Гальмівна система автомобіля
2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на:
2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на:
2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на :
3. Принцип роботи гальмівної системи
4. Загальна будова гальмівної системи:
Схема гальмівної системи автомобіля:
Пневматичні та Гідравлічні гальмівні системи
Гідравлічний привід:
Гальмівний механізм задніх коліс:
Обертові деталі гальмівного механізму
Технічне обслуговування гальмівної системи
Дякую за увагу!
1.67M
Категория: МеханикаМеханика

Гальмівна система автомобіля

1. Гальмівна система автомобіля

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
ПЛАН
Призначення гальмівної
системи;
Види гальмівних систем;
Принцип роботи гальмівної
системи;
Будова гальмівної системи;
Несправності гальмівної
системи;
ТО гальмівної системи.

3.

Експлуатація будь-якого автомобіля
допускається у разі, якщо він має справну
гальмівна систему.
Гальмівна сила – це сила, що виникає між
колесом та дорогою і спрямована проти
напряму обертання колеса, тобто перешкоджає
його обертанню.

4.

1. Призначення гальмівної
системи
Гальмівна система
автомобіля призначена для
зниження швидкості його руху,
зупинки та утримання
автомобіля в нерухомому
стані на спусках, підйомах і
рівній дорозі під час зупинок і
стоянок.

5. 2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на:

1. Робоча гальмівна система використовується
для керованого зниження швидкості руху
автомобіля, аж до повної його зупинки. Вона
приводиться в дію зусиллям ноги водія, що
прикладається до педалі гальма.
2. Запасна гальмівна система призначена для
зупинки автомобіля у разі несправності або
відмови робочої гальмівної системи. Вона
виконує аналогічні функції, що і робоча
гальмівна система. Може бути реалізована у
вигляді спеціальної автономної системи або
частини робочої гальмівної системи (один з
контурів гальмівного приводу).

6. 2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на:

3. Стоянкова гальмівна система призначена для
утримання зупиненого автомобіля на місці,
щоб не допустити його самовільного
рушання. Керує нею водій рукою за
допомогою важеля ручного гальма.

7. 2. На сучасних автомобілях встановлюють декілька видів гальмівних систем, що за призначенням поділяють на :

4. Допоміжна гальмівна система використовують у вигляді
гальма-уповільнювача на автомобілях великої
вантажопідйомності (МАЗ, КрАЗ, КамАЗ) із метою
зниження навантаження на робочу гальмівну систему,
наприклад на довгому спуску у гірській місцевості.

8.

На сучасних автомобілях
застосовують дві системи гальм, які
діють незалежно одна від одної. Одна
система приводиться в дію ножною
педаллю і називається ножним
гальмом, друга — ручним важелем і
називається ручним (стоянковим)
гальмом.

9.

Ножне гальмо може мати гідравлічний
або пневматичний привід, який діє на
гальмівні механізми всіх коліс.
Ручне гальмо сучасних автомобілів
має механічний привід, який додатково
діє на гальмівні механізми задніх коліс
або на центральне гальмо.
Ножне гальмо використовують як
основне для гальмування автомобіля
під час руху, а ручне — для
гальмування на зупинках.

10.

Користуватися ручним
центральним гальмом під час
руху автомобіля дозволяється
тільки в аварійних випадках або
як резервним при пошкодженні
основного, оскільки воно сильно
навантажує деталі силової
передачі, а при тривалому
користуванні нагрівається і може
вивести механізми з ладу.

11. 3. Принцип роботи гальмівної системи

При натисканні на педаль гальма поршень
головного гальмівного циліндру тисне на
рідину, яка по трубопроводах перетікає до
колісних гальмівних механізмів. Оскільки
рідина не стискується, то вона передає
зусилля натискання. Гальмівні механізми
перетворюють це зусилля на опір
обертанню коліс.

12.

При закінченні гальмування і відпусканні педалі гальма
тиск рідини зменшиться, колодки під дією пружини
стягнуться і поршні повернуть рідину з колісних циліндрів
через зворотний клапан у головний гальмівний циліндр.
Тиск у системі падає.
Гідравлічний привід забезпечує одночасне вмикання
гальмівних механізмів усіх коліс, плавність гальмування, а
також рівномірний розподіл зусилля між гальмівними
механізмами.

13.

Останнім часом на автомобілях з
гідравлічним приводом гальм
застосовують гідровакуумний
підсилювач. Розрідження у
випускному трубопроводі двигуна
використовується для утворення
додаткового тиску рідини в
гідравлічному приводі гальм, що в
свою чергу дає можливість
зменшити зусилля при натисканні
на педаль гальма.

14. 4. Загальна будова гальмівної системи:

1.
2.
3.
Гальмівний механізм передніх коліс;
Гальмівний механізм задніх коліс;
Гідравлічний привід.

15. Схема гальмівної системи автомобіля:

1 – гальмівний механізм коліс,
2 – головний гальмівний циліндр,
3 – педаль гальма,
4 – ручне стоянкове гальмо.

16. Пневматичні та Гідравлічні гальмівні системи

1.
2.
Гідравлічний привід –
застосовують на деяких
вантажних і легкових
авто. Працюють за
допомогою стиснутої
рідини.
Пневматичний привід –
застосовують на
великовантажних авто.
Приводяться в дію
енергією стиснутого
повітря.

17. Гідравлічний привід:

1. Гальмівна педаль;
2. Вакуумний
підсилювач;
3. Бачок;
4. Головний циліндр;
5. Регулятор тиску
задніх гальм;
6. Трубопровід;
7. Гальмівні циліндри.

