Основи лідерства Теорії лідерства-служіння
Теорії лідерства-служіння
«Лідер» vs «слуга»
Витоки теорії
Умови ефективності лідерства-служіння
Мета в лідерстві
Мета в лідерстві (2)
Цитата
Ухвалення рішень
Особистість лідера
Прогноз і передбачення
Життєва місія лідера
Опікуни в організації
Опікуни в організації (2)
Головне завдання в організації
10 характеристик теорії лідерства-служіння
10 характеристик теорії лідерства-служіння (2)
10 характеристик теорії лідерства-служіння (3)
Інші науковці додають:
Лейтмотивом концепції лідерства-служіння є:
Показниками ефективності лідерства-служіння є:
Релігійний напрямок теорій лідерства-служіння
Християнство, мусульманство та буддизм про лідерство
Вимоги до керівника-лідера
Цитата
Риси лідера-слуги
Риси, які заважають служити
Риси, які заважають служити (2)
Основні якості лідера (погляди св. Павла)
Особистість лідера
Особливості духовного лідерства
Лідер має вміти
Для того, щоб люди пішли за лідером, він повинен:
Симптоми зловживання владою
Синдром статусу
Резюме
Резюме (2)
Резюме (3)
Резюме (4)
Лідерство у мусульманстві
2 основні ролі лідера
У своїй поведінці лідер керується рядом настанов:
У своїй поведінці лідер керується рядом настанов:
Основні риси лідера в ісламі:
Основні риси лідера в ісламі:
«Шлях істинного лідера»: погляд буддизму
«Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (2)
«Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (3)
«Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (4)
«Світські» теорії лідерства-служіння
Вплив релігійних концепцій лідерства-служіння
Джеймс Хантер
Модель лідерства-служіння Дж. Хантера
Ознаки лідерства-служіння (за Р. Расселом та А. Стоуном)
Ознаки лідерства-служіння (за Р. Расселом та А. Стоуном)
Бажання та потреби людей за Дж.Фейворсом
Концепція ситуативного лідерства К.Бланшара
Думати й діяти по-іншому заважає «его»
Сутність «контролера»
Акронім SERVE
Акронім SERVE (2)
Акронім SERVE (3)
Акронім SERVE (4)
Акронім SERVE (5)
k.lynov@kubg.edu.ua
409.59K
Категория: МенеджментМенеджмент

Основи лідерства. Теорії лідерства-служіння

1. Основи лідерства Теорії лідерства-служіння

Основи
лідерства
Теорії
лідерстваслужіння
Дисципліна за вибором
Костянтин Олександрович
Линьов,
к.н.держ.упр., доцент

2. Теорії лідерства-служіння

3. «Лідер» vs «слуга»

Лідер
у ролі слуги – це звучить алогічно й
парадоксально
Але філософія, логіка передбачають
поєднання протилежностей, діалектика
яких і народжує нові явища або ж
розкриває нові можливості й
характеристики вже відомих

4. Витоки теорії

Герман
Гессе «Паломництво у країну
Сходу»
У 1970 р. Роберт Грінліф (1904 – 1990)
написав книгу «Слуга як лідер»
Роберт Грінліф: компанія AT&T;
консультант Університету штату Огайо;
Фонду Форда; Американського фонду
досліджень менеджменту

5. Умови ефективності лідерства-служіння

1.
2.
Глибока внутрішня мотивація до служіння
самого лідера. Такі лідери «з великою
силою кидають виклик повсякденній
несправедливості, гостріше відчувають
проблему великого розриву між
необхідною, на ї х думку, і можливою
якістю суспільства»
Лідери готові змінювати існуючий порядок
в інтересах людини, особистості

6.

Лідерство-служіння
відрізняється від інших
типів лідерства тією турботою, «яку виявляє
лідер-слуга в задоволенні нагальних
потреб інших людей»
Становлення лідерства-служіння –
складний процес, який залежить від
внутрішніх мотивів і спонукань лідера, від
системи домінуючих у суспільстві
цінностей, від традиційних чи
загальноприйнятих підходів до управління
тощо

7.

