поняття презентації та компютерної презентації їх призначення
Поняття ПК публікацій
Засоби створення публікацій
Види публікацій та їх шаблони
72.88K
Категория: ИнформатикаИнформатика

Поняття презентації та компютерної презентації. Їх призначення

1. поняття презентації та компютерної презентації їх призначення

Презентація — офіційне представлення особи, підприємства, фірми,
продукції, товару тощо. В наш час під час такого представлення
використовують комп’ютерні (електронні) презентації.
Комп’ютерні презентації (від англ. а presentation — подання,
представлення) створюються за допомогою спеціальних програм.
Комп'ютерні презентації часто застосовують у рекламі, при виступах на
конференціях та нарадах, вони можуть також використовуватись на уроках
у процесі пояснення матеріалу вчителем або доповідей учнів.

2.

Поняття про слайдові та
потокові призинтацій
Презентація — це публічне представлення певної інформації.
Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої людини, реклама
продукції, висвітлення різноманітних заходів, перспектив розвитку інформаційних технологій тощо.
Презентації можуть проводитися на виставках, конференціях та семінарах, у навчальних аудиторіях,
в офісах і торгових залах, демонструватися по телебаченню, транслюватися по радіо тошо.
У школі презентація здебільшого використовується для супроводу усного повідомлення на уроці або
доповіді на конференції, під час захисту навчального проекту чи науково-дослідної роботи, при
поясненні нового матеріалу тощо.
Презентації як спосіб представлення інформації зазвичай містять текст, ілюстрації до тексту для
кращого його сприйняття, звукові та відеофрагменти. Раніше, до використання комп'ютерів, текст
презентації озвучував доповідач, за ілюстрації правили малюнки, плакати, а звукові фрагменти
відтворювалися за допомогою магнітофона.
Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати набори електронних слайдів з
використанням текстів, графічних зображень, аудіо- та відеофрагментів, робити їх мультимедійними,
динамічними, інтерактивними.
Такі набори електронних слайдів називають комп'ютерними презентаціями, або
просто презентаціями. Комп'ютерні презентації є різновидом мультимедійних проектів.
Комп'ютерна презентація — це набір кольорових слайдів, підготовлених з використанням
інформаційних технологій та призначених для розкриття однієї теми.
Мультимедіа — одночасне використання різних форм представлення інформації: тексту, графіки,
відеофрагментів, анімації та звуку.

3. Поняття ПК публікацій

• Публікацією можна вважати будь-яке
оформлене друковане видання:
буклети, візитки, календарі, брошури,
інформаційні листівки, вітальні
листівки, конверти, ділові папери,
тощо. Звичайно, виготовити їх можна і
в середовищі MS Word, але вручну.
Програма MS Publisher автоматизує
цей процес за рахунок використання
колекцій макетів різних публікацій та
інших вбудованих засобів.

4. Засоби створення публікацій

• Електронні публікації можуть бути оригінальними
електронними публікаціями чи бути повторною версією
записаного або надрукованого документа. У більшості випадків
електроні публікації будуть копією записаного або
надрукованого документа. Виробники і видавці електронних
публікацій найчастіше бувають традиційними видавцями, які
працюють в нових різновидностях публікацій. Нові публікації в
мережі Інтернет видають частіше за все новостворені
провайдери. Також видавцями бувають деякі компанії, що
спеціалізуються на публікації, яка записана на CD-ROM.
• На сьогоднішній день, більшість публікацій пишеться,
редагується і форматується з використанням звичайних
текстових редакторів і персональних комп'ютерів. Надрукована
версія журналу або монографії роздруковується з електронної її
версії.

5. Види публікацій та їх шаблони

• Публікація (латин, publico — оголошувати публічно) — це оприлюднення деяких відомостей. Цим терміном називають також єдину за
формою та вмістом опубліковану роботу.
• Для створення зразка друкованої продукції та підготовки до
тиражування, потрібна видавнича система. Завдяки розвитку сучасних інфор
маційних технологій створено настільну видавничу систему. У
широкому розумінні цей термін означає сукупність апаратних і
програмних засобів відповідного призначення. Назва
настільна видавнича система походить від англійського терміна
desktop publishing.
• Підготовка публікації — комплексний процес, який складається з
кількох етапів: набору, редагування і коригування тексту, підготовки
зображень, розробки дизайну та верстки видання. Для здійснення
зазначеного процесу необхідна технічна підтримка — апаратна і
програмна.
English     Русский Правила