2.12M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Цифрова економіка України: час діяти настав

1.

ЦИ Ф Р ОВ А Е К ОНОМІК А УК Р АЇНИ :
Ч АС ДІЯ Т И Н АСТ АВ !

2.

2016 рік - створено ГО «ХайТек Офіс»
Група із підготовки «Цифрової адженди» – понад 100
експертів (світових компаній та громадських організацій)
Розроблено Концепцію та План заходів розвитку
цифрової економіки та суспільства до 2020 року
Пройдено погодження з ОДВ
Співпраця із Офісом Реформ, АСС, EBA, WB, USAID та ін.

3.

Амбітна мета
1. Надати додаткового прискорення економіці.
«Цифровий стрибок» - це
досягати цілей розвитку швидше, дешевше та з новою якістю.
2. Відкрити двері до високотехнологічних
ініціатив, проектів, виробництв.
«Цифровий полігон» - це проекти цифрових трансформацій в
інфраструктурі, індустріях та сферах життя.
3 . В икористати та створити нові можливості
для бізнесу та громадян.
У «цифрову еру» капіталізація відбувається
за рахунок інтелекту та знань.

4.

Дані генеруються та забезпечують електроннокомунікаційну взаємодіють завдяки функціонуванню
електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем...
Дані – це ресурс
Більше даних – більше ресурсів.
...digital twins, digital by default,
digitization of physical infra...
Цифровізація – це насичення фізичного світу
електронно-цифровими пристроями, засобами,
системами та налагодження електроннокомунікаційного обміну між ними.
Це уможливлює інтегральну взаємодію віртуального
та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір.

5.

...Цифрова економіка – це діяльність,
в якій ключовими факторами (засобами)
виробництва є цифрові дані (числові та
текстові) та їх використання (як ресурсу),
що дозволяє суттєво збільшити
ефективність / продуктивність / цінність в
різних видах економічної діяльності.
...«економіка даних»...

6.

Подолання стереотипів – важливий крок
«В Україні ІТ все
гаразд, отже з
цифровою економікою
у нас все круто»
«Головне не заважати,
і тоді цифрова економіка
з’явится сама по собі»
«То ж
робимо
електронне
урядування!
Що ще треба?»
«Робимо стартапи і
буде все гаразд»
«ІТ / ІКТ»
дорівнює
«цифрові технології»
«Вдома чисто, тепло,
зручно, а що на вулиці –
не хвилює»

7.

УКРАЇНА ПРОГРАЄ У СФЕ Р І «ЦИФРОВИХ ТРАНСФ ОРМАЦІЙ»...
Р озвиваємо
електронне урядування.
Надолужуємо
10-річне відставання
у мобільній цифровій
інфраструктурі (3G).
Є позитивні законодавчі
ініціативи.
Є національні та регіональні
«цифрові» лідери із
відповідними ініціативами.
10%
90%
«ЦИФРОВА КРАЇНА»
ПОЗА Ф ОКУСОМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ:
Цифрова економіка, Індустрія 4.0, галузеві цифрові
трансформації (Industry DX).
Цифровізація сфер життя (освіта, медицина, безпека,
екологія, транспорт + 15-20 критичних сфер).
Цифрова (т.з. тверда та м’яка) інфраструктура та
подолання цифрової нерівності та розриву.
Цифрове суспільство, цифрові права, цифрові
компетенції, цифрове громадянство.
Цифровізація фізичної інфраструктури (Інтернет речей і
т.д).

8.

Ключ до «цифрової економіки»
Digital
Economy
Ефективне та продуктивне
використання
цифрових технологій та
послуг
бізнесом, державою,
громадянами,
що підсилюється
відповідною цифровою
культурою та екосистемою.

9.

«Цифрова економіка» у В В П, «цифровий В В П»
«Цифровий ВВП» % від загального
ВВП.
В його основі додана вартість,
що digital створює
для кожного
сектору ринку

10.

3 ключові напрямки
«Концепції розвитку цифрової економіки»
Для бізнесу – створювати мотивації та стимули до
цифровізації
Для громадян – формувати попит та потреби у
цифровізації
Для усіх – створювати цифрові інфраструктури
Від економіки споживання ресурсів до економіки створення ресурсів

11.

Економічний вплив... «цифровий стрибок»...

12.

ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА – КАРКАС ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тверда
фіксована телекомунікаційна інфраструктура
(магістральні, дистрибуційні та локальні мережі,
точки обміну трафіком тощо)
мобільна телекомунікаційна інфраструктура (3G,
4G, радіо та супутниковими технологіями, wi-fi
тощо)
інфраструктура цифрового телебачення
(наземного, кабельного, супутникового)
радіо-інфраструктура LoRa (long range frequency,
неліцензійовані частоти) для проектів Інтернету
речей (сенсори, датчики тощо),
Computing-інфраструктура– центри обробки та
збереження даних (т.з. хмарна або віртуалізована
інфраструктура).
інфраструктура кібер-безпеки
спеціалізовані інфрастуктури (спеціальні мережі,
відео-спостереження, супутні інженерні
системи).
М’яка
інфраструктура ідентифікації та довіри (довірчі
послуги, citizen ID, B ankID, mobileID)
інфраструктура відкритих даних
інфраструктура інтероперабельності (API,
стандарти європейської ISA).
інфраструктура e-commerce (b2b цифрові
платформи купівлі та продажу, e-contract, einvoicing, e-supply chain)
транзакційно-процесингова інфраструктура (онлайн платежі, інструменти cashless, сервіси fintech).
інфраструктура державних послуг (e-government)
інфраструктура життєзабезпечення (цифрові
медицинські, освітянські, транспортні, логістичні та
інші послуги, послуги громадської безпеки).
геоінформаційна інфраструктура (прив'язки
цифрових даних до просторових об'єктів)
промислові цифрові інфраструктури (індустрія 4.0,
кібер-системи).

13.

Сценарії «цифровізації»
ФОРСОВАНИЙ
БАЗОВИЙ
«форсаж»
«інерція»
Сприйняття цифрової економіки та розвитку
людського капіталу як неприорітетних сфер.
Цифрова адженда – формальність, радше
папірець.
Темпи «цифровізації» не відповідають
зовнішнім та внутрішнім викликам.
Наслідки: сировинна економіка, архаїчні сфери
та системи, низька конкурентоздатність,
інвестиційна непривабливість, «відтік мізків».
«Аналогова» країна
Усунення законодавчих, інституційних,
регуляторних тощо бар’єрів «цифровізації».
Побудова нац. цифрових інфраструктур.
Заходи стимуляції «цифровізації» бізнесу та
секторів економіки.
Реалізація нац. ініціатив та проектів
«цифрових трансформацій» в економіці та
сферах життя.
Результат: акселерація економічного та
соціального зростання. «Жити по-новому».
«Цифрова» країна

14.

Показники цифрового розвитку згідно
міжнародних рейтингів
№ 35 NETWORKED READINESS INDEX (WEF)
№ 40 ICT DEVELOPMENT INDEX (ITU)
№ 40 GLOBAL INNOVATION INDEX (INSEAD, WIPO)
№ 20 DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX (EU)
Україна - 2020
Протягом 3 років досягти зростання від 15 до 30 пунктів
по кожному з рейтингів.

15.

Досвід ЄС: Digital Economy and Society Index (DESI) може
бути взятий за основу розрахунків індикаторів для України
Інфраструктура ШСД (мобільна та
фіксована) – 8 індикаторів
Людський капітал, цифрові навики –
4 індикатори
Використання Інтернету громадянами –
7 індикаторів
Використання цифрових технологій
бізнесом – 8 індикаторів
Цифрові публічні послуги (e-gov) –
4 індикатори
DESI є композитним індексом, який підсумовує
індикатори цифрових досягнень у релевантних
сферах та моніторить еволюцію країн ЄС щодо
цифрових трансформацій.
31 ІНДИКАТОР
Країни ЄС мають власні «цифрові адженди»
відповідно до специфіки країн, мотивів, цілей.
При цьому, самі європейські експерти визнають,
що недостатньо уваги приділяється таким сферам
як «Індустрія 4.0» та цифрова інфраструктура, - ЄС
суттєво відстає від США та країн Азії.

16.

Макроекономічні показники
+8%
3,5 – 4 млрд.долл 2021
2021
+5%
2020
+2,5%
2019
Вплив на ВВП
у 3 рази
Зменшити відтік «мізків»
за кордон за рахунок
внутрішніх цифрових
проектів та ініціатив
Внутрішнє споживання
цифрових та
інформаційнокомунікаційних технологій
бізнесом та секторами
економіки
Темп та масштаб
модернізації та
цифровізації
700 млн.долл 2017
Робочі місця
300000... – 400000...
Цифрові проекти будуть потребувати
великої кількість фахівців

17.

