Вивчення критеріїв виду
Мета роботи
Теоретичні відомості
Хід роботи
2. Складіть морфологічну характеристику двох рослин різних видів одного роду, порівняйте їх і зробіть висновок про причини
На основі спостережень дайте відповіді на запитання
3. Розгляньте запропонованих жаб і визначте їхній вид за трьома критеріями: морфологічним, географічним та екологічним.
4. Визначте, про які критерії виду йде мова.
4. Визначте, про які критерії виду йде мова.
Дякую за роботу
517.70K
Категория: БиологияБиология

Критерії біологічного виду

1. Вивчення критеріїв виду

ПРАКТИЧНА РОБОТА
ВИВЧЕННЯ
КРИТЕРІЇВ ВИДУ

2. Мета роботи

МЕТА РОБОТИ
вивчити критерії виду, конкретизувати знання про
вид на основі вивчення ознак морфологічного
критерію; закріпити вміння складати описову
характеристику виду.
Обладнання та матеріали:
живі рослини або гербарні екземпляри рослин
різних видів малюнки або фотографії тварин, вологі
препарати або живі екземпляри різних видів жаб.
Вперед,
шановні!

3. Теоретичні відомості

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Характерні для виду ознаки й властивості
називають критеріями виду.
Розрізняють кілька критеріїв виду: морфологічний,
фізіологічний, біохімічний, генетичний,
географічний, екологічний. Ці критерії не є
абсолютними й достатніми. Розроблені й інші критерії виду, що дозволяють точніше визначити місце
виду в системі органічного світу (ДНК-критерій,
репродуктивна ізоляція тощо). Установлення
видової належності здійснюють за сукупністю
ознак. Кожний вид існує в природі як історично
цілісне утворення.

4. Хід роботи

ХІД РОБОТИ
1. Користуючись підручником загальної біології,
вивчіть критерії виду й доповніть таблицю.
Назва
критерію
Загальна
характеристика
Морфологічни
й
Подібність зовнішньої та
внутрішньої будови особин одного
виду. Існують види,які
морфологічно подібні, але не
схрещуються між собою (видидвійники)
Фізіологічний
Біохімічний
Генетичний
Географічний
Екологічний
Приклад
(два різні
види)
Капустяний
білан;
кропив’янка
Винятки
Два види чорного
пацюка (зовні не
відрізняються)

5. 2. Складіть морфологічну характеристику двох рослин різних видів одного роду, порівняйте їх і зробіть висновок про причини

2. СКЛАДІТЬ МОРФОЛОГІЧНУ
ХАРАКТЕРИСТИКУ ДВОХ РОСЛИН
РІЗНИХ ВИДІВ ОДНОГО РОДУ, ПОРІВНЯЙТЕ ЇХ
І ЗРОБІТЬ ВИСНОВОК ПРО ПРИЧИНИ ПОДІБНОСТІ Й
ВІДМІННОСТІ.
Морфологічний опис рослин. Рід_____________
Ознака для порівняння
Риси
відмінності
Вид 1
Тип кореневої системи
Листя:
— просте або складне;
— тип жилкування;
— прикріплення на стеблі;
— розміщення листків
Стебло:
— трав’янисте або здерев’яніле
— прямостійне, сланке або витке
Квітка
Суцвіття
Плід (насіння)
Вид 2
Риси
подібності

6. На основі спостережень дайте відповіді на запитання

НА ОСНОВІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДАЙТЕ
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
Про
що свідчать риси подібності
рослин одного виду?
Про що свідчать риси відмінності
рослин одного виду?
Чи можна лише на підставі
морфологічного критерію судити
про видову належність певної
рослини? Відповідь обґрунтуйте.

7. 3. Розгляньте запропонованих жаб і визначте їхній вид за трьома критеріями: морфологічним, географічним та екологічним.

3. РОЗГЛЯНЬТЕ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЖАБ І ВИЗНАЧТЕ ЇХНІЙ ВИД
ЗА ТРЬОМА КРИТЕРІЯМИ: МОРФОЛОГІЧНИМ,
ГЕОГРАФІЧНИМ ТА ЕКОЛОГІЧНИМ.
РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗАПИШІТЬ У ТАБЛИЦЮ.
Вид жаб
Критерій виду
морфологічний
Вид 1
самець
самка
Вид 2
самець
самка
географічний
екологічний

8. 4. Визначте, про які критерії виду йде мова.

4. ВИЗНАЧТЕ, ПРО ЯКІ КРИТЕРІЇ ВИДУ
ЙДЕ МОВА.
а) Ячмінь і жито мають однакове число хромосом (14), але не
схрещуються й відрізняються за зовнішнім виглядом та
хімічним складом. Визначте, до одного чи до різних видів слід
віднести жито та ячмінь. Якими критеріями виду при цьому
потрібно керуватися?
б) Звичайна лисиця, яка живе в кількох районах, утворює
кілька географічних форм, що поступово змінюють одна одну.
Лисиці, які живуть у північній лісовій зоні, найбільші.Лисиці
степів і напівпустель менші. Ще менші лисиці, які живуть у
середньоазіатських пустелях, і найменші лисиці живуть в
Афганістані, Пакистані та Індії. Чим південніше живуть
лисиці, тим довші в них хвіст і вуха. Про які критерії виду йде
мова?
Висновок. Зробіть
висновок про відносний
характер критеріїв виду.

9. 4. Визначте, про які критерії виду йде мова.

4. ВИЗНАЧТЕ, ПРО ЯКІ КРИТЕРІЇ ВИДУ
ЙДЕ МОВА.
в) Малярійний комар зустрічається й у тих районах
Європи, де випадки захворювання малярією не
зареєстровані. В одних місцях він живиться кров’ю
людини, а в інших -тільки кров’ю свійських тварин;
в одних районах він розмножується в солонуватій
воді,а в інших -тільки в прісній. Зовні ці форми
майже не відрізняються, відмінності стосуються
особливостей структури яйця, числа й
розгалуженості щетинок у личинок. Про один чи
про різні види йде мова в цьому уривку?
Аргументуйте свою відповідь.
г) Відомо, що назва «чорний пацюк» приховує два
види-двійники: пацюка із 38 та із 42 хромосомами.
Вони не схрещуються між собою. За яким
критерієм відрізняються ці тварини? Відповідь
аргументуйте.

10. Дякую за роботу

ДЯКУЮ ЗА РОБОТУ
Чувак, а хвіст то не відповідає критеріям виду.
English     Русский Правила