18.

19.

Гальмівний механізм передніх коліс:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Супорт;
Поршні;
Гальмівний диск;
Гальмівні колодки;
З’єднувальні пальці;
Трубопровід;
Штуцер;
Наконечник шланг
для підводу рідини.

20. Гальмівний механізм задніх коліс:

1. Опорний щит;
2. Опорні пластини для
гальмівних колодок;
3. Колісний циліндр;
4. Різні опірні кільця у
складі з деталями
поршнів;
5. Гальмівні колодки;
6. Стягуюча пружина
колодок.

21. Обертові деталі гальмівного механізму

В гальмівних системах
використовують фрикційні
гальмівні механізми,
принцип дії яких полягає у
виникненні гальмівних сил
при терті обертових
деталей об не обертові.
За формою обертової деталі
гальмівні механізми
бувають:
Барабанні;
Дискові.

22.

1)
Барабанний механізм
складається з 2
колодок з фрикційними
накладками,
встановлених на
опорному диску.
Їх переваги:
- Низька вартість.
- Простота виробництва.
- Ефект самопідсилення.

23.

Барабанний гальмівний механізм з гідравлічним приводом(рис. а)
складається з двох колодок 2 з фрикційними накладками, встановлених
на опорному диску 3. Нижні кінці колодок закріплено шарнірно на опорах
5, а верхні через сталеві сухарі впираються в поршні розтискного
колісного
циліндра 1. Стяжна пружина 6 притискає
колодки до поршнів циліндра 1,
забезпечуючи зазор між колодками та
гальмовим барабаном 4 в неробочому
положенні гальма. При надходженні
рідини з приводу в колісний циліндр 1
його поршні розходяться й розсувають
колодки до стикання з гальмовим
барабаном, який обертається разом із
маточиною колеса. Виникаюча сила тертя
колодок про барабан викликає
загальмування колеса. Після припинення
тиску рідини на поршні колісного циліндра
стяжна пружини 11 повертає колодки у
вихідне положення і гальмування
припиняється.

24.

2.
Дискові складаються
з гальмівного диску
закріпленого на
маточині колеса.
Їх переваги:
- При зростанні
температури мають
стабільніші показники
ніж барабанні.
- Підвищена чутливість
гальм і довший час
спрацювання.

25.

Колісний дисковий гальмовий механізм з
гідроприводом складається з гальмового диска 1,
закріпленого на маточині колеса. Гальмівний диск обертається між
половинками 8 і 9 скоби, прикріпленої до стійки 4 передньої
підвіски. У кожній половині скоби виточені колісні циліндри з
великим 13 і малим 12 поршнями. При натисканні на гальмівну
педаль рідина з головного гальмового циліндра перетікає по
шлангах 2 в порожнини колісних циліндрів і передає тиск на
поршні, які, переміщуючись з двох боків, притискають гальмівні
колодки 10 до диска 1,
завдяки чому й відбувається
гальмування. Відпускання
педалі викликає падіння
тиску рідини в приводі,
поршні 13 і 12 під дією
пружності ущільнювальних
манжет і осьового
биття диска відходять від
нього, і гальмування припиняється.

26.

Основні несправності гальмівної системи

пп
Несправність
Причина
1
- неправильно відрегульований вільний хід педалі
гальм;
Збільшений
- наявність повітря в гідравлічній гальмовій
вільний хід педалі системі;
гальм
- не правильно відрегульований зазор між
гальмовими колодками і гальмовим барабаном ;
- підтікання гальмової рідини.
2
- засмічення компенсаційного отвору головного
Самогальмування гальмового циліндру;
- поломка стяжних пружин гальмівних колодок.
3
- неправильно відрегульовані механізми коліс;
Увід автомобіля в
- замащення гальмових колодок на одному з
сторону при
коліс;
гальмуванні
- нерівномірне зношування колодок.

27.

Основні несправності гальмівної системи
Несправність
Недостатня
ефективність
гальмування
Причина
•Підтікання рідини з
гідроприводу
•Потрапляння повітря в систему
через пошкодження гумових
з'єднувальних шлангів,
ущільнювача
•Потрапляння мастила на
фрикційні накладки колодок
Спосіб усунення
•Перевірити рівень рідини
в гідроприводі
•Долити рідину
•Помити і протерти
фрикційні накладки
•Замінити спрацьовані
деталі
•Прикачати систему

28. Технічне обслуговування гальмівної системи

При ЩТО
- перевірити герметичність гальмового приводу;
- перевіряють вільний хід педалі гальма;
- перевіряють рівень гальмової рідини.
При ТО-1
- виконують роботи ЩТО;
- перевіряють і регулюють гальмові механізмі коліс.
При ТО-2
- виконують роботи ТО-1;
- випробовують ефективність гальмування на ходу;
- перевіряють стан гальмових колодок і при
необхідності замінюють їх;
- продувають фільтр гідровакуумного підсилювача.

29.

Гальмівну рідину рекомендується
міняти щороку. Для того щоб поміняти гальмівну
рідину, необхідно за допомогою шприца або
спринцівки відкачати всю рідину з бачка
головного гальмівного циліндра. Заодно це
видалить повітря, якщо воно там є. Після цього
залийте нову гальмівну рідину в бачок головного
гальмівного циліндра і прокачайте систему.

30. Дякую за увагу!

English     Русский Правила