Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Етапи реалізації проекту
Результати дослідження
Діагностико-консультативний напрям діяльності Центру
Корекційно-розвивальний напрям діяльності Центру
Навчально-методичний напрям діяльності Центру
Освітній
Перспективи подальшої реалізації соціального проекту
7.64M

Логопедичний центр «Логотренажер» як ресурс забезпечення корекційно-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами

1. Київський університет імені Бориса Грінченка Інститут людини Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

Логопедичний центр «Логотренажер»
Університету Грінченка
як ресурс забезпечення корекційнопедагогічного супроводу дітей
з особливими потребами м. Києва
Учасники проекту:
Балахонова В., Бєляєва М., Воронько В.,
Малієнко О., Мамчур У., Салата К., Телендій А.,
Харченко Д., Ходаківська А., Шкоденко М.
Науковий керівник:
Мартинчук Олена Валеріївна

2.

Назва проекту
• Створення логопедичного центру
“Логотренажер” як STARTUP-проекту майбутніх
логопедів.
Місія проекту
• Сприяти появі лідерів у створенні якісних
освітніх послуг для дітей з порушеннями
мовлення, що забезпечить зміни на краще в
Україні у сфері корекційно-розвивальної роботи
з цією категорією дітей.
Мета проекту
• Сприяти розвитку лідерства, творчого і
фахового потенціалу майбутніх логопедів.

3. Етапи реалізації проекту

Фандрейзинг – залучення ресурсів
Оснащення логопедичного центру
“Логотренажер”
Дослідницький компонент
Розповсюдження інформації про
“Логотренажер”
Корекційно-розвивальна робота,
супервізії

4.

Практична мета дослідження
Виявлення дітей з порушеннями мовлення, які
потребують корекційно-педагогічного супроводу
Дослідницька мета дослідження
Визначити рівень розвитку мовлення дітей
старшого дошкільного віку, які відвідують ДНЗ
мікрорайону, в якому розташований центр
“Логотренажер”

5. Результати дослідження

Обстежено 56 дітей
30 дітей
потребує
логопедичної
допомоги
20 дітей
12 дітей
потребують
залучено до
корекційного
корекційносупроводу, але
розвивальних
не займаються з
занять у
логопедом
“Логотренажері”

6.

7. Діагностико-консультативний напрям діяльності Центру

визначення стану розвитку
мовлення дітей дошкільного віку, які
відвідують найближчі до інституту
ДНЗ
консультування батьків та
вихователів з питань розвитку
мовлення дітей
здійснення оцінки динаміки розвитку
дітей з порушеннями мовлення

8. Корекційно-розвивальний напрям діяльності Центру

Проведення корекційнорозвивальних занять
з дитиною з опорою на
закономірності розвитку

9. Навчально-методичний напрям діяльності Центру

Розроблення навчальнометодичного забезпечення
освітнього та корекційнорозвивального процесів
Створення індивідуального
логопедичного кабінету

10. Освітній

У часть у супервізіях, які
проводять викладачі
кафедри
Набуття практичних навичок
роботи з особливими дітьми

11.

Місце центру серед інших
подібних установ

12. Перспективи подальшої реалізації соціального проекту

•Дослідження рівня сформованості фахової
компетентності студентів
•Урізноманітнення технологій корекційнорозвивальної роботи з дітьми, які мають
порушення мовленнєвого розвитку

13.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
English     Русский Правила