3D моделювання території
2.56M

Цифрові моделі рельєфу

1.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Кафедра Геоінформатики і Фотограмметрії
Основи Геоінформаційних систем і технологій
Основи ГІСТ
Цифрові моделі рельєфу
Лекція 3, 10
Ю.О. Карпінський
511322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR
Geographic information technology for sustainable development in
Eastern neighbouring countries
(GIDEC)
Київ2012

2.

Цифрова модель рельєфу
G
B1
A1
B2
A2

3.

Картографічна модель рельєфу

4.

Нерегулярна (хаотична) модель рельєфу
.
.
. . . .. . .
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
Хаотична модель рельєфу – множина тривимірних точок,
розташованих у характерних точках місцевості

5.

Регулярна модель рельєфу
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6.

Орографічна (структурна) модель рельєфу

7.

Тріангуляційна модель рельєфу
Тріангуляційна модель або TIN - модель
(Triangulated Irregular Network) являє собою
мережу трикутників, яка побудована на нерегулярній
множині точок.

8.

Орографічно – тріангуляційна модель рельєфу
U

9.

Рішення рельєфної неоднозначності
99
101
101
99
101
99
Варіант 1
101
99
Варіант 2

10.

Концептуальна схема побудови TIN-моделі рельєфу за модифікованим алгоритмом Делоне

11.

Система позначень Unified Modeling Language - UML

12.

Структурна схема цифрового опису рельєфу

13.

Структура цифрового опису нерегулярного набору точок

14.

Структурна схема цифрового опису рельєфу

15.

Приклади виробничого використання структурно-тріангуляційної моделі рельєфу

16.

Приклади виробничого використання структурно-тріангуляційної моделі рельєфу

17. 3D моделювання території

18.

Науково-дослідний інститут
геодезії і картографії
Дякую за
увагу!
Вул. Червоноармійська, 69,
Київ, 03150,
Тел (044) 287-06-84, 287-36-85
Факс (044) 287-42-52
E_mail: [email protected]
Web Server: //www.gki.com.ua
English     Русский Правила