Відкриття атомного ядра
Хронологія подій, пов’язаних з відкриттям атомного ядра
в 1902 році Е.Резерфорд розробив теорію радіоактивного розпаду. в 1911 ним було відкрито атомне ядро, а в 1919 він мав змогу
у 1905 році Ейнштейн розробив принцип еквівалентності маси і енергії. Він зв’язав воєдино два поняття: масу і енергію. Певної
у 1913 році Н.Бор розробив теорію будови атома, яка лягла в основу фізичної моделі стійкого атома.
У 1932 р. Дж.Чедвік відкрив нову елементарну частку — нейтрон.
У 1932 році Д. Д.Іваненко висунув гіпотезу про будову атомного ядра з протонів і нейтронів.
Е. Фермі в 1934 р. першим використав нейтрони для бомбардування атомного ядра.
Відкриття нейтрона в 1932 році Дж.Чедвіком призвело до створення сучасної протонно-нейтронної моделі ядра.
У 1934 подружжя Ірен та Фредерік Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність.
У 1954 році в СРСР була побудована перша атомна електростанція (р. Обнінськ). Пізніше рентабельні атомні електростанції були
в 1938 П. Л. Капіца відкрив явище надплинності рідкого гелію. Його Роботи, в області фізики, були відзначені Нобелівською
У 40-х рр. в.І.Векслер обґрунтував принцип роботи прискорювачів заряджених частинок високих енергій («принцип автофазіровки»).
Дякую за увагу!
2.46M
Категория: ФизикаФизика

Відкриття атомного ядра

1. Відкриття атомного ядра

ВІДКРИТТЯ
АТОМНОГО ЯДРА
Виконала:
Бурчак Марта

2. Хронологія подій, пов’язаних з відкриттям атомного ядра

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
ВІДКРИТТЯМ АТОМНОГО ЯДРА

3. в 1902 році Е.Резерфорд розробив теорію радіоактивного розпаду. в 1911 ним було відкрито атомне ядро, а в 1919 він мав змогу

В 1902 РОЦІ
Е.РЕЗЕРФОРД
РОЗРОБИВ ТЕОРІЮ
РАДІОАКТИВНОГО
РОЗПАДУ. В 1911
НИМ БУЛО
ВІДКРИТО АТОМНЕ
ЯДРО, А В 1919 ВІН
МАВ ЗМОГУ
СПОСТЕРІГАТИ
ШТУЧНЕ
ПЕРЕТВОРЕННЯ
ЯДЕР.

4. у 1905 році Ейнштейн розробив принцип еквівалентності маси і енергії. Він зв’язав воєдино два поняття: масу і енергію. Певної

У 1905 РОЦІ ЕЙНШТЕЙН РОЗРОБИВ ПРИНЦИП
ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ МАСИ І ЕНЕРГІЇ. ВІН ЗВ’ЯЗАВ
ВОЄДИНО ДВА ПОНЯТТЯ: МАСУ І ЕНЕРГІЮ.
ПЕВНОЇ КІЛЬКОСТІ МАТЕРІЇ ВІДПОВІДАЄ ПЕВНА
КІЛЬКІСТЬ ЕНЕРГІЇ. МІЖ НИМИ ІСНУЄ ЗАЛЕЖНІСТЬ, ЩО
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ФОРМУЛОЮ Е=MC2. ЕНЕРГІЯ (Е), ЩО
МІСТИТЬСЯ В ТІЛІ, ПРОПОРЦІЙНА ЙОГО МАСІ (Т), І
МНОЖНИК ПРОПОРЦІЙНОСТІ Є ШВИДКІСТЬ СВІТЛА,
ВЗЯТА В КВАДРАТІ (С2).

5. у 1913 році Н.Бор розробив теорію будови атома, яка лягла в основу фізичної моделі стійкого атома.