Ключовою
для ідентифікації лідера-слуги є
відповідь на запитання: «Чи зростають ті,
яким служать, як особистості? Чи стають
вони здоровішими, мудрішими,
вільнішими, коли їм служать, чи можливо
самі хочуть стати слугами? Який вплив
воно здійснює на найменш привілейовану
частину суспільства; чи принесе воно їм
користь, чи, у крайньому разі, позбавить від
подальших труднощів?»

8.

Послідовники
підуть за лідером лише тоді,
коли переконаються в тому, що він чітко
бачить напрямок руху й готовий допомогти
їм здолати перепони на шляху до мети
Визначена лідером мета може бути
результатом консенсусу у групі чи просто
його натхненням
Проте мета й цілі мають бути незвичними –
всеохоплюючими, як велика мрія,
дальнозора концепція, завершеність, яку
всі прагнуть досягти, але рідко досягають

9. Мета в лідерстві

Мету
має сформувати справжній лідер –
великий мрійник із великою мрією, яка йде
від його душі, співзвучна його внутрішньому
покликанню, надихає його та його
послідовників
Р. Грінліф: «Той, хто ставить ціль, має
викликати довіру, особливо якщо вона
пов’язана з великим ризиком або вона –
далекосяжна, тому що послідовники
розділяють цей ризик разом із лідером»

10. Мета в лідерстві (2)

Духовні
та душевні якості лідера –
найважливіші умови визначення лідером
привабливих і надихаючих цілей
Інтелектуальні особливості лідера – «уміння
знайти сенс неосяжному й передбачити
непередбачуване». «Інтуїтивне прозріння»

11. Цитата

«Лідери
мають бути більш креативними,
ніж інші, оскільки саме креативність є
таким собі відкриттям – поштовхом у
незвідане й невідоме. Час від часу лідеру
необхідно думати як ученому, художникові
чи поетові»

12. Ухвалення рішень

Головним
критерієм «правильності»
прийнятих рішень має бути довіра
послідовників
Важливо мислити концептуально, ніколи
не забувати про перспективи руху
«Всеохопне розуміння ситуації, яке дає
лідерові рамки для прийняття рішень, це –
величезний дар»

13. Особистість лідера

Для
лідера минуле, сучасне й майбутнє –
єдине органічне ціле
Лідер має жити в «ритмі, який сприяє
розвиткові високого рівня інтуїції стосовно
всієї гами подій, що відбуваються, - від
нез’ясованого минулого, через неясне
сучасне, у невизначене майбутнє»
Лідер кожного дня має бути одночасно і
істориком, і аналітиком, і пророком

14. Прогноз і передбачення

Р.
Грінліф: «Прогноз – це шлях, яким іде
лідер. Як тільки він втрачає цей шлях і події
починають управляти ним – він стає
лідером лише за назвою. Він більше не
веде, а лише реагує безпосередньо на
події, що відбуваються, і, найвірогідніше,
недовго буде залишатися лідером»

15.

Лідер має бути готовим до відповідальності
Лідер має вміти слухати інших
Лідер повинен чути співрозмовника
Уміння слухати й чути пов’язано із здатністю до
сприйняття та емпатії
Сприйняття для лідера – «отримання того, що
запропоновано зі схваленням, задоволенням
або мовчазною згодою»
Емпатія – уявна проекція власної свідомості на
буття іншого

16. Життєва місія лідера

Служити
іншим, сприяти задоволенню
потреб кожного члена організації, їх
розвиткові, самореалізації, зростанню
самоповаги
Лідер не нав’язує рішення, а переконує у
їх відповідності інтересам послідовників;
досягає консенсусу, взаємної згоди,
довіри

17. Опікуни в організації

Р.
Грінліф аналізував роль опікунів установ
в якості слуг. Опікуни – це представники
громадськості, які несуть відповідальність
за діяльність організацій
Вони не використовують владу для
вирішення оперативних завдань
організацій, але оцінюють, як
використовується адміністративна влада
для вирішення оперативних питань

18. Опікуни в організації (2)

