Цивільне право
Зміст
1. Цивільне право
Джерела цивільного права
2. Право власності
Визначте форму власності:
Визначте можливу форму власності:
3. Право інтелектуальної власності
Знаки захисту прав інтелектуальної власності
Знак захисту суміжних прав. Суміжні права — це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та орг
Об’єкт авторського права?
Об’єкт авторського права?
Об’єкт авторського права?
Об’єкт авторського права?
Об’єкт авторського права?
Об’єкт авторського права?
4. Спадкове право
Види спадкування
Додаток: цікаві посилання
7.79M
Категория: ПравоПраво

Цивільне право

1. Цивільне право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ
Цивільне право
Мусіяченко О. С.
ЦК суспільних дисциплін

2. Зміст

1.
2.
3.
4.
Цивільне право як галузь права
Право власності
Право інтелектуальної власності
Спадкове право

3. 1. Цивільне право

• Цивільне право - галузь права, що регулює
майнові відносини та особисті немайнові
відносини.
Мета – захист приватних інтересів
• Суб’єктами цивільно-правових відносин є фізичні
та юридичні особи

4.

5. Джерела цивільного права

Систему джерел цивільного права становлять: 1)
законодавство (нормативно-правові акти); 2) міжнародні
договори; 3) правові звичаї, зокрема, звичаї ділового
обороту; 4) судовий прецедент, у випадках, прямо
передбачених законом.
Основні джерела Цивільного права:
• Конституція України
• Цивільний кодекс
• Цивільно-процесуальний кодекс
• Закон України про авторське право та
суміжні права

6. 2. Право власності

Стаття 316 ЦК. Поняття права власності
1. Правом власності є право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до
закону за своєю волею, незалежно від волі
інших осіб.

7.

• Право власності українського народу (ст..
324 ЦК): земля, її надра, атмосферне повітря, водні та
інші природні ресурси, природні ресурси
континентального шельфу. Права власника від імені
народу здійснюють органи державної влади.
• Право приватної власності
• Право державної власності
• Право комунальної власності (Ст 372 ЦК: У
комунальній власності є майно, у тому числі
грошові кошти, яке належить територіальній
громаді)

8. Визначте форму власності:

А)
Б)

9. Визначте можливу форму власності:

В)
Г)

10.

Зміст права власності охоплюють три
правомочності:
– володіння;
– користування;
– Розпорядження

11. 3. Право інтелектуальної власності

• Право інтелектуальної власності – право
особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності
або інший об’єкт права інтелектуальної власності.
• Суб'єкти права інтелектуальної
власності: творець (творці) об'єкта права
інтелектуальної власності (автор, виконавець,
винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права інтелектуальної
власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону
чи договору.

12.

Ст. 492
ЦК
Ст. 501 ЦК
Ст. 489 ЦК
Ст. 420 ЦК
Стаття 433. ЦК

13.

14. Знаки захисту прав інтелектуальної власності

Авторське право  — набір виключних прав, які
дозволяють авторам літературних, мистецьких та
наукових творів отримати соціальні блага від
результатів своєї творчої діяльності. Одним з перших
способів захисту авторського права став „Копірайт”.

15. Знак захисту суміжних прав. Суміжні права — це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм та орг

Знак захисту суміжних прав. Суміжні права — це
права виконавців на результати творчої
діяльності, а також права виробників фонограм та
організацій мовлення щодо використання творів
науки, літератури, мистецтва, які охороняються
авторським правом.

16.

“Товарний знак” або “Торгова марка
зареєстрована” (також Товарна марка, англ.
Trademark) (™) - позначення, служить для
індивідуалізації товарів юридичних осіб або
індивідуальних підприємців. Означає, що
торгова марка зареєстрована в Патентному
відомстві і охороняється законом.

17. Об’єкт авторського права?

18. Об’єкт авторського права?

19. Об’єкт авторського права?

20. Об’єкт авторського права?

21. Об’єкт авторського права?

22. Об’єкт авторського права?

23. 4. Спадкове право

• Спадкове право - підгалузь цивільного права
• Спадкове право - сукупність встановлених
державою правових норм, які регламентують
порядок та умови переходу майнових прав
померлого громадянина до інших осіб. Саме
спадкове право визначає підстави
спадкування, час і місце відкриття спадщини,
коло спадкоємців, особливості спадкування
окремих видів майна, порядок і строки
прийняття та відмови від спадщини,
оформлення спадкових прав.

24. Види спадкування

• За чинним законодавством передбачено два
загальні види спадкування. Так, за ст. 1217 ЦК
України спадкування здійснюється за заповітом
або за законом ( В порядку черговості. За відсутності
заповіту в першу чергу спадкоємцями є діти,
дружина/чоловік, батьки (І черга); за відсутності їх
відсутності –брати, сестри (ІІ); за їх відсутності – дядько,
тітка (ІІІ)…)
Нотаріальна контора

25. Додаток: цікаві посилання

• Ще трохи про знаки (не інтелектуальна
власність, але теж трапляються на продукції,
не потрібно їх плутати. Це знаки сертифікації
і екологічного маркерування): http://
www.foodtest.ru/znaki_sertifikacii.php
English     Русский Правила