У 1913 РОЦІ Н.БОР РОЗРОБИВ ТЕОРІЮ
БУДОВИ АТОМА, ЯКА ЛЯГЛА В ОСНОВУ
ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ СТІЙКОГО АТОМА.

6. У 1932 р. Дж.Чедвік відкрив нову елементарну частку — нейтрон.

У 1932 Р.
ДЖ.ЧЕДВІК
ВІДКРИВ НОВУ
ЕЛЕМЕНТАРНУ
ЧАСТКУ —
НЕЙТРОН.

7. У 1932 році Д. Д.Іваненко висунув гіпотезу про будову атомного ядра з протонів і нейтронів.

У 1932 РОЦІ Д. Д.ІВАНЕНКО ВИСУНУВ
ГІПОТЕЗУ ПРО БУДОВУ АТОМНОГО
ЯДРА З ПРОТОНІВ І НЕЙТРОНІВ.

8. Е. Фермі в 1934 р. першим використав нейтрони для бомбардування атомного ядра.

Е. ФЕРМІ В 1934 Р. ПЕРШИМ
ВИКОРИСТАВ НЕЙТРОНИ ДЛЯ
БОМБАРДУВАННЯ АТОМНОГО ЯДРА.

9. Відкриття нейтрона в 1932 році Дж.Чедвіком призвело до створення сучасної протонно-нейтронної моделі ядра.

ВІДКРИТТЯ НЕЙТРОНА В 1932 РОЦІ
ДЖ.ЧЕДВІКОМ ПРИЗВЕЛО ДО СТВОРЕННЯ
СУЧАСНОЇ ПРОТОННО-НЕЙТРОННОЇ МОДЕЛІ
ЯДРА.

10. У 1934 подружжя Ірен та Фредерік Жоліо-Кюрі відкрили штучну радіоактивність.

У 1934 ПОДРУЖЖЯ
ІРЕН ТА ФРЕДЕРІК
ЖОЛІО-КЮРІ
ВІДКРИЛИ ШТУЧНУ
РАДІОАКТИВНІСТЬ.

11. У 1954 році в СРСР була побудована перша атомна електростанція (р. Обнінськ). Пізніше рентабельні атомні електростанції були

У 1954 РОЦІ В СРСР БУЛА ПОБУДОВАНА ПЕРША АТОМНА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (Р. ОБНІНСЬК). ПІЗНІШЕ РЕНТАБЕЛЬНІ
АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ БУЛИ СТВОРЕНІ У БАГАТЬОХ
КРАЇНАХ. У 1952 РОЦІ БУЛА ЗДІЙСНЕНА РЕАКЦІЯ
ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ (ПІДІРВАНО ЯДЕРНИЙ ПРИСТРІЙ),
І В 1953 СТВОРЕНА ВОДНЕВА БОМБА.

12. в 1938 П. Л. Капіца відкрив явище надплинності рідкого гелію. Його Роботи, в області фізики, були відзначені Нобелівською

В 1938 П. Л. КАПІЦА ВІДКРИВ ЯВИЩЕ
НАДПЛИННОСТІ РІДКОГО ГЕЛІЮ. ЙОГО
РОБОТИ, В ОБЛАСТІ ФІЗИКИ, БУЛИ
ВІДЗНАЧЕНІ НОБЕЛІВСЬКОЮ ПРЕМІЄЮ В 1978
РОЦІ.

13. У 40-х рр. в.І.Векслер обґрунтував принцип роботи прискорювачів заряджених частинок високих енергій («принцип автофазіровки»).

У 40-Х РР. В.І.ВЕКСЛЕР ОБҐРУНТУВАВ ПРИНЦИП
РОБОТИ ПРИСКОРЮВАЧІВ ЗАРЯДЖЕНИХ
ЧАСТИНОК ВИСОКИХ ЕНЕРГІЙ («ПРИНЦИП
АВТОФАЗІРОВКИ»).

14. Дякую за увагу!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила