Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ПРЕЗУМПЦІЯ СВОБОДИ
ЩО ЗНАЧИТЬ «СВАВІЛЬНЕ»?
ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ
ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСТАВИ АРЕШТУ
ПРОЦЕДУРИ
227.50K
Категория: ПравоПраво

Право на свободу та особисту недоторканість. (Тема 4)

1. Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА
ОСОБИСТУ
НЕДОТОРКАНІСТЬ

2. ПРЕЗУМПЦІЯ СВОБОДИ

Стаття 5 Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод:
«Кожен має право на свободу та особисту
недоторканість»
«Вітольд Літва проти Польщі»
-
Сліпота заявника
Банальні обставини
ЧИ ВІДПОВІДАЛИ
ЗАСОБИ ЦІЛІ ?
-
Умови, за яких допускається
позбавлення свободи
Правові гарантії затриманим
особам

3. ЩО ЗНАЧИТЬ «СВАВІЛЬНЕ»?

Відсутність правових підстав
Порушення правових процедур
Таке, яке не є розумним/правомірним в конкретних
обставинах
Неспівмірне до правових цілей
Дискримінаційне
Непередбачуване
Відсутність справедливої та обґрунтованої причини
Передбачає необґрунтоване втручання у здійснення
інших прав

4. ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ

-
Законність (правова
визначеність)
Відповідно до закону
Із дотриманням процедур
«обґрунтована підозра»
-
Вичерпність випадків обмеження
свободи у ст. 5 Європейської
Конвенції
Перешкоджання вчиненню
конкретного правопорушення
-
Сам по собі факт обвинувачення особи у вчиненні
тяжкого злочину не може бути підставою для
тривалого утримання її під вартою
«Калашніков проти Росії»
«Міханів проти України»

5. ПІДСТАВИ ПОЗБАВЛЕННЯ СВОБОДИ

-
-
підстави мають бути
підтверджені фактами;
аргументи слідчого/
прокурора мають бути
досліджені судом і саме
їм слід надати оцінку;
небажання особи
зізнатися чи дати
«потрібні» показання не
може бути підставою
для взяття під варту.
рішення
«Клішин проти
України» від
23.02.2012

6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСТАВИ АРЕШТУ

п.2 ст.5 ЄКПЛ: кожен, кого заарештовано, має бути
негайно поінформований зрозумілою для нього
мовою про підстави його арешту і про будь-яке
обвинувачення, висунуте проти нього.
роз'яснення простою, «не технічною» мовою;
- недостатньо однієї лише юридичної
кваліфікації діяння.
-
«Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»
«Нечипорук і Йонкало проти України»

7. ПРОЦЕДУРИ

Момент обмеження свободи
Терміни затримання
Обов’язковий судовий контроль
Справа «Ель-Масрі проти колишньої Югославської
Республіки Македонія»
English     Русский Правила