138.74K
Категория: ОбразованиеОбразование

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жазғы шынықтыру-сауықтыру жоспарының құрылым үлгісі

1.

“Ер Тарғын” балабақшасының
педагог-ұйымдастырушысы : Сейтжаппарова А

2.

Жоспарлау - мектепке дейінгі ұйым
жұмысын жүйелі, тиімді жүргізу негізі
болып табылады және сапалы жұмыс
жасауды қамтамасыз етеді

3.

Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарындағы жазғы шынықтырусауықтыру шараларының жоспары
мынадай бөлімдерден тұрады

4.

1.Шаруашылық жұмыстары
2.Медициналық жұмыстар
3.Шынықтыру-сауықтыру шаралары
4.Ата-анамен жұмыс
5.Педагогикалық жұмыстар

5.

1.Шаруашылық жұмыстары
р/с
Жүргізілетін жұмыстар
Орындауға
жауапты
1
Балабақша ауласын
көгалдандыру, гүлдер егу
Қ.Қ.Қарақұлова
2
Барлық топтың құм
салғыштарына жаңа құм салу
Топ
тәрбиешілері
Жаңа құммен
толтыру
3
Барлық топтың терезелерін
есіктерін тормен қымтау
Топ
тәрбиешілеріі
Тормен
Барлық ұжым
мерзімі
Күтілетін
нәтиже
Ауланың
тазалығы,
көгалдандыру
қымтау

6.

2.Медициналық жұмыстар
Балалардың өмірі мен мен денсаулығын қорғау бойынша нұсқаулардың
орындалуы
Дене тәрбиесі мен валеологияны жетілдіре түсу
Күнделікті санитарлық-гигиеналық талаптардың орындалуы
Тамақтан уланудың алдын-алу шараларын нақтылау
Емделу, алдын-ала және сауықтыру жұмыстары
Санитарлық эпидемиологиялық нормаларды орындау
Салауатты өмір салтының маңызын түсіндіру
Ерте жастағы топтар үшін дәрігерлік-педагогикалық кеңестер
ұйымдастыру
Мүмкіндігі шектеулі балалардың диагноздарына сәйкес дәрігерлік –
педагогикалық көмек жүргізу

7.

3.Шынықтыру-сауықтыру шаралары
р/с
Жүргізілетін жұмыстар
1
Су ваннасы
2
3
Су ваннасын қабылдап
түйетабанның алдын-алу, аяқтарға
массаж жасау
Жуындырып кеуде, іш, арқа дене
мүшелерін ысқылау
Ауа ваннасы
Дене шынықтыру іс -әрекетін таза
ауада өткізу
Орындауға
жауапты
Топ
тәрбиешілері
мерзімі
Топ
тәрбиешілері
Топ
тәрбиешілері
үнемі
Топ
тәрбиешілері
үнемі
үнемі
үнемі
Күтілетін
нәтиже
Денсаулығын
нығайту
Денсаулығын
нығайту
Денсаулығын
нығайту
Қимылды ойындар өткізу арқылы
қабылдау
4
Тыныс алу жаттығуларын таза
ауада жасау
Күн ваннасы
Балалардың басына күн қағар
кигізіп, құмда, төсеніш үстінде
ертегі әңгіме оқу үстінде қабылдау
Денсаулығын
нығайту

8.

4.Ата-анамен жұмыстар
р/с
Жүргізілетін жұмыстар
Орындауға
жауапты
мерзімі
Күтілетін
нәтиже
1
Ата-аналарға жаз уақытында
жарақаттанудың, уланудың
алдын алуды болдырмау
мақсатында кеңес беру
Ата-аналар бұрышы арқылы
балалардың өмірі мен
денсаулығын қорғау және
шынықтыру жөнінде кеңес беру
Отбасында гигиеналық тәрбие
беруге кеңес беру
Топ
тәрбиешілері
үнемі
Аурудың алдыналу
Топ
тәрбиешілері
үнемі
Аурудың алдыналу
Топ
тәрбиешілері
үнемі
Аурудың алдыналу
Жұқпалы ішек ауруларын
болдырмау және басқа да өзекті
мәселелер бойынша санитарлық
бюллетень шығару
Мерекелік және спорттық пікірталас сайыстарына қатыстыру
медбике
2
3
4
5
Топ
тәрбиешілері
06.06.12ж Аурудың алдыналу
үнемі
Аурудың алдыналу

9.

