Дякую за увагу
2.15M
Категория: БиографииБиографии

Творчість Т.Г. Шевченка

1.

Підготував:
Гоч Дмитро
2016 рік

2.

Як відомо, Тарас
Шевченко, за
його ж
свідченням, почав
писати ще
кріпаком у 1837
році

3.

Поява «Кобзаря» —
явище епохальне. «Ця
маленька книжечка, —
як образно висловився І.
Франко, — відразу
відкрила немов новий
світ поезії, вибухла, мов
джерело чистої,
холодної води, заясніла
невідомою досі в
Першу збірку своїх поетичних
творів Шевченко видав 1840 під українськім письменстві
ясністю, простою і
назвою «Кобзар». До неї ввійшли
поетичною грацією
8 поезій: «Думи мої»,
«Перебендя», «Катерина»,
вислову»
«Тополя», «Думка», «До
Основ'яненка», «Іван Підкова»,
«Тарасова ніч».

4.

Кобзар –
це народний співець,
який приграє до свого
співу на кобзі
(струнному щипковому
інструменті). Такий спів
і нині поширений в
Україні, і виконавців його
з повним правом звуть
кобзарями (з маленької
літери).
Разом з тим в Україні живе
слово Кобзар (з великої
літери). Це слово означає
Тараса Шевченка, тільки
його і нікого більше (у
мусульман є спеціальне
слово – тахаллус – псевдонім
поета, який заміняє його
власне ім’я…)

5.

Одна з провідних тем Шевченкової творчості - тема жінки.
Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою.
Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина.
Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні
типи втілення теми жіночої долі: романтичний ("Катерина"),
реалістично-побутовий ("Наймичка", "На панщині пшеницю жала..."),
символічно-узагальнений ("Марія").

6.

Тарас Шевченко- не лише
поет і прозаїк, а й драматург
Шевченко мав розвинуте відчуття
драматургічності.
Драматичні твори Шевченка, що
дійшли до нас, — це п'єса "Назар
Стодоля" (1843) та уривок
історичної п'єси "Никита Гайдай"
(1841). Не збереглися "драма чи
трагедія в трьох актах" "Данило
Рева", а також мелодрама у прозі
"Невеста"

7.

За цю поему Микола І
заборонив поету писати й
малювати, засудивши до
висилання в казахські
степи.
Поема "Сон" ("У всякого
своя доля") написана
Шевченком у 1844 році
в Петербурзі. Поет
привіз з України живі
враження дикої сваволі
поміщиків, злиденного
життя і нестерпних
страждань кріпаків.
Свій гнів вилив він у
поемі, яка є гострою
сатирою на царську
Росію часів Миколи І,
на всю систему
кріпосницького ладу.

8.

За 1853 – 1857 рр.
Шевченко написав
близько двох десятків
повістей російською
мовою, з яких до нас
дійшло тільки дев’ять.
Задум створених в останні роки
життя повістей належить до
раннього періоду творчості
митця – до часу перебування в
Петербурзі, коли особливо
інтенсивно йшов процес його
духовного й інтелектуального
розвитку
Написані російською
мовою повісті Шевченка –
важлива частина
художнього світу поета

9.

ЩОДЕННИК 1857-1858 рр.
Наприкінці заслання, коли питання звільнення було
майже вирішене, Шевченко завів зошит, щоб
записувати, що з ним та навколо нього відбувається.
Журнал поета писався не як особисті нотатки, а як
своєрідний автобіографічний твір; зошит був відкритий
для друзів.

10.

Серед небагатьох прижиттєвих
видань Тараса Шевченка особливе
місце посідає остання його книжка –
“Буквар південноруський” для
навчання дітей грамоті українською
мовою у недільних школах, складена
із кращих зразків фольклору та
частково з власних творів.
“Буквар”(1961) вийшов відносно
великим накладом (10 тис.
примірників) на кошти самого
автора.
Водночас ця книга була найдешевшою
серед подібних видань і була доступною
для широких верств населення.
Шевченко реалізовував її за ціною 3
копійки.

11.

Друге видання "Кобзаря" вийшло
в 1844 р., до нього, як і до
першого видання увійшли твори
раннього періоду творчості Тараса
Шевченка, коли він усвідомлював
себе як "мужицький поет" і поетпатріот.
У січні 1860 р. під цією ж назвою
вийшла третя збірка, яка
складалася з 17 написаних до
заслання поезій (з них тільки цикл
"Давидові псалми" повністю
опубліковано вперше). Того ж
року вийшов "Кобзарь" в переводе
русских поетов" (СПБ, 1860;
переклад російською мовою за
редакцією М. Гербеля). Це
останнє видання "Кобзаря" за
життя автора.
English     Русский Правила