Вплив аграрно промислового комплексу на довкілля
Мета роботи – визначення різновидів антропогенного впливу агропромислового комплексу на довкілля проблеми та вирішення проблем.
Структура земельного фонду території України
Розораність території України
Карта розораності території України
Світовий росподіл території суші
Причини ерозії грунту
Програми, що до збереження грунтів
Фактори грунтоутворення
Ерозія грунтів
Пестециди поділяють за способом дії
ДДТ
Меліорація земель
Переробка відходів сільського господарства на біогаз
Рекультивація порушених земел
Технічний і біологічний етапи рекультивації
В законі України "Про охорону земель" закріплено визначення охорони ґрунтів
Висновки
6.28M
Категория: ЭкологияЭкология

Вплив аграрно промислового комплексу на довкілля

1. Вплив аграрно промислового комплексу на довкілля

Виконали: Комаров А.К., студ. гр. ДЕ-21
Гаврішев П.Є., студ. гр. ДЕ-21
Яременко М.Є., студ. гр. ДЕ-21
Керівники: проф. Некос А. Н.
доц. Карпов В. Г.
доц. Кочанов Е. О.
.

2. Мета роботи – визначення різновидів антропогенного впливу агропромислового комплексу на довкілля проблеми та вирішення проблем.

Актуальність
проблеми
дослідження
агропромислового
комплексу пов’язана із наростаючими небезпеками даного виду
природокористування:
виснаженням
грунту,
зменшенням
показників родючості, ерозією, забрудненням навколишнього
середовища засобами хімізації угідь тощо. Безпосередня
небезпека для навколишнього середовища пов’язана із
використанням природних ресурсів, тваринництва, внесення
пестицидів.
Об’єкт дослідження – аграрно промислового комплекс.
Предмет дослідження – навколишне середовище під впливом
аграрного комплексу.
2

3. Структура земельного фонду території України

сільськогосподарські землі
4% 2,80%
2,30%
рілля
18,40%
багаторічні насадження
8,10%
68,30%
5%
сіножаті
пасовища
2%
Під лісами і іншими
лісовкритими площами
територій, забудовані землі
болота
інші землі
53,20%
3

4. Розораність території України

В Україні в післявоєнні роки збільшувалися посівні площі, а
відтак зростала розораність території. На початку 1992 р.
сільськогосподарська освоєність території України досягла 70
%, а розораність — 55,4 %. У складі сільськогосподарських
угідь орні землі нині становлять 79,6 %, тоді як розораність
земель у США — 15,8, у Великобританії, Франції, Німеччині
— 28,1—31,8 %. Найвищу сільськогосподарську освоєність
мають землі Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської
областей, Поділля.
4

5. Карта розораності території України

5

6. Світовий росподіл території суші

10,40%
Людство використовує для
сільського господарства
26%
Пустині (гарячі і холодні)
13,40%
45%
6
втрати земельних ресурсів
внаслідок ерозії, та
антропогенної діяльності
ліси

7. Причини ерозії грунту

Ерозія грунтів-нове явище, оскільки багато колись
родючі землі стали з величезною швидкістю
перетворюватися на пустелю. Світова рілля втрачає
щороку близько 26 млрд. гумусу, що пов’язано з
надмірною оранкою особливо схильних до ерозії
грунтів-на схилах пагорбів, застосуванням важкої
техніки, хімізацією, зміною сівозмін.
7

8.

Ерозія в наслідок хімізації
Ерозія на схилі
Водна ерозія
8

9. Програми, що до збереження грунтів

Альпійська конвенція Європейського Союзу 1991
. Резолюція Європейської Ради — Європейська
хартія по грунтів 1972 р.
Найбільш ефективні заходи боротьби з ерозією
були зроблені з 1985 року в США, коли
американський конгрес прийняв закон про оренду
у фермерів і консервації еродованих земель з
метою перетворення їх у ліси і луки.
9

10. Фактори грунтоутворення

Клімат
Живі
організми
Рельеф
грунт
Рослини
Вода
Материнські
породи
Повітря
10

11. Ерозія грунтів

11

12. Пестециди поділяють за способом дії

Гербіциди–
проти бурьянів
Зооциди–
проти гризунів
Пестециди
Фунгіциди–
проти грибків
12
Інсектіциди–
проти комах

13. ДДТ

ДДТ— (4,4 дихлордифеніл
трихлоретан)інсектицид, який
застосовується проти комарів,
шкідників бавовни, соєвих бобів,
арахісу. Одне з небагатьох дійсно
ефективних засобів проти сарани.
Заборонений для застосування у
багатьох країнах з-за того, що здатний
накопичуватися в організмі тварин,
людини. Деякі активісти-екологи
стверджують, що особливо згубний
вплив він робить на розмноження птахів
(накопичується в шкаралупі яєць).
Незважаючи на це, обмежено
застосовувався в СРСР і багатьох інших
країнах. Зараз заборонений.
13

14. Меліорація земель

меліорація земель
Гідротехнічна
меліорація
Культуртехнічна
меліорація
Хімічна меліорація
Агротехнічна меліорація
Агролісотехнічна
меліорація
14

15. Переробка відходів сільського господарства на біогаз

Здійснюеться за допомогою
метанобактерій. Ці
мікроорганізми розмножуються
у будь-яких органічних
рештках, продукуючи при
цьому цінну енергетичну
сировину - біогаз. Добувають
такий газ шляхом завантаження
органічних відходів у
спеціальні ємності, до яких
перекривається доступ повітря.
15

16. Рекультивація порушених земел

У ст. 166 ЗК встановлено, що рекультивація порушених
земель це комплекс організаційних, технічних і
біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення
ґрунтового покриву, поліпшення стану і продуктивності
порушених земель. Рекультивація проводиться у 2 етапи:
технічний і біологічний
16

17. Технічний і біологічний етапи рекультивації

Технічний етап
Біологічний етап
Технічний етап рекультивації
включає проведення робіт з
землювання, заходи для
організації порушеної
території (засипання прогинів,
Провалів, мульд осідання
тощо), а за необхідності
проведення меліоративних
робіт.
Біологічний етап
рекультивації включає
внесення добрив, вапнування,
гіпсування, розробку
креслень, виположування
схилів кар'єрів, вирощування
багаторічних трав'яних
культур, проведення
меліоративних робіт.
17

18. В законі України "Про охорону земель" закріплено визначення охорони ґрунтів

В законі України "Про охорону земель"
закріплено визначення охорони ґрунтів
Охорона ґрунтів — система правових,
організаційних, технологічних та інших заходів,
спрямованих на збереження і відтворення родючості
та цілісності ґрунтів, їх захист від деградації,
ведення сільськогосподарського виробництва з
дотриманням ґрунтозахисних технологій та
забезпеченням екологічної безпеки довкілля.
18

19. Висновки

1. Більша частина суші не придатна для використання її в
аграрній промисловрсті
2. Тваринництво призвела до зростання кількості органічних
відходів та їх впливу на компоненти природи. На
сьогоднішній день відходи сільськогосподарського
виробництва не завжди знаходять застосування, хоч і є
цінною сировиною.
3. Наслідки пестицидів, одним з негативних наслідків
застосування пестицидів є ймовірність порушення наявної
рівноваги чисельності видів у конкретних популяціях
19
English     Русский Правила