Тема Фінансові послуги на ринку позик
98.63K
Категория: ФинансыФинансы

Фінансові послуги на ринку позик

1. Тема Фінансові послуги на ринку позик

ТЕМА ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА
РИНКУ ПОЗИК
План
1.Обліковий ринок.
2.Міжбанківський ринок.
3.Основи організації ринку банківських позичок.
4. Кредитні рейтинги.

2.

1. Обліковий ринок.
Обліковий ринок – частина грошового ринку, де
короткострокові грошові ресурси перерозподіляються
між кредитними інститутами шляхом купівлі–продажу
векселів і цінних паперів з терміном погашення, як
правило, до одного року.
Інституційна структура облікового ринку
включає такі елементи:
– центральний
банк

Україні

Національний банк України);
– комерційні банки;
– спеціальні кредитні інститути, кошти яких
формуються за рахунок залучення онкольних
кредитів і 7–денних позик банків (під цінні
папери).

3.

Онкольний кредит (on–call credit)
Вексельний кредит

4.

2. Міжбанківський ринок.
Міжбанківський ринок – частина фінансового ринку, де
тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ
залучаються і розміщуються банками між собою
переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі
терміни.
різновиди міжбанківського кредиту:
– овердрафт за кореспондентськими рахунками: на
відповідному рахунку обліковуються суми дебетових
(кредитових) залишків на кореспондентських рахунках
банків на кінець операційного дня;
– кредити овернайт;
– кошти, які надані (отримані) іншим банком за
операціями РЕПО.

5.

3. Основи організації ринку банківських позичок.
Ринок банківських позичок – частина фінансового ринку, на
якому використовуються фінансові інструменти, що створюються
банками для забезпечення руху фінансових ресурсів в економіці.
В залежності від терміну надання банківські кредити
поділяються на: короткострокові, середньострокові та
довгострокові.
Суб’єкти ринку банківських позичок:
– держава (міністерство фінансів та центральний
банк);
– комерційні банки та депозитарні небанківські
інститути;
– господарські одиниці всіх форм власності;
– фінансові посередники – дилери по державних
цінних паперах.

6.

4. Кредитні рейтинги.
Кредитний рейтинг – це універсальний
інструмент для оцінки кредитоспроможності
позичальника,
надійності
його
боргових
зобов'язань і встановлення плати за відповідний
кредитний ризик.
English     Русский Правила