5.Педагогикалық жұмыстар
2. Балаларды таза
ауада қабылдап,
таңертеңгі
жаттығуды ашық
алаңда өткізу
(үнемі)
1.Жазғы маусымға
көшу. Жазғы оқу ісәрекетінің жоспарын
жасау
(кесте құру)
3. Шынықтыру және сауықтыру
жаттығуларын ұйымдастыру
1.А.А Уманскийдің
нүктелі үгуі
2.Тыныс жаттығулары
3.Омыртқа қисаюуынан
сақтандыратын жаттығулар
(үнемі)
4. Түскі ұйқыдан
кейінгі шынықтыру
шаралары
(үнемі)
5.Түрлі тақырыптағы
ертеңгіліктер,пікірталастар,спорттық
сайыстар,фестивальдар,қуыршақ
театрлары

10.

Жазғы мезгіліне арналған кесте
Топтар
Дүйсенбі
Сейсенбі
Ортаңғы
Ортаңғы
топ
топ
Бейсенбі
Жұма
1.Ән-әуез
1.Дене
Апта
күндері
2.«Қатынас»
шынықтыру
Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Тіл дамыту
2. «Шығарма1.Ән-әуез
1.Ән-әуез
(1,3) апта1.Дене
шылық»
2.«Қатынас»
шынықтыру
2. Әлеуметтік
Көркем әдебиет
Сурет
(1,3)
Тіл дамыту
2. «Шығармаорта
(2,4)
(1,3) апта(2,4) шылық» Мүсіндеу
Желелді рөлді
Көркем
Сурет (1,3)
ойын
апта
1.Ән-әуез
1.Дене
2. Әлеуметтік
шынықтыру
Бейсенбі
Жұма
орта
2.Таным саласы
1.Дене
ШығармаЖелелді рөлді
Қоршаған
шынықтыру
шылықпен
ойын жұмыс
ортамен
2.Таным
таныстыру
саласы
1.Ән-әуез апта
1.Дене
1.Ән-әуез
1.Дене
1.Ән-әуез
2.«Қатынас»
шынықтыру
2.«Қатынас»
шынықтыру 2. 2.
Әлеуметтік
Тіл дамыту
«ШығармаТіл дамыту
2. «Шығармаорта
(1,3) апта
шылық»
(1,3) апта
шылық»
Желелді рөлді
Көркем әдебиет
Көркем
Сурет (1,3) Сурет
ойын(1,3)
әдебиет (2,4)
(2,4)Мүсіндеу (2,4) Мүсіндеу (2,4)
апта
апта
1.Дене
шынықтыру
2.Таным саласы
Қоршаған
ортамен
таныстыру
Шығармашылықпен
жұмыс
1.Дене
шынықтыру
2.Таным саласы
Қоршаған
ортамен
таныстыру
Шығармашылықпен
жұмыс
2-шіТоптар
сәбилер
тобы
2-ші сәбилер
тобы
Апта күндері
Сәрсенбі
әдебиет (2,4)
Мүсіндеу (2,4)
Ересектер
1.Ән-әуез
1.Дене
1.Ән-әуез
тобы
2.«Қатынас»
шынықтыру
2. Әлеуметтік
1.Ән-әуез
1.Дене
Ересектер
Тіл дамыту
2.
«Шығармаорта
2.«Қатынас»
шынықтыру
тобы
(1,3) апта
шылық»
Желелді рөлді
Тіл дамыту
Көркем
Сурет (1,3) 2. «Шығармаойын
шылық»
әдебиет(1,3)
(2,4) апта
Мүсіндеу (2,4)
апта
Көркем әдебиет
Сурет (1,3)
(2,4)
Мүсіндеу (2,4)
апта
Қоршаған
ортамен
1.Ән-әуез
таныстыру
1.Дене
Шығарма2. Әлеуметтік
шынықтыру
орта шылықпен
2.Таным
жұмыс
Желелді рөлді
саласы
Қоршағанойын
ортамен
таныстыру
1.Дене
Шығармашынықтыру
шылықпен
1.Ән-әуез
2.Таным
жұмыс
2. Әлеуметтік
саласы
Қоршағанорта
Желелді рөлді
ортамен
таныстыру
ойын
Шығармашылықпен
жұмыс

11.

«Бекітемін» балабақша
меңгерушісі Қ.Қ.Қарақұлова
2013ж. Маусым
Жаз мезгіліндегі күн тәртібі
2-ші сәбилер тобы
Күн тәртібі
Таңертеңгі қабылдау, таңертеңгі жаттығу
Гигиеналық шаралар, ойын
Таңғы ас
Серуенге дайындық дайындық
1.Ойнайықта та, ойлайық
Табиғат аясында
Бақылау.Еркін ойындар.
Шынықтыру-сауықтыру шаралары
Серуеннен қайту
Ас-адамның арқауы
Тәтті ұйқы
Гигиеналық және шынықтыру шаралары
Бесін ас
Дидактикалық ойындар
Серуенге дайындық ,серуен, қимылды ойындар, балалардың
еркін өзіндік іс-әрекеті,
Ата – аналармен қарым – қатынас жұмыстары
уақыты
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-11.30
11.30-11.50
12.20-13.10
13.10-15.10
15.10-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00

12.

«Бекітемін» балабақша
меңгерушісі Қ.Қ.Қарақұлова
Жаз мезгіліндегі күн тәртібі
Ортаңғы топ
Күн тәртібі
Күн тәртібі
Таңертеңгі қабылдау.таңертеңгі
жаттығу
Таңертеңгі қабылдау.таңертеңгі жаттығу
Гигиеналық шаралар, ойын
Гигиеналық шаралар, ойын
Таңғы ас
Таңғы ас
Серуенге
дайындық
Серуенге
дайындық
Ойнайықта
та,та,
ойлайық
Ойнайықта
ойлайық
Табиғат
аясында
Табиғат
аясында
Бақылау
Бақылау
Еркін ойындар
Еркін
ойындар
Шынықтыру-сауықтыру шаралары
Шынықтыру-сауықтыру шаралары
Серуеннен оралу
Серуеннен
Гигиеналықоралу
шаралар
Гигиеналық
шаралар
Ас-адамның
арқауы
Тәтті ұйқы
Ас-адамның
арқауы
ГигиеналықТәтті
және шынықтыру
шаралары
ұйқы
Бесін ас
Гигиеналық және шынықтыру
шаралары
Пәндік іс-әрекет немесе дидактикалық ойындар
Бесін ас
Серуенге дайындық ,серуен, қимылды ойындар, балалардың еркін өзіндік
Пәндік іс-әрекет немесе
дидактикалық ойындар
іс-әрекеті,
Серуенге дайындық
ойындар,
балалардың еркін
Ата – ,серуен,
аналарменқимылды
қарым – қатынас
жұмыстары
өзіндік іс-әрекеті,
Ата – аналармен қарым – қатынас жұмыстары
2013ж. Маусым
уақыты
уақыты
8.00-8.30
8.00-8.30
8.30-9.00
8.30-9.00
9.00-9.20
9.00-9.20
9.20-10.20
9.20-10.20
10.20-12.10
10.20-12.10
12.10-12.30
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.10
12.30-13.00
15.10-16.00
13.00-15.10
15.10-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30
16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
17.30-18.00

13.

Жаз мезгіліндегі күн тәртібі
Ересектер тобы
Күн тәртібі
Таңертеңгі қабылдау. Таңертеңгі жаттығу. Гигиеналық
шаралар, ойын.
Таңғы ас
Серуенге дайындық
Ойнайықта та, ойлайық
Табиғат аясында . Бақылау. Еркін ойындар.
Шынықтыру сауықтыру шаралары
Серуеннен оралу
Гигиеналық шаралар
Ас-адамның арқауы
Тәтті ұйқы
Гигиеналық және шынықтыру шаралары
Бесін ас
Пәндік іс-әрекет немесе дидактикалық ойындар
Серуенге дайындық ,серуен, қимылды ойындар, балалардың
еркін өзіндік іс-әрекеті,
Ата – аналармен қарым – қатынас жұмыстары
«Бекітемін» балабақша
меңгерушісі Қ.Қ.Қарақұлова
2013ж. Маусым
уақыты
8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.20
9.20-11.00
11.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-15.20
15.20-16.10
16.10-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
English     Русский Правила