Сутність процесів адаптації та модифікації в інклюзивній освіті
Адаптація та модифікація
Мета:
Практичне заняття «Надання необхідної підтримки дітям з особливими потребами»
Запитання:
Обговорення ситуації:
«Надбання необхідної підтримки дітям з особливими потребами»
Концепція універсального дизайну
Універсальний дизайн
Універсальний дизайн для навчання
Універсальний дизайн означає
7 принципів універсального дизайну:
Курикулум
Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.
Адаптація
Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання.
Модифікація навчальної програми
Підкріплення/доповнення навчання – додаткові заняття/завдання можуть бути необхідними, щоб дати змогу учням засвоїти/вивчити
Стратегії адаптації й модифікації педагоги планують та здійснюють на різних етапах своєї діяльності, зокрема під час:
Види адаптацій
Увага!
Вибір видів адаптації з урахуванням потреб конкретних учнів
Зверни увагу!
Що варто взяти при використанні модифікацій
Шляхи виконання модифікацій:
Зверніть увагу!
Основні методи навчання, які успішно зарекомендували себе під час представлення нового навчального матеріалу й навчання нових
Практичне завдання «Здійснення адаптацій та модифікацій»
«Відкритий діалог»
«Гвинти та гайки» Запишіть ключове слово на чистому аркуші паперу та напишіть поряд з ним пов'язані з ним слова
Дякую за увагу!
ІНКЛЮЗІЯ
650.47K
Категория: ОбразованиеОбразование

Сутність процесів адаптації та модифікації в інклюзивній освіті

1. Сутність процесів адаптації та модифікації в інклюзивній освіті

2. Адаптація та модифікація

3. Мета:

Навчитися визначати, які пристосування і яка
підтримка потрібні дітям з ООП.
Навчитися
пристосовувати
середовище,
коригувати методи роботи і планувати заходи
підтримки для дітей з особливими потребами.

4. Практичне заняття «Надання необхідної підтримки дітям з особливими потребами»

Робота в парах
Пригадайте епізоди зі свого життя, коли ви
отримували сторонню допомогу.

5. Запитання:

«Як
ви почувалися, коли вам була потрібна
підтримка?»
«Чи була ця підтримка такою, як ви
бажали?»

6. Обговорення ситуації:

Згадайте ситуації, коли ви потребували
допомоги, але не отримали її.

7. «Надбання необхідної підтримки дітям з особливими потребами»

Діти з особливими потребами, як і всі інші діти,
краще розвиваються у сприятливому середовищі, де
кожний може навчатися у власному темпі.
Деякі діти з особливими потребами потребують
додаткової допомоги та підтримки. Іншим для активної
участі в заняттях необхідні певні пристосування
середовища й організації роботи. Слід мати на увазі, що
активна участь дітей в усіх шкільних справах є не менш
важливою, ніж безпосередньо процес навчання.

8. Концепція універсального дизайну

Зміни у
трактуванні питань
інвалідності
спричинили появу нового підходу до філософії
дизайну,
який
від
самого
початку процесу
проектування враховував би потреби всіх користувачів.
Цей підхід з часом набув міжнародного визнання і
закріпився як концепція «універсального дизайну»

9. Універсальний дизайн

Концепцією універсального дизайну для
навчання передбачено, що вчитель інтерпретує
курикулум з тим, щоб забезпечувати потреби кожної
дитини без подальших модифікацій. Та в деяких
випадках педагоги не мають такої свободи дій та
змушені дотримуватися підходу, який визначають
керівні органи в галузі освіти.

10. Універсальний дизайн для навчання

процес інтерпретації відповідного курикулуму в
значиму навчальну діяльність, що є доступною для
всіх учнів у класі та включає можливості для
застосування множинних способів представлення
матеріалу, вираження та залучення.

11. Універсальний дизайн означає

«дизайн предметів, оточення, програм та послуг,
покликаний зробити їх максимально придатними до
користування усіма людьми без необхідності у адаптації
або спеціального дизайну»

12. 7 принципів універсального дизайну:

Рівність та доступність використання
Гнучкість використання
Просте та зручне використання
Сприйняття інформації, незважаючи на сенсорні
можливості користувачів
Припустимість помилок
Низький рівень фізичних зусиль
Наявність необхідного розміру і простору

13. Курикулум

Навчально-методичне
інклюзивної освіти.
забезпечення
Документ, пов’язаний із викладанням і
засвоєнням знань, умінь і навичок. Він охоплює такі
питання, як зміст предметів, педагогічні методи і
підходи, поточне оцінювання та оцінку ефективності
навчання, а також відповідні ресурси для організації,
впровадження та викладання навчальних програм.

14. Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.

Приклад: під час виконання завдання з математики
учням потрібно розсортувати лічильні палички. Однак,
більш ніж у половини учнів виникають труднощі в
організації матеріалів на робочому місці. Вчитель має
здійснити адаптацію (обійти перешкоду), надавши
учням допомогу в організації матеріалу: він роздає
картонну основу з бічними обмежувачами. Ці
обмежувачі не дають можливості паличкам скочуватися
зі столу. Це допомагає учням зосередитися на виконанні
завдання.

15. Адаптація

Означає зміни в процесі викладання, навчальному
матеріалі, призначенні та результатах. Адаптація
застосовується у випадках, коли дитина повністю
сприймає цілі й завдання загальної навчальної
програми, проте потребує додаткового обладнання або
додаткових пояснень чи спрямувань. Наприклад, діти з
ДЦП не можуть писати і потребують комп’ютера для
виконання письмових завдань. Діти з порушенням зору
повинні забезпечуватися відповідними посібниками,
навчальними матеріалами зі збільшеним шрифтом.

16. Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання.

