Страхова компанія як основний суб'єкт страхового ринку, її організаційні форми
3.15M
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Страхова компанія, як основний суб'єкт страхового ринку, її організаційні форми

1. Страхова компанія як основний суб'єкт страхового ринку, її організаційні форми

{
Коломоєць
Шаповал

2.

Страховики (страхова компанія, страхове товариство) —
суб'єкти страхування (страхового ринку), котрі відповідно до
отриманої ліцензії беруть на себе зобов'язання за певну плату
відшкодувати страхувальникові або іншим учасникам
страхового ринку завданий страховим випадком збиток або
виплатити страхову суму.

3.

В Україні, відповідно до чинного
законодавства,
страховиками
визнають ся фінансові установи,
утворені у формі акціонерних,
повних, командитних товариств
або товариств з додатковою
відповідальністю згідно з Законом
України
"Про
господарські
товариства"
з
урахуванням
особливостей
страхового
законодавства , а також одержали
у
встановленому
порядку
ліцензію на здійснення страхової
діяльності. Учасників страховика
повинно бути не менше трьох.

4.

Страховики можуть розрізнятися:
За належністю — приватні та державні (публічні).
Публічні страховики створюються і керуються, здебільшого, від імені
держави (уряду). їх створення може відбутись шляхом засновництва з
боку держави або націоналізації акціонерних страхових компаній і
перетворення їх майна у державну власність.
Приватними страховиками можуть бути індивідуальні особи,
акціонерні та інші страхові товариства.

5.

6.

Загалом, основним критерієм створення різних
страховиків була база, на якій вони створювались.
Відповідно до цього виділяють 4 типи страховиків:
1) відносно великі страхові компанії колишнього
Союзу з широкою мережею периферійних філій.
2) комерційні страхові організації.
3) страхові компанії, створені комерційними,
торговельними,
банківськими
та
іншими
підприємницькими структурами.
4) кептивні страховики.

7.

Страхові компанії становлять основу інституційної та територіальної
структури страхового ринку.
За інституціональною ознакою страхові компанії можуть бути створені
як акціонерні товариства, товариства з додатковою відповідальністю,
товариства з повною відповідальністю, командитні товариства та
товариства взаємного страхування.

8.

За територією обслуговування (географічною ознакою) страхові
компанії можна поділити на:
— місцеві;
—- регіональні;
— національні;
— транснаціональні (міжнародні)

9.

Зо розміром (величиною) статутного капіталу та іншими техніко
економічними показниками, які визначають місце страхових компаній
на ринку, виділяють:
— великі;
— середні;
— малі страхові компанії.

10.

Висновок
Одними з основних учасників страхового ринку в світі є страхові
компанії. Слід відмітити , що майже всі вказані організаційні форми
страховиків є на Україні. Так, згідно закону України “ Про
страхування” ст.2 Страховиками визнаються юридичні особи, які
створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або
товариств з додатковою відповідальністю згідно з законом України “
Про господарські товариства”....А також які одержали у
установленому порядку ліцензію на страхову діяльність.
English     Русский Правила