Макрогетерогенді жүйелер: аэрозольдер,ұнтақтар, суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер.
Аэрозольдер
Аэрозольдердің маңыздылығы.
Аэрозольдер мына топтарға бөлінеді:
Дисперстілік әдістің негізгі жолдары:
Конденсациялық әдіс.
Аэрозольдерге тән физикалық қасиеттері
Аэрозольдердің медицина мен фармацияда қолданылуы
Суспензиялар.
Эмульсиялар.
Эмульсиялардың негізгі екі түрі бар:
Эмульгаторлар
Қатты ұнтақ эмульгаторлар екіге бөлінеді:
Дисперсті фазаның концентрациясына байланысты жіктелуі:
Эмульсиялардың бұзылуы.
Эмульсияны бұзу әдістері:
Эмульсияның медицина мен фармацияда қолданылуы
Көбіктер
Көбіктер мынадай негізгі көрсеткішпен сипатталады:
Қатты көбіктер
Ұнтақтар
Алыну әдістері.
8.78M
Категория: ХимияХимия

Аэрозольдер, ұнтақтар, суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер

1. Макрогетерогенді жүйелер: аэрозольдер,ұнтақтар, суспензиялар, эмульсиялар, көбіктер.

Орындаған: Даурен Г.
Тобы: ХТ-13-4к2
Қабылаған:Амирбеков Е.
L/O/G/O

2. Аэрозольдер

Дисперсті ортасы коллоидтық
жүйелерді айтады.

3. Аэрозольдердің маңыздылығы.

Аэрозольдердің табиғатта,тұрмыста,
өндірісте маңызы жоғары. Мысалы:
тұмандар бұлттардың климатқа әсері,
желмен өсімдік тозаңдарының таралуы,
зиянкестерге инсектофунгицидтерді шашу,
жасанды жаңбыр, металдарды бояу,
тыңайтқыштарды енгізу т.б.

4. Аэрозольдер мына топтарға бөлінеді:

1
2
Тұмандар дисперсті фазасы сұйық
аэрозольдер
Шаң дисперсті аэрозольдер(қ/г)
3
Түтін конденсациялық аэрозольдер(қ/г)
4
Аэрозольдер бөлшектер өлшемдері 10-210-5см

5.

Дисперстілеу
Конденсация
Аэрозольдерді алу әдістері.

6. Дисперстілік әдістің негізгі жолдары:

• Электр өрісінде шашырату
Тұрақты кернеу көзінің бір полюсіне
қосылған пульверизатордан затты
тозаңдату арқылы аэрольдер алады.
• Сығылған ауамен ерітіндіні тозаңдату
Бұл көне әдіс.Оны іске асыру үшін әртүрлі
құрылысты пульверизаторлар
қолданылады.
Ультрадыбыспен шашырату
Дисперсті фазаның концентрациясы өте
жоғары аэрозольдер алады.
• Ультрацентрифугамен сұйықты
тозаңдату
Көп көлемдегі сулы ерітінділердің
аэрозольдерін осы әдіспен алады.

7. Конденсациялық әдіс.

Аэрозольдерді жоғары дисперстілікте
және біркелкі етіп алуға мүмкіндік береді.
Мысалы: газ күйіндегі хлорлы сутек пен
аммиак қоспасынан қатты күйдегі
ұнтақты аэрозольді алуға болады.
NH3/г/+HCl/г/=NH4Cl(г)
SO3/г/+H2O/г/=H2SO4(г)

8. Аэрозольдерге тән физикалық қасиеттері

Аэрозоль бөлшектерінің
төмен температура
аймағына қарай қозғалысы.
Фото
форез
Аэрозольді бір
жақты
жарықтандырғанда
бөлшектерінің
қозғалуы.
Термо
форез
Термо
преци
питация
Бөлшектердің
кинетикалық
энергияларын
жоғалтуы себепті
олардың суық бетке
қонуы.

9. Аэрозольдердің медицина мен фармацияда қолданылуы

Аэрозольдер медицина мен фармацияда
кеңінен қолданылады. Стерильді
аэрозольдер операция жасайтын
жерді,жара,күйіктерді емеду үшін,
құрамында дәрілік заттар және
антибиотиктері бар гипаляциялық
аэрозольдер, тыныс жолдарын емдеу үшін,
желім ретінде хирургиялық практикада
жара, тері, бронхы, қан тамырларын
желімдеу үшін қолданылады.

10. Суспензиялар.

Еркін, әрі ірі дисперсті жүйе, дисперсті
ортасы сұйық ал дисперсті фазасы қатты,
4
2
10
10
Қ/С ондағы бөлшектердің өлшемі
см.

11.

Суспензиялар жарықты
шашыратпайды,олар жарықты
шағылыстырады, сондықтан суспензия
лайлы болып көрінеді.Егер суспензияға
электролит нгізсе, онда оның ұю
құбылысы байқалады.