Приклад: у тематичному блоці, присвяченому екосистемам,
передбачена екскурсія до найближчої річки з відповідними
спостереженнями, польовими записами та письмовим звітом.
Однак, після детального аналізу, вчителька з’ясувала, що половина
її учнів пише дуже повільно (необхідна умова – володіння
навичками самостійного вивчення), а чверть учнів недостатньо
володіє навичками спостереження. Оскільки вчителька прагне,
щоб заняття мотивувало дітей, вона вирішує модифікувати ту його
частину, що пов’язана з веденням польових записів і написанням
звітів: учні матимуть вибір – або вести польові записи, або робити
замальовки. Коли діти повернуться до класу, вони матимуть вибір:
або написати звіт, заснований на їх польових записах, або зробити
текстівки та опис малюнків, які намалював помічник учителя.

17. Модифікація навчальної програми

Іноді
діти
з
когнітивними
освітніми
проблемами не можуть опанувати загальноосвітню
програму, навіть за певної адаптації. У таких
випадках вчителі вдаються до модифікації програми,
змінюючи кількість предметів, кінцевий результат
відповідно до освітніх потреб дитини. Дуже
важливо, щоб педагогічний колектив у співпраці з
батьками дійшов згоди про те, що саме і яким чином
має бути змінено (модифіковано) в програмі.

18. Підкріплення/доповнення навчання – додаткові заняття/завдання можуть бути необхідними, щоб дати змогу учням засвоїти/вивчити

навчальний матеріал.
Приклад: у темі «Транспорт» згадується про
швидкісний пасажирський потяг. Однак, більш ніж
половина учнів ніколи не виїжджала за межі того району
(села), де вони живуть. Учителька розуміє, що брак
таких знань (необхідна умова когнітивного навчання)
може завадити учням зрозуміти матеріал, і тому вирішує
поповнити цю прогалину додатковими підкріпленнями.
Перед тим, як читати історію, в якій йдеться про потяг,
учні розглядають фотографії швидкісних пасажирських
потягів. Крім створення базових уявлень, таке
підкріплення полегшує розуміння і тим учням, які
мають базові знання про швидкісні пасажирські потяги.

19. Стратегії адаптації й модифікації педагоги планують та здійснюють на різних етапах своєї діяльності, зокрема під час:

планування - яким
чином учитель використовує індивідуальну
програму розвитку (ІПР) учня для створення навчального плану та
методів навчання, що відповідають рівню розвитку дитини, її
індивідуальним потребам і стилю навчання (сприйняття), якому
вона віддає перевагу;
виконання - яким чином учитель здійснює навчальний процес, за
необхідності адаптуючи та модифікуючи його для учнів з
особливими освітніми потребами;
осмислення - яким чином учитель оцінює навчальний процес і
прогрес учнів для прийняття ефективних рішень, які можуть
покращити процеси викладання й навчання, а також обґрунтовано
планувати ІПР.

20. Види адаптацій

Фізичне середовище
Навчання. Адаптація навчального плану
Вказівки
Матеріали

21. Увага!

Не використовуйте адаптацію, якщо вона непотрібна.
Вибирайте адаптацію, виходячи з потреб учня.
Рекомендуйте тільки ту адаптацію, яка дійсно
необхідна.
Плануйте адаптацію заздалегідь.
Визначте, чи потребує вибраний спосіб адаптації
якоїсь іншої додаткової адаптації.

22. Вибір видів адаптації з урахуванням потреб конкретних учнів

Адаптація та модифікація здійснюються
з урахуванням конкретних потреб дитини
включаючи:
поведінку
організаційні навики
сенсорні потреби

23. Зверни увагу!

Вчителю необхідно докласти зусиль, аби
залучити батьків/членів родини учня до
процесу пошуку ідей стосовно адаптації.
Сім’ї дітей з особливостями розвитку часто
мають значний досвід здійснення адаптації у
себе вдома.

24. Що варто взяти при використанні модифікацій

При застосуванні різних видів адаптації зміст
навчання
залишається
незмінним,
а
при
застосуванні модифікацій він, зазвичай, змінюється.
В окремих випадках використання модифікацій
може виявитися необхідним для того, щоб надати
дитині можливість брати участь у класних заняттях.

25. Шляхи виконання модифікацій:

скорочення змісту матеріалу, якій необхідно
засвоїти
зниження вимог до участі в роботі

26. Зверніть увагу!

Будь-які
види
модифікації
необхідно обговорювати з родиною
дитини, оскільки в більшості випадків
модифікація змінить те, що дитина
повинна знати й уміти робити.

27. Основні методи навчання, які успішно зарекомендували себе під час представлення нового навчального матеріалу й навчання нових

навичок учнів з ООП:
Експліцитне (свідоме) навчання. Відбувається швидко, іноді у
формі інсайту.
Навчальні стратегії.
• Зупинись - подивись - послухай.
• Сплануй - зроби - перевір.
Термін «навчання стратегій/методів» передбачає процес
підтримки учнів при саморегуляції їхнього процесу навчання, а
саме в розумінні способів виконання певного завдання.
Методи спільного навчання.

28. Практичне завдання «Здійснення адаптацій та модифікацій»

Діти з порушенням слуху
Діти з порушенням зору
Діти з порушенням опорно-рухового апарату
Діти з порушенням інтелектуальної сфери
Діти з мовленнєвими порушеннями
Зробіть необхідні адаптації уроку для вашої
категорії дітей

29. «Відкритий діалог»

Давайте обговоримо реальні труднощі у
навчання дітей, які «відрізняються» та
поділимось досвідом

30. «Гвинти та гайки» Запишіть ключове слово на чистому аркуші паперу та напишіть поряд з ним пов'язані з ним слова

31. Дякую за увагу!

32. ІНКЛЮЗІЯ

English     Русский Правила