Цифрова нерівність та дискримінація
Цифрові права
так само
важливі як і
права
конституційні...

18.

Показники розвитку цифрової
інфраструктури до 2020
Національний
бродбанд план (ШСД)
визначає моделі та
етапи його розбудови
Визначено характеристики
послуги ШСД (30 Мбіт/с +...)
Кількість
користувачів
Інтернет
виросла
втричі
7 із 10 домоволодінь підключені
до високошвидкісного
Інтернет
15 млн. осіб
5 млн. осіб

19.

Показники розвитку цифрової
інфраструктури до 2020
99,9%
громадян мають
цифрову
ідентификацію
(citizen-card, Mobile ID...)
2020
Об’єм безготівкових
операцій
4th UTILITY:
газ, електрика, вода, бродбанд...
Високошвидкісний Інтернет у
новобудовах та квартирах державний будівельний стандарт
+500%
95%
2017
Закладів обслуговування
громадськості – безготівкові
розрахунки

20.

Показники розвитку цифрової
інфраструктури до 2020
3 млрд долл.
Об’єм приватних інвестицій
у сферу побудови цифрових
інфраструктур
+300%
національні енергоефективні
2 мережі
для підтримки проектів
Зростання
внутрішнього ринку
електронної
комерції
підключено
до80%
фіксованого
ШСД та
98% селищ
покрито мобільним ШСД
Ремонт та модернізація державних інфраструктур –
дороги, колії, мережі та мости - закладка ОПТИЧНИХ
каналів ОБОВ’ЯЗКОВА!
Інтернету речей та управління
сенсорами, датчиками,
телеметрією
90%
автомобільних та
залізничних
магістралей
покрито мобільним
ШСД (3-4G)

21.

Показники цифровізації бізнесу
та промисловості до 2020
3-х
-кратне зростання кількості
підприємств, що випускають
smart (digital) products
+30%
Частка товарів
українського
виробництва для
внутрішніх
потреб
промисловості та
енергетики
Дорожніх карт
цифрової
трансформації
80%
Агросектор
Машинобудування
Туризм
Легка промисловість
Харчова та переробна
промисловість
Енергетика
Гірнично-добувна
промисловість
7
Українського бізнесу
використовують
цифрові платформи
економічно-господарської
взаємодії

22.

Показники розвитку цифровізації бізнесу
та промисловості до 2020
-30%
50
Зменшена
еміграція інженерних
кадрів промислового
спрямування
Кількість промислових
стандартів Індустрії 4.0.
тощо, гармонізованих з
ЄС.
інжинірингових
R&D центрів
5
600 млн долл
25%
Зростання
високотехнологічного
експорту в випуску
промислової продукції

23.

Показники розвитку цифрових
компетенцій до 2020
у4
рази зросла
кількість учнів
середньої школи
за STEMспеціальностями.
5
національних
університетів
цифрового розвитку
та економіки,
загальна кількість
студентів складає
15000 осіб.
26
Цифрових компетенцій
згідно європейської
DigiComp 2.0 – в
учбовому процесі
середньої школи.
+30
Цифрових
професій у
державному
реєстрі професій.
Кафедр на базі існуючих
вищих учбових закладів з
дисциплін: «цифрові
трансформації та економіка»,
BigData, Інтернет речей,
Індустрія 4.0., аддитивні
технології, штучний інтелект,
робототехніка тощо.
20
95%
молоді віком від 16
до 20 років володіють
базовими цифровими
компетенціями.

24.

Показники реалізації проектів цифрових
трансформацій до 2020
70
міст перейшли на цифрові
платформи управління
містом, інфраструктурою та
обслуговування громадян.
Впроваджені інструменти стимулювання
цифровізації бізнесу та промисловості – від
інформаційно-маркетингових до фіскальних.
тур. маршрутів, природних
80%
99%
заповідників, об’єктів культури
Громадян використовують цифрові
16566
українських шкіл
повноцінно
використовують
Інтернет та цифрові
технології в учбовому
процесі.
медичні платформи, а селища
телемедичні послуги.
у3
та історії, покриті
безпровідними мережами wi-fi.
вранішні та вечірні
на 50% зменшено
автомобільні корки у великих
Рази зменшено
кількість
правопорушень на
дорогах та громадських
місцях.
містах через розвиток
концепції «цифрового
робочого місця».

25.

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила