Грунт
План
Найважливіші морфологічні ознаки ґрунтів:
Будова ґрунту -- щільність і пористість, які зумовлюють його водопроникність і аерацію.
Дякую за увагу!
748.35K
Категория: ГеографияГеография

Природознавство. Грунт

1. Грунт

ГРУНТ
Підготували:
Студенти 2 курсу
Групи ДО-21
Цьомко Ірина
Семенишин Лілія

2. План

Поняття “грунту”;
2. Морфологічні ознаки грунтів;
3. Будова грунту;
4. Родючість грунту;
5. Основні напрямки охорони грунтів;
6. Знання про грунт для
дошкільників;
1.

3.

Грунт - це поверхневий шар земної кори,
видозмінений під впливом фізичного,
хімічного і органічного вивітрювання.
Це ланка, що зв'язує живу і неживу природу.
Складається з твердих речовин, ґрунтової
води, повітря і живих організмів.

4. Найважливіші морфологічні ознаки ґрунтів:

Забарвлення;
Структура;
Будова;
механічний склад;
включення.

5.

Забарвлення - це одна з важливих морфологічних ознак, за
якою деякі ґрунти навіть одержали назву (чорноземи,
каштанові, буроземи, сіроземи). Колір ґрунтів залежить від
сполук, що входять до його складу.
Гумусові речовини і сполуки марганцю надають ґрунтам
темного кольору (чорного або сірого), оксиди кремнію, солі
кальцію -- світло-білого або ясно-ciporo. Оксиди заліза,
залежно від концентрації їх, забарвлюють у жовтий,
коричневий або бурий колір.

6. Будова ґрунту -- щільність і пористість, які зумовлюють його водопроникність і аерацію.

Аера́ ція (грец. αηρ — повітря) — провітрювання, збагачення повітрям.

7.

8.

Родючість ґрунту -- це здатність забезпечувати
рослини вологою, повітрям і поживними
речовинами під час вегетації.
До складу ґрунтів входить 45 різних елементів,
але найпоширенішими є вуглець, кисень, водень,
азот, кремній, алюміній, залізо, кальцій, натрій,
сірка, фосфор, титан і марганець.
Найчастіше рослини зазнають нестачі азоту,
фосфору, калію. Значна частина мінеральних
речовин міститься в ґрунті у формі мінеральних
сполук. Більшість поживних речовин засвоюються
рослинами з ґрунтового розчину, який
утворюється водою, що, проникаючи у грунт,
вилучає з нього розчинні речовини.

9.

Основні напрями охорони ґрунтів:
1.Підвищення родючості.
2.Запобігання водній і вітровій ерозії.
3.Запобігання повторному засоленню.
4.Додержання суворої економії під час
відведення земель для
народногосподарського використання.
5.Проведення рекультивації угідь після
гірничих і торфовиробок.

10.

Формування бережливого ставлення до ґрунту починається
з дошкільного віку. Організовуючи з дітьми вирощування
рослин на ділянці дошкільного закладу, слід сформувати у
них переконання в тому, що не можна лише брати у землі -треба їй давати. Лише за такої взаємодії можна одержувати
хороший урожай.
Слід пропонувати дітям восени вкопувати опале листя в
грунт, показуючи навесні, що земля від цього стає
темнішою, родючішою. Висаджуючи рослини, треба
вносити органічні і мінеральні добрива, переконуючи дітей
у необхідності піклування людини про родючість землі..

11. Дякую за увагу!

English     Русский Правила