пункту
“ПЕТРОВО”, де поповнює матеріальні засоби і
проводить технічне обслуговування бойової
техніки.
Ор.5-окр.дерево
2500 м
ЗВ-1
2тв
до ранку ДЗ+1
Ор.4-вежа
1000 м
Ор.3-гай”Рідкий”
1000 м
Ор.2-міст
450 м
Ор.1-пень
350 м
3
2 тв
1
2
4.00 ДЗ+1
2
тв
Підхід передових підрозділів противника до
рубежу гай “ТЕМНИЙ”, ор.4 можливий до ранку
ДЗ +1, а її розвідки – у любий час.
2 ТВ з механізованим відділенням з 9.00 ДЗ
переходить до оборони опорного пункту (ОП)
окреме дерево, пам’ятник, окремий будинок з
задачею не допустити прориву танків і піхоти
противника в напрямку ор.3, вис. 150.0,
“ПЕТРОВО”.
Смуга вогню:
- праворуч – окреме дерево, гай “ТЕМНИЙ”;
- ліворуч – пам’ятник, курган;
- додатковий сектор обстрілу – вправо в
напрямку сарай.
Ділянка зосередженого вогню взводу: в
районі окремого дерева Ор.5.
1 танк
В
опорному
обороняє
пункті
позицію
взводубіля
мвід.
50обороняє
метрів
позицію (викл.) камінь,
південно-східніше
каменя
ямаз ззадачею
задачеюненедопустити
прориву противника
допустити
прориву танків
в напрямку
і піхотигруда
противника
каміння,в
кладовище.
напрямку
ор.2, “ПЕТРОВО”.
Основний
Смуга
вогню:
сектор обстрілу
-висота
праворуч
“Кругла”
– камінь
– окр.
– вис.
дерево
“КРУГЛА”.
(Ор.5)
-Додат.
ліворуч
сектор
– яма,
обстрілу:
ор.4;
в напрямку міст
(Ор.2)
-Праворуч
додатковий
сектор
обстрілу
– у напр.
2 танк
займає
і обороняє
основну
кургану.
вогневу позицію 10 м західніше окр. дерева.
Основний сектор обстрілу
Опорний
пункт– зайняти
до 4.00 ДЗ+1.
гай «Темний»
вис. «Кругла».
Готовність
системи
вогню
– 5.00
ДЗ+1.
Додатковий сектор обстрілу:
в напрямку
Відрив
одиночних
окопів
на
основних
сарай.
Ліворуч 3 танк обороняє позицію 50 м
вогневих позиціях і окоп для танків виконати до
праворуч від пам’ятника з задачею не допустити
14.00 ДЗ. Запасні вогневі позиції обладнати до
прориву противника в напрямку вирубки – окр.
23.00.
будинок.
Готовність до дій в обороні – 7.00 ДЗ+1
Основний сектор обстрілу:
гай “Рідкий”(Ор.3), вежа (Ор.4)

4.

Четверте навчальне
питання
Складання
картки вогню.

5.

ПН
Картка вогню 2-го танка
При складанні картки вогню танка необхідно:
Складання картки вогню
ЗВ-1
2 тв
ПД
Ор.3-вежа
1500
Ор.4-курган
2100
Кут 31-60
Рівень гар. 30-10
кул. 30-12
1. Знаходячись лицем до противника, тримати
перед собою аркуш паперу так, щоб верхня
сторона його була паралельна лінії фронту.
2. Нанести умовне положення противника.
3.
Орієнтуючись
по
сторонах
горизонту,
прокреслити на краю аркуша (звично зліва
уверху) стрілку “ПІВНІЧ — ПІВДЕНЬ”.
Кут 29-50
Рівень гар. 30-09
кул. 30-12
4. У нижній частині аркуша умовними знаками
наносять основну і запасну позиції свого танка і
механізованого відділення.
+ Ор.2-церква
1000
Кут 28-80
Рівень гар. 30-09
кул. 30-11
5. Нанести ярко виражені
висоти, дорогі та інш.
Ор.1 - сарай
700 м
Кут 35-10
Рівень гар. 30-05
кул. 30-09
місцеві
предмети,
6. Від точки на аркуші, що відповідає основній
позиції танка, звізувати і прокреслити напрямки на
кожний орієнтир.
7.
Нанести
орієнтири.
найвіддаленіший орієнтир.
Першим
наносять
8. Щоб мати дані для стрільби вночі та в інших
умовах
обмеженої
видимості,
візують
на
орієнтири і вимірюють для кожного з них кутомір
і рівень
Командир 2 танка
ст.с-т
В.О.Прохода
02 _____________
лютого
“__”
200__
9 року
9. Нанести основні та додаткові сектори стрільби
з основної та запасних ВП, ділянки ЗВ
взводу(роти), загородження, які розташовані
поблизу вогневої позиції танка
10. Після цього картка підписується.
English     Русский Правила