Моделі соціальної роботи. Діяльністний підхід у соціальній роботі, що реалізується через соціальні проекти
Вихідні теорії
Вихідні теорії
Робота з особистістю та перетворення соціальних інститутів
Це було не легко …
Я вирішувати нелегкі завдання?
Психологічні основи для вирішення нелегких завдань закладає теорія діяльності
У наступних лекціях ми докладніше розглянемо методику соціального проектування, а поки визначимо поняття, що дозволяють нам
1.27M
Категория: СоциологияСоциология

Моделі соціальної роботи. Діяльністний підхід у соціальній роботі, що реалізується через соціальні проекти

1. Моделі соціальної роботи. Діяльністний підхід у соціальній роботі, що реалізується через соціальні проекти

Теорія соціальної роботи
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.
ДІЯЛЬНІСТНИЙ ПІДХІД У СОЦІАЛЬНІЙ
РОБОТІ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ
СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ
Лекція 3
Укладач – Купенко О.В.

2.

психологічноорієнтовані
комплексноорієнтовані
Моделі
соціологічноорієнтовані
соціальної роботи

3.

психологічноорієнтовані
• пізнання
психологічних
закономірностей
• активізація власних
зусиль людини для
подолання проблеми, що
виникла на
особистісному чи
соціальному рівні

4. Вихідні теорії

психологічноорієнтовані
Вихідні теорії
• психоаналіз З.Фрейда;
• гуманістична теорія
Дж.Маслоу та К.Роджерса;
• Біхевіоризм Дж.Бр.Уотсона.
Фирсов М.В. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2005. - 192 с.

5.

психологічноорієнтовані
Засновницею наукової теорії
індивідуальної соціальної роботи
визнана американка Мері Ричмонд
(1861-1928). Серед запропонованих
нею теоретичних положень, зокрема,
такі:
• запропоновані етапи індивідуальної
інтервенції (втручання): отримання
інформації, діагноз (на підставі
дослідження стану соціального
відхилення), прогноз (про перспективи
покращення), лікування (надання
допомоги клієнту);
• виокремлено директивний та
недирективний (через безпосередній
вплив на клієнта) методи інтервенції
(через взаємодію з оточенням клієнта);
• сформульовано «принципи ментальної
гігієни» (принципи роботи соціального
працівника і клієнта): 1)симпатизувати
клієнту; 2)віддавати йому перевагу;
3)заохочувати його; 4) спільно з ним
розробляти плани дій.
Корнюшина Р.В. Зарубежный опыт социальной работы. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2004

6.

пізнання
закономірностей
соціального розвитку,
соціологічноорієнтовані
структурування
суспільства, взаємодії
його соціальних
інститутів*
забезпечення ефективності
установ соціальної сфери, та
інших установ у складових їх
діяльності, пов’язаних із
соціальними питаннями,
соціальної політики в суспільстві
* Соціальний інститут – історично утворена стійка форма організації спільної діяльності людей

7. Вихідні теорії

• загальні теорії
соціальних систем,
зокрема,
екосистема теорія
соціологічноорієнтовані
Теория социальной работы: Учебник / Под. ред. проф. Е.И. Холостовой. -- М.: Юристь, 1999. - 334 с.

8.

• Джейн Адамс (1860-1935) вважала,
що навколишнє середовище є
хворим і його потрібно змінювати,
щоб покінчити з бідністю. Ініціювала
дискусію про соціальне
реформування та розвиток
соціального законодавства.
• Реалізуючи власні ідеї соціального
реформування вона запропонувала
та реалізувала ідею сеттльменту
(«занурення», спільного
проживання), що сучасною теорія
соціальної роботи оцінюється як
стихійна і ненаукова, але свого часу
за заслуги в особистому прикладі
покращення життя Дж.Адамс була
нагороджена Нобелевською
премією(1931 р.).
соціологічноорієнтовані

9. Робота з особистістю та перетворення соціальних інститутів

• Наприклад, діяльність А.С.Макаренка. Під його керівництвом юні
безпритульники не лише адаптувалися до нормального життя, але взяли
безпосередню участь у відкритті на початку 40-х років ХХ століття
виробництва фотоапаратів
комплексноорієнтовані

10. Це було не легко …

А. С. Макаренко
(1888–1939)

11. Я вирішувати нелегкі завдання?

Велике складне завдання – це
«СЛОН». Якщо «СЛОН» дуже
важливий, то – це стратегічна
ціль. ЇЇ можна досягнути, якщо
розділити на шматочки.
У цього «несерйозного» прийому
є серйозне психологічне
підґрунтя
Архангельский Г. Тайм-драйв Как успевать жить и работать / http://ulgov.ru/docs/20150327-TM-book.pdf

12. Психологічні основи для вирішення нелегких завдань закладає теорія діяльності

МОТИВ-МЕТА
Елементи
І рівня
декомпозиції
Умови
ДІЯЛЬНІСТЬ
Елементи
ІІ рівня
декомпозиції
...
Елементи
N рівня
декомпозиції
робота n1
операція 11
підціль 1
завдання 1
дія 1
операція 12
підціль 2
дія 2
...
...
...
підціль m
МЕТА
проекту
завдання 2
операція m1
операція m2
...
Психологічна структура діяльності за Олексієм
Леонтьєвим
робота n2
пакет робіт 12
робота n3
...
...
...
...
дія m
пакет робіт 11
завдання m
...
пакет робіт m1

пакет робіт m2

...
...
робота nk
Дерево декомпозиції проекту

13.

Психологічні основи для вирішення нелегких завдань
закладає теорія діяльності
Орієнтувальна
частина дії
Виконавська
частина дії
Контрольна
частина дії
Теорія діяльності П.Гальперіна
Проектування
Реалізація
проекту
Теорія управління проектами
Моніторинг
результатів

14. У наступних лекціях ми докладніше розглянемо методику соціального проектування, а поки визначимо поняття, що дозволяють нам

забезпечити
ефективність власної професійної діяльності, базуючись на напрацюваннях
психології
PROJECT / ПРОЕКТ
TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГіЯ
Від латинського
«кинутий уперед» від грецького
«спосіб
виробництва»
REFLECTION / РЕФЛЕКСіЯ
від латинського
«погляд назад»

15.

Результатом курсу
«Історія та теорія
соціальної роботи», а
також ознайомчої практики
мають стати навички
поєднання теорії та
практики,
а саме розроблений та
реалізований
соціальний проект
English     Русский Правила