12. Эмульсиялар.

Сұйық дисперсті фазадан және
сұйық дисперсті ортадан құралған
еркін дисперсті жүйе.
Эмульсия құрамындағы екі
сұйықтың біреуі полярлы(су),
екіншісі бейполяр(органикалық
сұйық)болады.

13. Эмульсиялардың негізгі екі түрі бар:

Тура эмульсия
Судағы май эмульсиясы,
Мұнда дисперсті фазаМай, ал дисперсті орта
қызметін су атқарады
Кері эмульсия
Майдағы су
эмульсиясы, мұнда
дисперсті фаза ролін
су, ал дисперсті ортамай атқарады.

14. Эмульгаторлар

Эмульсияның тұрақтылығын қамтамасыз
ететін затттарды эмульгаторлар деп
атайды. Табиғатына байланысты
эмульгаторлар эмульсияны беттік керілуді
кеміту, эмульсия бөлшектеріне электр
зарядтарын беру арқылы немесе тамшы
бетінде техникалық беріктілігі жоғары
қорғауыш қабат түзу арқылы
тұрақтандырады.

15. Қатты ұнтақ эмульгаторлар екіге бөлінеді:

Гидро
фильді
Саз, бор, гипс, шыны жатады.
Күйе, кейбір металдардың
сульфидтері, йодидтері жатады.
Гидро
фобты

16. Дисперсті фазаның концентрациясына байланысты жіктелуі:

Сұйытылған
эмульсиялар
• Дисперсті фаза мөлшері 0,1%
аспайды.
Концентрлі
эмульсиялар
• Шар тәріздес, дисперсті фаза
бөлшектерінің өлшемдері 74%тен аспайды.
Өте жоғары
концентрлі
эмульсиялар
• Дисперсті фаза мөлшері
74-99% құрайды.

17. Эмульсиялардың бұзылуы.

Эмульсиялар
уақыт өткен сайын ескіреді.
Эмульсияны бұзу үшін дисперсті фаза
бетіндегі эмульгатор қабықшасының
беріктігін азайту қажет.

18. Эмульсияны бұзу әдістері:

Химиялық әдісте,
мысалы сабын
қабықшасын жою
үшін минералды
қышқыл қосады.
Эмульсия
түрін
өзгертетін
эмульгатор
қосу.
Эмульгаторды
адсорбциялы
алмастыруда
әлсіз қабықша
беретін БАЗ
қосады.
Термиялық
бұзуэмульсияны
қыздыру
арқылы бөлу.

19.

Механикалық
әсер.
• Шайқау арқылы
қорғағыш
қабатты бұзу.
Электр тоғының
әсерінен мұнайдағы
су эмульсиясын
бұзады.

20. Эмульсияның медицина мен фармацияда қолданылуы

Өсімдіктердің сүт шырыны(латекс) эмульсияға жатады.
Эмульсиялар адам ағзасында да кездеседі: қан мен
лимфадағы майлар эмульсияланған күйде болады;
ішектегі астың қорытылуы кезінде майлы эмульсиялар
түзіледі. Демек, өттің асқазан-ішек жолындағы
майларды қорыту және сіңіруде маңызы жоғары.

21. Көбіктер

Дисперсті ортасы сұйық, ал дисперсті
фазасы газ болатын жоғары концентрлі ірі
дисперсті жүйелерді айтады. Көбіктердегі
газды дисперсті фазаның көпіршіктері
жұқа сұйық қабыршық арқылы
байланысқан, ал көбіктің өзі ара
ұяшықтары тәрізді құрылымға ие.

22. Көбіктер мынадай негізгі көрсеткішпен сипатталады:

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
•Көбіліктілік,яғни көбік
көлемінің қабыршық түріндегі
сұйық көлеміне қатынасы
•Дисперстілік(көпіршіктердің
орташа өлшемі мен сұйық
қабыршақтың орташа қалыңдығы).
• Тұрақтылық(көбіктің өмір сүру
уақытының ұзақтығы).

23. Қатты көбіктер

Қатты көбіктерге дисперсті фазасы
газ, ал дисперсті ортасы қатты дене
болатын жүйелер жатады. Оларға
көбікті шыны, көбікті бетон, көбікті
пластмассалар жатады.

24. Ұнтақтар

Дисперстік ортасы газ ал дисперстік
фазасы қатты заттан құралған еркін
дисперстік жүйе.

25. Алыну әдістері.

1.Екі не одан да көп
электролиттер
ерітіндіде
химиялық
реакцияласқанда
және осы
өнімдердің бірі
тұнбаға шөгінді
күйінде түскенде
қолданылады.
Конденсациялық
1.Бұл әдіс
механикалық
диірмен,
ультрадыбысты
аспаптермен
берілген заттарды
ұнтақтауға
негізделген.
Дисперсиялық
English     Русский Правила