Презентація на тему:
Електролі́ти
Трийоновий електроліт
Небінарний електроліт
Симетричний електроліт
Сильний електролiт
Підготували учні 9-А класу:
741.00K
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Електроліти і їх використання в техніці

1. Презентація на тему:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
“Електроліти і їх використання в
техніці”

2. Електролі́ти

ЕЛЕКТРОЛІ́ТИ
• Електролі́ти — речовини, розплави або розчини яких
проводять електричний струм внаслідок дисоціації на іони, проте самі
речовини не проводять електричний струм.

3. Трийоновий електроліт

ТРИЙОНОВИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ
• Електролі́т трийо́ новий — електроліт, частки якого
внаслідок дисоціації розкладаються на три йони, два катіони і один аніон або два
аніони і один катіон. Один мольтакого електроліту розпадається на три молі йонів,
якими можуть бути два молі катіонів і один моль аніонів або два молі аніонів і один
моль кітіонів

4. Небінарний електроліт

НЕБІНАРНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ
• Електролі́т небіна́ рний — електроліт, частки якого розпадаються
внаслідок дисоціації на два або більше катіонів і два або більше аніонів. Це значить,
що один мольтакого електроліту дисоціює на два або більше катіонів і два або
більше аніонів

5. Симетричний електроліт

СИМЕТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ
• Симетричний (бiнарний) електролiт — той, в якому число анiонiв дорiвнює числу
катiонiв: 1,1-валентнi (NaCl, Hg2Cl2, численні солі з органічними йонами, пр.,
тетралкіламонійгалогени, перхлорати піриліїв, піридиніїв, азоліїв, ацетат амонію та
ін.), 2,2-валентнi (CaSO4).

6. Сильний електролiт

СИЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОЛIТ
• Електролiт з близьким до одиницi ступенем дисоцiацiї, щопрактично не залежить
вiд концентрацiї. Молярна електропровiднiсть сильних електролiтiв з розбавленням
визначається рухливiстю йонiв i при нескінченному розбавленнi прямує до їх
граничного значення. Розчини таких електролiтів добре проводять електричний
струм. Більшість розчинних неорганічних іонних сполук є сильними електролітами.

7. Підготували учні 9-А класу:

ПІДГОТУВАЛИ УЧНІ 9-А КЛАСУ:
•Рицарєв Олександр та Ткач Назар
English     Русский Правила