Керування порядком виконання. Цикли. Масиви
Блоки
Умовні інструкції
Множинний вибір
Цикли
Цикли
Цикли
Інструкції, що порушують порядок виконання
Інструкції, що порушують порядок виконання
Масиви
Масиви
654.20K
Категория: ПрограммированиеПрограммирование

Керування порядком виконання. Цикли. Масиви

1. Керування порядком виконання. Цикли. Масиви

2. Блоки

public static void main(String[] args)
{
int n;
{
int k;
} // змінна k визначена лише до
// цього місця
}

3. Умовні інструкції

int a = 5;
if (a < 100) System.out.println("Число менше ста");
if (умова)
{
iнструкція 1;
iнструкція n;
}
if (yourSales >= target)
{
performance = "Satisfactory";
bonus = 100 + 0.01 * (yourSales - target);
}
else{
performance = "Unsatisfactory";
bonus = 0;
}

4. Множинний вибір

Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.print("Select an option (1, 2, 3, 4) ");
int choice = in.nextInt();
switch (choice) {
case 1:
. . .
break;
case 2:
. . .
break;
case 3:
. . .
break;
case 4:
. . .
break;
default:
// bad input
. . .
break;

5. Цикли

while (умова){
інструкція 1;
...
інструкція N
}
do {
інструкція 1;
...
інструкція N
} while (умова);
While
Do While

6. Цикли

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
System.out.println(i);
}
For
public class MyArray {
public static void main(String[] args) {
int a[] = {1, 5, 6, 1, 3}; // створюємо масив і заповнюємо його
числами
int size = a.length;
Результат виконання:
System.out.println("Елементи масиву:");
Елементи масиву:
for (int j = 0; j < size; j++) {
а[0]=1
System.out.println("а[" + j + "]=" + a[j]);
а[1]=5
а[2]=6
}
а[3]=1
}
а[4]=3
}

7. Цикли

For each
for (type var : arr) {
//тіло циклу
}
Наприклад, вивести елементи масиву,
можна таким чином:
for (int element : a)
System.out.println(element);

8. Інструкції, що порушують порядок виконання

break
while (years <= 100)
{
balance += payment;
double interest = balance *
interestRate / 100;
balance += interest;
if (balance >= goal) break;
years++;
}

9. Інструкції, що порушують порядок виконання

continue
Scanner in = new Scanner(System.in);
while (sum < goal)
{
System.out.print("Enter a number: ");
n = in.nextInt();
if (n < 0) continue;
sum += n; // not executed if n < 0
}

10. Масиви

Оголошення масиву:
тип-елементів назва-масиву[];
int month_days[]; // масив цілих чисел
або
int[] month_days;
Виділення пам’яті під масив
назва-масиву = new тип-елементів
[розмір];
month_days = new int[12];
або
int month_days[] = new int[12];

11. Масиви

int twoD[][] = new int [4][5]; //створення масиву 4x5
import java.util.Random;
Масиви
// імпортуємо клас Random
public class RandomArray {
public static void main(String[] args) {
int Array[][] = new int[5][4];
Random generator = new Random();
int gn;
//оголошуємо і ініціалізуємо масив
// створюємо генератор випадкович чисел
//змінна в яку буде записуватися згенероване генератором
число
/* заповнюємо масив випадковими числами */
for (int i = 0; i < m; i++)
//проходимось по стовпцях
for (int j = 0; j < n; j++) {
//проходимось по рядках
gn = generator.nextInt(100);
//генерація випадкового числа від 0 до 100;
Array[i][j] = gn;
//записуємо згенероване випадкове число
}
/* Виводимо результат */
for (int i = 0; i < m; i++) {
for (int j = 0; j < n; j++)
// зверніть увагу на відсутність фігурної
дужки
System.out.print(Array[i][j] + "
");//даний рядок відноситься до
масиву по j
System.out.println();
//виводимо символи переводу каретки і нового
рядка
//після кожного проходження стовпцевих елементів рядка
}
}
}
English     Русский Правила