Презентація на тему: Меркантилізм
Історичні умови:
меркантилізм
Спільні риси:
Представники раннього меркантилізму
Вільям Страффорд (1554-1612)
БЕРНАРДО ДАВАНЗАТТІ (1529-1606)
Представники Пізнього меркантилізму
Томас Мен (1571-1641)
Антоніо Серра
Антуан де Монкретьєн (1575-1622)
Меркантилізм в росії
Єрмолай Єразм
ІВАН ТИХОНОВИЧ ПОСОШКОВ (1652-1726)
Дякуємо за увагу!
4.39M
Категории: ЭкономикаЭкономика ИсторияИстория

Меркантилізм. Історичні умови

1. Презентація на тему: Меркантилізм

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
МЕРКАНТИЛІЗМ
Підготували
студенти групи М15-1
Грищук Анастасія,
Сингаєвська Ольга

2.

еркантиліі́зм (фр. mercantile — торговець, від лат. mercari —
торгувати) — в широкому розумінні — переважання матеріальних, 
фінансових інтересів над усіма іншими. В більш вузькому, 
конкретному значенні — торгова та фінансова 
політика абсолютистських держав 16-18 ст. та відповідна ідеологія.

3. Історичні умови:

ІСТОРИЧНІ УМОВИ:
1) Епоха великих географічних відкриттів і процесій
первісного нагромадження капіталу;
2) Зародження мануфактурного виробництва;
3) Розвиток товарно-грошових відносин, початок
формування національних і світових ринків.

4. меркантилізм

МЕРКАНТИЛІЗМ
РАННІЙ
ТЕОРІЯ ГРОШОВОГО БАЛАНСУ
ПІЗНІЙ
ТЕОРІЯ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ
Полягала у тому, що гроші
Полягала у тому, що джерелом
вважаються основним багатством,
багатства нації є розвиток
яке необхідно більше ввозити із-за
зовнішньої торгівлі і дотримання
кордону і менше витрачати.
активного торгового балансу.

5. Спільні риси:

СПІЛЬНІ РИСИ:
П
редметом дослідження є первісне нагромадження капіталу, об’єктом - сфера обігу
О
сновною формою існування багатства вважається золото і срібло
К
онкуренція вважається шкідливою
Н
еобхідне втручання держави в економічне життя, зокрема проведення політики
протекціонізму: захисту вітчизняного ринку і вітчизняних купців
М
етодом дослідження є емпіпизм.

6. Представники раннього меркантилізму

ПРЕДСТАВНИКИ РАННЬОГО
МЕРКАНТИЛІЗМУ

7. Вільям Страффорд (1554-1612)

ВІЛЬЯМ СТРАФФОРД
(1554-1612)
Г
оловний твір: "Критична переказ деяких скарг наших співвітчизників".
О
сновні ідеї:
1
) Робить висновок, що іноземні купці вивозять за свої товари англійське золото та
срібло.
2
) Заходи, що сприятимуть зростанню маси грошей в країні: утримання від покупки
іноземних товарів; сприяння зростанню грошових скарбів Англії.
3
) Боротьба з пошкодженням монет.

8.

9. БЕРНАРДО ДАВАНЗАТТІ (1529-1606)

Головний твір: "Читання про монету".
Розглядає проблеми грошового обігу і приходить до
висновку про необхідність:
1) Введення безмитної чеканки монет і обігу зливків золота й
срібла;
2) Дотримання умови наявності в обігу достатньої кількості
грошей;
3) Ведення боротьби з фальшивомонетниками.

10. Представники Пізнього меркантилізму

ПРЕДСТАВНИКИ ПІЗНЬОГО
МЕРКАНТИЛІЗМУ

11. Томас Мен (1571-1641)

ТОМАС МЕН (1571-1641)
Головний твір: "Багатство Англії у зовнішній торгівлі, або Баланс нашої
зовнішньої торгівлі як регулятор нашого багатства".
Основні ідеї:
1) Експорт товарів повинен перевищувати імпорт.
2) Заборонити колоніям воювати з іншими країнами, крім метрополій.
3) Замінити експорт сировини експортом готових виробів.

12.

13. Антоніо Серра

АНТОНІО СЕРРА
Головний твір: "Короткий трактат про причини, які можуть
привести до достатньої кількості золота та срібла в країнах, що не
мають родовищ, стосовно Неаполітанського королівства".
Основні ідеї:
1) Зосереджує увагу на вивченні причин недостатньої кількості
грошей у країні;
2) Для виправлення ситуації рекомендує: більш активніше
розробляти золоті та срібні родовища; вивозити надлишки товарів
і прагнути переваги експорту над імпортом.

14. Антуан де Монкретьєн (1575-1622)

АНТУАН ДЕ МОНКРЕТЬЄН
(1575-1622)
Головний твір: "Трактат політичної економії, присвячений королю і королеві
Франції".
Основні ідеї:
1) Запропонував назву економічної науки –“політична економія";
2) Змістом політекономії вважав вчення про державне господарство і державну
політику;
3) Основними напрямками економічної політики вважав: розширення
зовнішньої торгівлі; установлення високих митних ставок на імпорт;
установлення монопольного становища французьких купців на внутрішньому
ринку країни.

15. Меркантилізм в росії

МЕРКАНТИЛІЗМ В РОСІЇ

16. Єрмолай Єразм

ЄРМОЛАЙ ЄРАЗМ
Головний твір: "Благо хотящем царем правительница и
земледелие" або "Правительница".
Основні ідеї:
1) Висував пропозицію заміни грошового оброку та інших
повинностей селян натуральними ;
2) Вважав за необхідне надати населенню міст право безмитної
торгівлі ;
3) Відстоював непохитність основ феодально-кріпосницької
держави.

17. ІВАН ТИХОНОВИЧ ПОСОШКОВ (1652-1726)

Головний твір: "Книга про скудість і багатство".
Основні ідеї:
1) підтримував концепцію активного торговельного балансу;
2) показав зв'язок багатства держави з багатством народу, селянства;
3) підтримував номіналістичну теорію грошей;
4) вважав клас купців основним класом держави;
5) виступає за розвиток ремесла;
6) пропонує регламентувати працю селян в мануфактурах, але залишити
кріпосне право.

18.

19. Дякуємо за увагу!

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила