Я - ПРЕЗИДЕНТ
Економічні проблеми в Україні
Результати
Ліквідація корупції
Екологічні реформи
Законодавчі реформи
697.59K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Економічні проблеми в Україні

1. Я - ПРЕЗИДЕНТ

ГОНЧАРУК О. В.
2-Й КУРС, 0501

2. Економічні проблеми в Україні

• Низька конкурентоспрожність української
економіки
• Несприятливі умови для ведення бізнесу в Україні
• Україна як сировинний додаток до інших країн
• Не раціональне використання природних ресурсів
• Відсутність справедливої судової системи
• Корупція на усіх рівнях державної влади

3.

Сприяння
створенню малого
бізнесу в Україні
Державна
підтримка
малого
бізнесу
Зменшення
ставки
податку
Удосконалення
законодавчої
бази

4. Результати

РЕЗУЛЬТАТИ
• Зменшення «тінізації» економіки України
• Збільшення робочого класу
• Удосконалення національних ринків товарів,
праці та капіталу
• Іноземні інвестиції
• Зменшення безробіття

5. Ліквідація корупції

ЛІКВІДАЦІЯ КОРУПЦІЇ
Оновлення особового складу
законодавчої, виконавчої та судової
гілки влади
Проведення регулярного
моніторингу діяльності всіх
державних органів
Створення нової
структури державної влади

6. Екологічні реформи

ЕКОЛОГІЧНІ
РЕФОРМИ
Ведення податкового тягаря для
підприємств, які зливають відходи у
водойми або залишають на землі
Запровадження пільг для підприємств, які
допомагають очищувати екологічні об’єкти
Створення жорсткого контролю за
підтримкою екологічного стану України
Використання переважно екологічних
технологій на виробництвах

7. Законодавчі реформи

ЗАКОНОДАВЧІ РЕФОРМИ
• Перегляд усіх законів,
підзаконних актів. Усунення
суперечностей між
законами
• Обов’язкове ознайомлення
всіх громадян з їх правами
та обов’язками
• Удосконалення законодавчої
системи
English     Русский Правила