Ботаніка Анатомія та морфологія вищих рослин
Рослинна клітина
Будова рослинної клітини
Пластиди
Лейкопласти
Хромопласти
Хлоропласти
Плазмодесми, симпласт, апопласт
Рослинні тканини
Твірна (меристема)
Меристема
Апікальна меристема
Інтеркалярна меристема
Паренхіма
Асиміляційна
Водоносна
Повітроносна
Поглинальна
Механічні (опорні)
Коленхіма
Склеренхіма
Склеренхімні волокна
Склереїди
Провідні тканини
Покривна тканина
Шкірочка
Корок (перидерма)
Кірка (ритидом) – похідна корку
Видільні структури
Залозисті волоски
Гідатоди гутація
Нектарники
Внутрішня секреція
4.22M
Категория: БиологияБиология

Анатомія та морфологія вищих рослин

1. Ботаніка Анатомія та морфологія вищих рослин

Узагальнення шкільного курсу з
біології.
Підготовка до олімпіад.
http://vk.com/biology_145

2. Рослинна клітина

3. Будова рослинної клітини

4.

• Ядро – зберігання ДНК (двомембранна)
• Ядерця – продукування рРНК, складання субодиниць
рибосом (немембр.)
• ЕПС (ЕПР) – синтез ліпідів, вуглеводів (одномембр.)
• Апарат Гольджі – зберігання, модифікування білків,
утворення лізосом (одномембр.)
• Лізосоми – травлення (одномембр.)
• Рибосоми – продукування білків (немембр.)
• Вакуоля (тонопласт – мембрана) – підтримання осмотичного
тиску, зберігання відходів та запасних речовин (одномембр.)
• Мітохондрії – продукування АТФ (двомембр.)
• Пластиди – зберігання запасних речовин (хлоропласти –
фотосинтез) (двомембр.)
• Цитоскелет: тубулін, актин (немембр.)
• Мембрана (плазмолема) – фософоліпіди
• Клітинна стінка - целюлоза

5. Пластиди


Лейкопласти
Хромопласти
Хлоропласти
(хроматофори)

6. Лейкопласти

Основна функція – запасання поживних
речовин
Розрізняють:
• Амілопласти – запасають вуглеводи
• Олеопласти - ліпіди
• Протеопласти - білки

7. Хромопласти

• Містять каротиноїди, ксантофіли (лікопіни)
• Червоний, жовтий, помаранчевий колір

8.

9. Хлоропласти

Основна функція – фотосинтез
У складі мають хлорофіл, що зумовлює
зелений колір
Зосереджені, в основному, в клітинах
паренхіми (основної тканини) листків

10.

11.

12. Плазмодесми, симпласт, апопласт

13. Рослинні тканини

(Видільна)
Твірна
(меристема)
Покривна
Основна
(паренхіма)
Провідна
Механічна

14. Твірна (меристема)

• Щільно замкнені клітини, мають велике
ядро, порожнина заповнена цитоплазмою,
великі вакуолі відсутні, клітинна стінка
тонка
• Основні властивості: інтенсивний поділ,
диференціація

15.

16. Меристема

Верхівкова
(апікальна)
Протодерма,
прокамбій,
основна
меристема
Ранева
(травматична)
Бічна
Вставна
(латеральна) (інтеркалярна)
1. Прокамбій,
перицикл
2. Камбій,
фелоген

17.

18. Апікальна меристема

Апекси кореня та пагона

19. Інтеркалярна меристема

20. Паренхіма

Асиміляційна
(хлорофілоносна)
Стовпчаста
Поглинальна
Губчаста
Повітроносна
(аеренхіма)
Основна
Водоносна
(гідропаренхіма)
Запасаюча

21. Асиміляційна

• Багато хлоропластів
• Стовпчата паренхіма – багато міжклітинної речовини

22. Водоносна

Кактуси, молочаї, агава, алое

23. Повітроносна

Квітконіжки латаття, глечиків, стебла комишу,
пухівки, корені водяних рослин

24. Поглинальна

• Всмоктувальна зона кореня
• Під епіблемою
• Живі клітини, є міжклітинники

25. Механічні (опорні)

Коленхіма
Склереїди
Склеренхіма

26. Коленхіма

• Живі клітини, містять
хлоропласти
• Знаходяться на
периферії органа
• Зонтичні, губоцвіті –
у корі та виступах
стебла

27. Склеренхіма

• Рівномірно
потовщені стінки
• Мертві клітини
• Клітинні стінки
здерев'янілі
(лібриформ)
• Глибше від
коленхіми, серед
провідних пучків

28. Склеренхімні волокна

• Вегетативні органи
судинних рослин
• Входять до складу
судинно-волокнистих
пучків
• Луб'яні волокна та
волокна деревини
(лібриформ)

29. Склереїди

• Плоди (кам'янисті
клітини), листки (опорні
клітини), ін.
• Мертві з рівномірно
потовщеними
здерев'янілими стінками

30. Провідні тканини

Ксилема
Флоема
(луб)
Живі клітини
(деревина)
Мертві клітини
лігнін
Трахеї (судини)
Трахеїди

31.

32.

33.

34.

35.

36. Покривна тканина

Шкірочка
Епідерма, епіблема
(ризодерма) Корок (перидерма)
Фелема, фелодерма
Кірка
ритидом

37. Шкірочка

• Стебла, листки, частини квітки, плоди,
корені
• Один шар клітин, виключення – плоскуха
• Три типи клітин: основні, клітини продихів,
трихоми
• Стінки клітин звивисті, зовні вкриті
кутикулою
• Мало хлоропластів (окрім клітин-замикачів
продихів)

38.

39.

40. Корок (перидерма)

• Фелоген → фелема, фелодерма
• Фелема – мертві клітини, усередині –
повітря, клітинні стінки – суберин
• Фелодерма - живі, мають запасні речовини
• Утворюють сочевички

41.

42. Кірка (ритидом) – похідна корку

43. Видільні структури

Зовнішні
Нектарники
Внутрішні
Ідіобласти
Гідатоди
Залозисті волоски
Схізогенні та лізигенні
вмістилища
Молочники

44. Залозисті волоски

45. Гідатоди гутація

46. Нектарники

47. Внутрішня секреція

• Молочники (латекс)
• Смоляні ходи
English     Русский Правила