Опікуни
визначають правила, за якими
існує організація, наділяють адміністрацію
повноваженнями, контролюють, як ці
правила й повноваження діють, у чиїх
інтересах
Поінформовані, відповідальні, творчі,
підготовлені для своєї діяльності опікуни, які
сповідують лідерство-служіння,
відіграватимуть важливу роль у суспільстві

19. Головне завдання в організації

Лідер
не сприймається лише як лідер
влади та прийняття ефективних рішень. На
перше місце виходять його здібності в
управлінні інформаційними питаннями,
надихати команду ідеями, розвивати
самостійність співробітників, розкривати їм
сенс їхньої діяльності.
Створення в організації атмосфери
розкриття потенціалу кожного
співробітника

20. 10 характеристик теорії лідерства-служіння

1.
2.
3.
4.
Слухання як інструмент комунікації
Емпатія – проектування власної свідомості
на основі переживань інших
Зцілення – прагнення допомогти досягти
цілісності не лише собі, а й іншим
Поінформованість – умова усвідомлення
соціальної реальності

21. 10 характеристик теорії лідерства-служіння (2)

5.
6.
7.
Переконання – основа для впливу на
послідовників
Концептуалізація – основа прийняття
ефективних рішень
Передбачення – основа побудови
привабливого для послідовників образу
майбутнього

22. 10 характеристик теорії лідерства-служіння (3)

8.
9.
10.
Опікунство – засіб розширення впливу
суспільства на організацію і навпаки
Підтримка і заохочення зростання людей
Формування спеціального співтовариства
людей на принципах служіння один
одному

23. Інші науковці додають:

Прагнення
лідера до саморозвитку й
самовдосконалення
Управління через задоволення потреб
інших, їх внутрішню мотивацію, а не
контроль і покарання

24. Лейтмотивом концепції лідерства-служіння є:

Ідея,
що по-справжньому великим
лідером є той, хто допомагає (служить)
іншим людям, і саме цей чинник визначає
його велич
Справжні лідерські якості виявляються в тій
людині, яка зорієнтована на надання
допомоги й підтримки іншим людям, у
тому числі в їх індивідуальному та
професійному зростанні

25. Показниками ефективності лідерства-служіння є:

індивідуальний
професійний зріст і
розвиток особистостей послідовників
вільні, незалежні дії з їх боку і виникнення в
них бажання підтримувати інших
формування професійного
співтовариства, де всі допомагають один
одному

26. Релігійний напрямок теорій лідерства-служіння

27. Християнство, мусульманство та буддизм про лідерство

Ісус,
Мухаммад, Будда – найкращі
утілення ідеї лідера-слуги
Їх віровчення стали предметом аналізу як
лідерологів, так і теологів, які шукали в них
методологічні засади для сучасних
концепцій лідерства

28. Вимоги до керівника-лідера

Володіти
силою й вірою більшою, ніж
звичайна людина. Лідер має бути
авторитетним, зрілим духовно, готовим до
самопожертви
Обдарованість, інтелект, енергійність,
привабливість
Відмовитися від власного «я», власної
користі й повністю присвятити себе Богові

29. Цитата

Ісус
Христос: «Хто хоче бути більшим
поміж вас, нехай буде вам слугою»
Царство Боже – це таке суспільство, де
кожна людина служить іншим

30. Риси лідера-слуги

Скромність,
чуйність, оптимізм,
помазаність (Боже благословення)
Дж. Сандерс: «Ми можемо вести інших
лише тим шляхом, який пройшли самі.
Недостатньо просто вказувати, куди йти.
Якщо ми самі стоїмо, то ніхто за нами не
піде, і нікуди ми нікого не приведемо»

31. Риси, які заважають служити

Надмірна
чутливість до критики
Пошук виправдання невдачам і
звинувачення в них інших людей чи
обставин
Налаштованість критично стосовно інших
Поведінка, при якій творчі особистості
відчувають себе обмежено

32. Риси, які заважають служити (2)

Несприйняття
відхилень від досконалості в
нас самих чи оточуючих
Налаштованість на бездоганність в усьому
перфекціонізм
Невміння тримати таємницю
Нездатність до поступнки
Прагнення завжди виглядати непогрішним
в очах оточуючих

