Biura podróży i inne organizacje w polsce
Historia
Historia
Historia
Biuro podróży. Podstawowe funkcje
Biuro podróży. Podstawowe funkcje
Biuro podróży. Podstawowe funkcje
Biura podróży i inne organizacje
Biura podróży i inne organizacje
Biura podróży i inne organizacje
Biura podróży i inne organizacje
Biura podróży i inne organizacje
716.36K
Категория: БизнесБизнес

Biura podróży i inne organizacje w Polsce

1. Biura podróży i inne organizacje w polsce

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE W POLSCE
Zahirniak Olha
Numer albumu: 15950

2. Historia

HISTORIA
Pierwsze biuro podróży powstało w 1841 roku,
kiedy to Anglik T. Cook zorganizował wycieczkę
pociągiem z Londynu do Longhborough.
Natomiast w 1871 roku turyści – klienci biura
Cook’a odbyli pierwszą podróż dookoła świata. Od
tej pory obserwujemy rozwój turystyki. W Polsce,
podobnie jak w innych krajach rozwój turystyki
został zapoczątkowany w pierwszej połowie XIX
wieku.

3.

4. Historia

HISTORIA
Dopiero w 1873 roku powstaje Galicyjskie
Towarzystwa Tatrzańskie, którego celem były
badania geologiczne polskich gór i ich
popularyzacji oraz ochrona przyrody i wspieranie
przemysłu górskiego
Dzięki działalności Towarzystwa Tatrzańskiego
wzrasta rozwój turystyki w regionie tatrzańskim.
Tatry stały się głównym obszarem ziem polskich,
a Zakopane główną miejscowością turystycznowypoczynkową

5.

6. Historia

HISTORIA
W 1906 roku powstaje w Warszawie Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze PTK, druga
organizacja krajoznawczo-turystyczna. Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze, odegrało pionierską
rolę w dziedzinie krzewienia turystyki i
nasycenia jej treścią patriotyczną.

7. Biuro podróży. Podstawowe funkcje

BIURO PODRÓŻY. PODSTAWOWE
FUNKCJE
Podstawowe funkcje biur podróży to organizacja i
pośrednictwo. biuro podróży to taki podmiot
gospodarczy, który może prowadzić działalność w
zakresie organizowania imprez, realizowania
oraz sprzedawania usług niezbędnych dla osób
podróżujących, jak i sprzedaży innych usług
związanych z podróżą. Do podstawowych ról
biura podróży należy oferowanie tych usług w
postaci całościowego zestawu – tak zwanego
pakietu turystycznego (imprezy turystycznej).
Pakiet turystyczny jest to łączenie dwóch lub
więcej elementów i rozprowadzanie ich jako jeden
produkt po zryczałtowanej cenie.

8. Biuro podróży. Podstawowe funkcje

BIURO PODRÓŻY. PODSTAWOWE
FUNKCJE
Do początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce
uważano, że wprowadzenie do własnego biura
cudzej oferty jest działaniem konkurencyjnym.
Istniały wtedy trzy rodzaje biur podróży, z
określonym podziałem rynku i dostosowaną do
niego ofertą

9. Biuro podróży. Podstawowe funkcje

BIURO PODRÓŻY. PODSTAWOWE
FUNKCJE
Według polskiego prawa rozróżniamy
następujące rodzaje biur podróży: 1) organizator
turystyki (touroperator), 2) pośrednik
turystyczny, 3) agent

10. Biura podróży i inne organizacje

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE
Polskie biura podróży zajmujące się organizacją
wyjazdów dla dzieci o charakterze turystyki
kulturowej
Jak wynika z raportu Instytutu Turystyki w
Warszawie na temat Aktywności turystycznej
dzieci i młodzieży w 2010 roku, dzieci i młodzież
to osoby, które podróżują częściej niż inne grupy
turystów.

11. Biura podróży i inne organizacje

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE
Kogis Portal Turystyki dzięciej w Warszawie
Nasza firma jest organizatorem turystyki,
szczególnie kolonii, obozów, zimowisk, zielonych
szkół i wycieczek szkolnych.

12. Biura podróży i inne organizacje

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE
Polska Izba Turystyki jest największą
ogólnopolską organizacją samorządu
gospodarczego przemysłu turystycznego, której
dwudziestoletnia działalność to okres
skutecznych starań o nowy kształt biznesu
turystycznego w Polsce. Ma to szczególne
znaczenie po wejściu Polski do Unii
Europejskiej.

13. Biura podróży i inne organizacje

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE
Neckermann
Należą do największego w Europie koncernu
turystycznego.
Siedziba jest w Poznaniu
Oferują wyjazdy do egzotycznych miejsc
( Jamajka, Meksyk, Dominikana, Tajlandia ta
inne)

14. Biura podróży i inne organizacje

BIURA PODRÓŻY I INNE
ORGANIZACJE
PTTK Oddział Mazowsze
Organizują doskonale wyczeczki krajoznawcze i
zagraniczne
wycieczki na terenie Mazowsza i całego kraju
- wycieczki do krajów nadbałtyckich (Litwa,
Łotwa, Estonia, Białoruś, Rosja, Ukraina,
Gruzja, Rumunia)
Imprezy dla młodzieży:
- rajdy piesze na terenie Warszawy i okolic

15.

http://www.zarabiajnaturystyce.pl/organizacje-turystyczne/
organizacje-regionalne-i-lokalne/lokalne-organizacje-turys
tyczne-w-polsce
http://www.zspolice.pl/download/egzamin_zawodowy/poradni
ki/technik_obslugi_turystycznej/technik_obslugi_turystyc
znej_341[05]_z3_01_u.pdf
http://docplayer.pl/4729331-Polskie-biura-podrozy-zajmujac
e-sie-organizacja-wyjazdow-dla-dzieci-o-charakterze-turyst
yki-kulturowej.html
http://www.pit.org.pl/index.php?navi=001,002
English     Русский Правила