ПPO ПІДПРИЄМСТВО
Підприємства концерну здатні виробляти на рік:
627.50K
Категории: ЭкономикаЭкономика РекламаРеклама

Державне підприємство «Укрспирт»

1.

2. ПPO ПІДПРИЄМСТВО

Державне підприємство «Укрспирт» – найбільший виробник високоякісного спирту та спиртовмісної продукції
в Україні.
ДП «Укрспирт» забезпечує відмінною сировиною цілий ряд галузей. Продукція підприємства незамінна при
виготовленні лікеро-горілчаних виробів, у фармацевтиці, медицині, парфумерії, виноробстві, кондитерській
промисловості, тваринництві та інших галузях народного господарства. «Укрспирт» постачає якісні інгредієнти для
виробництва лакофарбових виробів, розчинників, технічних рідин для автотранспортних засобів. Продукція виробника
використовується навіть в авіамоделюванні.
Співробітники підприємства постійно працюють над вдосконаленням товарної лінійки та розробкою нових пропозицій.
Одним із найбільш пріоритетних напрямків зараз є виробництво біоетанолу та компоненту моторного палива
альтернативного (КМПА).
Загальна виробнича потужність ДП «Укрспирт» – понад 30 мільйонів декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41
виробничий майданчик. ДП «Укрспирт» створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010
року № 672 «Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості», що була
прийнята з метою удосконалення системи управління спиртовою галуззю та для підвищення ефективності
використання державного майна.
Пріоритет для ДП «Укрспирт» – це якість продукції. На підприємстві впроваджена та сертифікована система
менеджменту якості, безпеки та екологічного керування: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ХАССП (Hazard Analysis and
Critical Control Points).
Якість готової продукції та сировини, яка використовується у виробництві, контролюється виробничими лабораторіями
ДП «Укрспирт». Лабораторії підприємства оснащені сучасним вимірювальним обладнанням, що дає можливість
проводити якісний та кількісний контроль сировини, напівпродуктів виробництва та готової продукції.
Підприємство пропонує клієнтам індивідуальний підхід та прозорі, економічно вигідні умови
співпраці. «Укрспирт» реалізує продукцію на внутрішньому та зовнішніх ринках. Нині одним із пріоритетних завдань є
розвиток експортного напрямку. Продукти «Укрспирту» знають та високо оцінюють на ринках Середньої Азії та
Кавказу, Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.

3.

ПРОДУКЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО
Основні види виробленої концерном "Укрспирт" продукції - спирт і горілка.
Також налагоджено виробництво більше 30 видів побічних продуктів, в тому
числі: хлібопекарських і сухих кормових дріжджів, вуглекислоти, технічного
спирту, високооктанових кисневмісних добавок до бензинів, продукції з
технічного спирту (склоочисників, розчинників, морилок і т.д.), мінеральних вод,
безалкогольних напоїв, кондитерських виробів, майонезу, оцту, ферментних
препаратів, солоду житнього, макаронних виробів, вина, консервів
плодоовочевих, парфумерних виробів, яєчного порошку і т.д.

4. Підприємства концерну здатні виробляти на рік:

ПРОДУКЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО
тис. тн
Підприємства концерну здатні виробляти
на рік:
2
9,4
27
47,8
27,96
млн. дал
109
35,6
61,45
хлібопекарських дріжджів
дріжджів сухих кормових
вуглекислоти зрідженій
соків спиртованих
спирту з харчової сировини
горілки і лікеро-горілчаних напоїв
високооктанових кисневмісних добавок до бензинів
склоочисних рідин

5.

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Світове виробництво усіх видів етанолу, в млрд. літрів:
90
80
Харчового призначення
70
60
Технічного призначення
50
40
Паливний
30
20
10
0
1975
1980
1985
1990
1999
2005
2008
2013
2015
Збільшення виробництва біоетанолу вимагає розширення посівів поновлюваної
сировини - цукрової тростини, кукурудзи, інших зернових культур. Почалося
виробництво «гнучких» двигунів з іскровим запалюванням, пристосованих до
споживання палив з вмістом до 95% біоетанолу.

6.

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Після 2007 виробництво біоетанолу почало різко зростати, збільшилася частка
кукурудзи, як найбільш дешевого джерела крохмалю серед зернових. На
кукурудзу сьогодні припадає 80% споживання сировини. Зміна сировинного
спектру виглядає наступним чином:
5
4
3
цукровий буряк
інші
зерно
2
1
0
1980
1985
1990
1999
2005
2008
2013
2015

7.

ТАБЛИЦЯ
Перепрофільований завод + енергозаощаджувальні технології + твердопаливні котли
Виробництво

п/п
Стаття витрат
150
тис.тонн
Витрати на
1 тонну, грн
Витрати на рік,
тис.грн
Од. ви
м.
Норма
витрат на
1 тонну
Ціна за
одиницю,
грн
Структура
собівартості,
%
Сировина та матеріали
1
Зерно
тонн
3,19
2000
5316,67
797500
74,17
2
бензин
л
17,35
9,55
138,08
20711,5625
1,93
3
а-амілаза
кг
0,63
64
33,60
5040
0,47
4
Сірі кислоти
кг
3,1
0,4
1,03
155
0,01
5
Глюкоамилаза
кг
1,8
80
120,00
18000
1,67
6
Аміачна вода
тонн
0,019
680
10,77
1615
0,15
5620,14
843021,56
78,40
Разом, сировина та матеріали

8.

Енергоносії
1
Еектроенергія
кВт-год
114
1,136
107,92
16188
1,51
2
Газ природний
тис.м3
0,036
4650
139,5
20925
1,95
3
Пілети
тонн
0,74
1200
740
111000
10,32
987,42
148113
13,77
98,26
14739
1,37
25
3750
0,35
123,26
18489
1,72
6730,82
1009623,56
93,89
264,96
39744
3,70
0,69
103,5
0,01
265,65
39847,5
3,71
6996,47
1049471,06
97,60
172
25800
2,40
Разом, енергоносіїв
Інші виробничі витрати
1
2
Техобслуговування *
Непередбачені
Разом, інші виробничі витрати
Всього, експлуатаційна вартість виробництва
Постійні витрати
1
Оплата праці
2
Оренда землі**
Всього, постійні витрати
Загальні витрати на виробництво
Амортизація
Собівартість
7168,47
1075271,06
100,00

9.

ТАБЛИЦЯ
Перепрофільований завод + енергозаощаджувальні технології + сушінням барди + твердопаливні котли
Виробництво
№ п/п
Стаття витрат
150
тис.тонн
Витрати на
1 тонну, грн
Од. ви
м.
Норма витрат
на 1 тонну
Ціна за
одиницю, грн
Витрати на
рік, тис.грн
Структура
собівартості
,%
Сировина та
матеріали
1
Зерно
тонн
2,29
2000
3816,67
572500
59,65
2
бензин
л
17,35
9,55
138,08
20711,5625
2,16
3
а-амілаза
кг
0,63
64
33,60
5040
0,53
4
Сірі кислоти
кг
3,1
0,4
1,03
155
0,02
5
Глюкоамилаза
кг
1,8
80
120,00
18000
1,88
6
Аміачна вода
тонн
0,019
680
10,77
1615
0,17
4120,14
618021,56
64,39
Разом, сировина та матеріали

10.

Енергоносії
1
Еектроенергія
кВт-год
143
1,136
135,37
20306
2,12
2
Газ природний
тис.м3
0,036
4650
139,5
20925
2,18
3
Пілети
тонн
1,41
1200
1410
211500
1684,87
252731
26,33
105,66
15849
1,65
27
4050
0,42
Разом, інші виробничі витрати
132,66
19899
2,07
Всього, експлуатаційна вартість виробництва
5937,68
890651,56
90,72
320,16
48024
5,00
0,69
103,5
0,01
320,85
48127,5
5,01
6258,53
938779,06
98,16
140
21000
2,19
6398,53
959779,06
100,00
Разом, енергоносіїв
Інші виробничі витрати
1
2
Техобслуговування *
Непередбачені
Постійні витрати
1
Оплата праці
2
Оренда землі**
Всього, постійні витрати
Загальні витрати на виробництво
Амортизація
Собівартість
English     Русский Правила