33. Основні якості лідера (погляди св. Павла)

Соціальні
(поведінка лідера повинна бути
прикладом для інших і не давати підстав
для звинувачень)
Моральні (вірний сім’янин, стриманість,
помірність в усьому)
Розумові (розсудливість, урівноваженість
думок, бажання і вміння вчитися і навчати
інших)
Особистісні (доброзичливість, м’якість,
уважність до інших, гостинність, щедрість)

34. Особистість лідера

Основа
відносин лідера з послідовниками
– це його авторитет і вплив на основі нього
Блекабі: «Коли люди починають
використовувати Божі методи лідерства,
вони досягають переконливих результатів»
Блекабі: «Лідери – це не ті, хто уникнув
невдач, це ті, хто зміг над ними піднятися»
Головним для лідера є бачення

35. Особливості духовного лідерства

Вести людей туди, де їх хоче бачити Бог. Не
силою влади, а впливом, переконанням та
власним прикладом
Духовний лідер покладається на Святого Духа,
який лише й може творити зміни в людях
Лідер підзвітний Богові, тому має особливе
почуття відповідальності
Може здійснювати вплив на всіх людей
Ключ до духовного лідерства лежить у
розумінні ним Божої волі для себе та своєї
організації

36. Лідер має вміти

Делегувати
повноваження
Давати людям право на помилку, а не
прискіпливо їх контролювати
Визнавати успіхи інших
Підбадьорювати й підтримувати

37. Для того, щоб люди пішли за лідером, він повинен:

Молитися
Багато
працювати
Спілкуватися
Бути оптимістом
Служити

38. Симптоми зловживання владою

Гордість
Самовозвеличення
Володарювання
Лідери
Зарозумілість
Бездушність
Тиранія
мають відмовитися від жорстокості,
неприязні, пригноблення, невдячності,
заздрощів, ревнощів, зневажливості

39. Синдром статусу

Статус
лідера підносить його над
послідовниками, зміцнює владу над ними.
Живить гордість, леліє марнославство й
самолюбність. Лідер починає вірити
лестощам
Дистанція між лідером та послідовниками
дає ріст зарозумілості, породжує відчуття
приналежності до еліти
Звикання до підвищення над іншими
породжує страх втрати влади й готовність
боротися за неї в будь-який спосіб

40. Резюме

Лідерство, засноване на служіння, витікає з
любові лідера до людей. Якщо немає любові,
тоді люди сприймають дії лідера як нещирі й
маніпулятивні
Бути лідером-слугою – потрібно глибоко
розуміти самого себе
Слугуючи людям, лідери насправді Божі слуги і
це накладає особливу відповідальність за все,
що вони думають і роблять

41. Резюме (2)

Лідери
зобов’язані своїм становищем
підлеглим
Самозакохані керівники думають про те,
як захистити себе
Лідери-слуги готують собі гідного
наступника і готові поступитися статусом
Керівники підкреслюють свою
незамінимість
Лідери служать Богу, а керівники прагнуть
Бога зробити своїм слугою

42. Резюме (3)

Лідерство
має такі характеристики:
Найвищими цілями лідера-слуги завжди є
інтереси тих, кого він веде
Найвище завдання лідера-слуги залежить від
його зростання й розвитку тих, укого він веде
Охоче прийняття зобов’язань та обов’язків
Лідер-слуга бажає давати звіт
У лідера-слуги є турботлива любов до тих,
кого він веде

43. Резюме (4)

Лідер-слуга бажає слухати
У лідерів-слуг істинне упокорення серця, а
тому вони мають реалістичний погляд на
свої здібності й недоліки, на те, що вони
можуть зробити добре й що не можуть
зробити
Лідер-слуга бажає ділити владу з іншими,
аби вони ставали вільнішими,
автономнішими, здібнішими й сильнішими

44. Лідерство у мусульманстві

Пророк
ісламу Мухаммад вважається
зразковим лідером
Лідерство не є справою обраних. Кожен
здатний стати «пастухом», якщо його
обрала община чи колектив
Лідер не має права змушувати
підкорятися людей проти їх волі

45. 2 основні ролі лідера

Лідер-слуга:
перейматися добробутом
прихильників і вести їх до блага
Лідер-опікун: бути захисником общини,
захищати її від тиранії й пригнічення,
поширювати в ній усвідомлення Бога й
богобоязливість, сприяти справедливості

46. У своїй поведінці лідер керується рядом настанов:

Бути
справедливим, дотримуватися
«золотої середини», не відступати від цієї
норми під тиском будь-яких обставин
Довіра – це відповідальність перд тими, хто
її виявив
Доброчесність – це, насамперед, віра,
щедрість, порядність, терплячість і
терпимість, вірність обов’язкам

47. У своїй поведінці лідер керується рядом настанов:

Прагнення
до самовдосконалення. Лідер
сам націлений на нього й закликає і
допомагає іншим робити це
Дотримання обіцянок

48. Основні риси лідера в ісламі:

Чесність
і послідовність. Лідер має
відповідати за свої слова й обіцянки,
виконуючи їх
Компетентність, але не зарозумілість. Сам
Пророк неодноразово звертався за
порадами до своїх послідовників
Натхнення. За будь-якої ситуації лідер
повинен упевнено дивитися в майбутнє

49. Основні риси лідера в ісламі:

Терпіння
– одна з головних рис лідера
мусульман, яку продемонстрував сам
Пророк під час переслідувань у Меккі
Смиренність, скромність
Бажання і готовність користуватися
порадами

50. «Шлях істинного лідера»: погляд буддизму

Правильні
погляди, правильні наміри й
рішення, правильні дії
Усвідомлення наслідків прийнятих рішень
для себе й інших
Виключення рішень, зорієнтованих на
отримання лише власної вигоди, здатних
причинити шкоду іншим
Усвідомлення взаємозалежності всього
сущого у світі

51. «Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (2)

Усвідомлення
мінливості всього
Взаємопов’язаність подій, їх причин
(минулого) і наслідків (майбутнього)
Усвідомлення власних почуттів і почуттів
інших (техніка уважності)
Тренування свідомості – спокійність, ясність
розуму й зосередженість
Здатність діяти без страху й упередженості

52. «Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (3)

Щирість,
самодисципліна, терпіння,
захопленість, зосередженість, мудрість
Творчі здібності, цілісний підхід,
послідовність, уміння розглядати потребу з
різних точок зору
Здатність поставити себе на місце іншого,
сприймати критику як можливість для
навчання
Подолання егоцентризму, негативних
емоцій, упевненість у собі, проникливість

53. «Шлях істинного лідера»: погляд буддизму (4)

Згідно
з буддійською філософією, не інші
люди мають задовольняти потреби
індивіда, а навпаки. Люди можуть бути
щасливими лише тоді, коли задовольняють
і свої потреби, і потреби інших людей
Розум лідера має бути «спокійним,
зібраним і зосередженим». Головна умова
«правильних думок» – правильні наміри
Егоцентризм приносить лише страждання

54. «Світські» теорії лідерства-служіння

«Світські» теорії
лідерстваслужіння

55. Вплив релігійних концепцій лідерства-служіння

Шляхом
розвитку наукових ідей Р.Грінліфа
Шляхом адаптації релігійних концепцій
лідерства до теорії і практики «світського»
управління
Використання ідей лідерства-служіння у
контексті інших теорій лідерства

56. Джеймс Хантер

Визначає
лідерство як «уміння
здійснювати на людей вплив, щоб
викликати в них прагнення
наполегливо працювати над
досягненням цілей, які
ототожнюються з досягненням
спільного блага»

57. Модель лідерства-служіння Дж. Хантера

лідерство
авторитет
служіння й
жертовність
любов
воля

58. Ознаки лідерства-служіння (за Р. Расселом та А. Стоуном)

Функціональні ознаки
Супутні ознаки
Бачення
Комунікація
Чесність
Достовірність
Порядність (цілісність) Компетентність
Довіра
Піклування
(попечительство)
Служіння
Видимість
Моделювання
Вплив

59. Ознаки лідерства-служіння (за Р. Расселом та А. Стоуном)

Функціональні ознаки
Супутні ознаки
Новаторство
Уміння переконувати
Визнання цінності
інших
Розширення прав і
можливостей
(повноважень)
Уміння слухати
Уміння заохочувати
Уміння навчати
Делегування

60. Бажання та потреби людей за Дж.Фейворсом

Бажання людей
Потреби людей
Подобатися
Співчуття
Багатство
Самореалізація
Слава
Щоб їх цінували
Могутність
Підтримка й сприятлива
обстановка
Панування
Заступництво
Престиж
Визнання і схвалення
Свобода
Хороше керівництво й можливості
для розвитку
Сп’яніння
Зміна свідомості й
самоактуалізація

61. Концепція ситуативного лідерства К.Бланшара

«Найсерйозніший
бар’єр на шляху до
того, щоб стати лідером-слугою, наш
внутрішній світ, який керується
егоїстичними інтересами, заснований на
принципі «дати менше, узяти більше».
Саме тому дуже часто керівники «ставлять
власні завдання, безпеку, статус і прибутки
попереду всього, попереду людей, яких
стосується їх думки й дії».

62. Думати й діяти по-іншому заважає «его»

Помилкова
гордість змушує думати про
себе та досягнення лідерського статусу
(«контролери»)
Сумніви в собі або страх, які змушують
керівника недооцінювати себе,
зациклюватися на помилках, шукати шляхи
захисту

63. Сутність «контролера»

Потреба
у владі й контролюванні,
кар’єристи
Не здатні до визнання своїх помилок
Не підтримують підлеглих, їх ентузіазм
«Боги-нероби», уникають важких ситуацій,
конфліктів, найбільш довіряють тим, у кого
найбільше влади

64. Акронім SERVE

К.Бланшар
та М.Міллер «Секрет. Що
знають і роблять великі лідери»:
S (See the Future) – побачити майбутнє.
«Якщо ви і ваші співробітники не знаєте, куди
ви йдете, ваше лідерство не має значення».
Бачення лідера формує довіру, навколо неї
формується організаційна культура.
Бачення породжує величезну енергію,
натхнення, ентузіазм. Бачення має бути
наповнено сенсом, візуалізованою
картинкою майбутнього та спиратися на
зрозумілі цінності

65. Акронім SERVE (2)

К.Бланшар
та М.Міллер «Секрет. Що
знають і роблять великі лідери»:
E (Engage and Develop People) – займатися
людьми й розвивати їх. «Ви повинні
перевернути піраміду ієрархії і
сфокусуватися на своїх робітниках та їх
розвитку, щоб вони могли жити відповідно до
встановленої картини». Наділяти
співробітників владою, інформувати їх про
власні управлінські рішення, цілі, завдання.
Його обов’язок – забезпечити перехід від
старої управлінської ієрархії до
відповідальних за власні дії та результат
самоврядних людей і команд

66. Акронім SERVE (3)

К.Бланшар
та М.Міллер «Секрет. Що
знають і роблять великі лідери»:
R (Reinvent Continuously) – постійно
розвиватися. «Якщо ви припините навчатися,
ви перестанете бути лідером». Постійна
самоосвіта. Постійне вдосконалення
систем і процесів. Лідер має працювати
над вдосконаленням організаційної
структури

67. Акронім SERVE (4)

К.Бланшар
та М.Міллер «Секрет. Що
знають і роблять великі лідери»:
V (Value Results and Relationships) – цінувати
як результат, так і відносини. «Зрозумійте:
успіх – це і результат, і відносини». Результат
за будь-яку ціну – не для лідера. Лідер-слуга
дбає про довготривалі результати, досягнути
яких без послідовників неможливо

68. Акронім SERVE (5)

К.Бланшар
та М.Міллер «Секрет. Що
знають і роблять великі лідери»:
E (Embody the Values) – втілювати цінності в
життя. «Втілюйте в життя свої цінності – це все,
що потрібно від вас як від керівника».
Керівник повинен бути прикладом образу
майбутнього

69. [email protected]

Дякую за
увагу!
[email protected]
English     Русский Правила