«ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ КРИСТАЛІВ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ» Роботу виконала Ласкiна Софiя Євгенiївна учениця 9 класу НВК
ВСТУП
Властивостi кристалiв
Анiзотропiя кристалiв
Кристалiчна решiтка
Однорідність
Здатність до самообмеження
Постійна температура плавлення
Використання кристалiв
Залiзний купорос
Вирощування кристалів при концентрації розчину 25%
Вирощування кристалів при концентрації розчину 50%
Вирощування кристалів при концентрації розчину 75%
Результати досліджень
Залежність росту кристалів від концентрації розчину
Залежність росту кристалів від концентрації розчину
Залежність середнього прирощення лінійних розмірів кристалів від концентрації розчину
Висновки
7.82M
Категория: ХимияХимия

Дослідження швидкості росту кристалів від концентрації розчину

1. «ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РОСТУ КРИСТАЛІВ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ РОЗЧИНУ» Роботу виконала Ласкiна Софiя Євгенiївна учениця 9 класу НВК

«Лiцей iз загальноосвiтньою школою I-III ступенiв»
Керiвник Коваленко Олена Борисiвна

2. ВСТУП

Актуальність.Важливо знати,що кристали у природі ростуть дуже
довго.Мій дослід проводився 17днів.
За цей час кристали значно
збільшилися у розмірах.Тому,
моя робота є актуальною,бо
кристали виросли швидко.
Предмет дослідження:
кристали.
Об’єкт дослідження:
вирощування кристалів з розчинів.
Задачі:виростити і вивчити кристали залізного купоросу, визначити залежність
швидкості росту кристалів від концентрації розчину, запропонувати найбільш оптимальний
спосіб вирощування кристалів.

3.

Мета роботи: виростити кристали
залізного купоросу та дослідити залежність
їх росту від концентрації розчину.

4.

Робота складається з двох
частин.В першій частині
наводиться узагальнення з
огляду науково методичної
літератури.
Друга частина роботи – практична.
В данній частині описується
методика вирощування
Кристалів-Метод
випаровування розчиннкиа,
наводяться
результати вимірювання
розмірів кристалів.

5. Властивостi кристалiв

Кристали - це тверді речовини, що мають природну
зовнішню форму правильних симетричних
багатогранників.

6. Анiзотропiя кристалiв

Багатьом кристалам властиво властивість анізотропії,
тобто залежність
їх властивостей
від напрямку.

7. Кристалiчна решiтка

Кристалічна решітка допоміжний
геометричний образ
для аналізу будови
кристала.

8. Однорідність

Виражається в тому, що будь-які елементарні обсяги
кристалічної речовини,
однаково орієнтовані
в просторі, абсолютно
однакові за всіма
своїми властивостями.

9. Здатність до самообмеження

Здатність до
самообмеження
виражається в тому, що
будь уламок або виточений
з кристала кулька у
відповідній для його
зростання середовищі з
плином часу покривається
характерними для даного кристала гранями.

10. Постійна температура плавлення

Виражається в тому, що при нагріванні кристалічного тіла
температура підвищується
до певної межі; при
подальшому ж нагріванні
речовина починає плавитися,
а температура деякий час
залишається постійною.

11. Використання кристалiв

Живучи на Землі,ми ходимо по кристалам, будуємо
з кристалiв, обробляємо крисатли на заводах,
вирощуємо їх у
лабораторіях, широко
застосовуємо в техніці
та науці, їмо кристали,
лікуємося ними...

12.

Алмаз. Алмазні інструменти
використовуються для обробки
деталей з найбільш твердих
матеріалів, служать опорними
каменями в хронометрах вищого
класу для морських суден.
Алмази
використовуються і в ювелірних
виробах - це діаманти.

13.

Рубін. Використовуються
для каменів для годин.
Незамінними виявилися
рубінові стрижні-нітеводітелі
на фабриках по
виготовленню
хімічного волокна. Вони
практично не зношуються.

14.

Рідкі кристали.
Використовуються
в медицині.Широке
застосування
отримали в
буквено-цифрових
індикаторах електронних
годинників, оптичних
затворах.

15.

Напівпровідники.
Використовуються
для виготовлення
термісторів,
фоторезисторів,
діодів,
транзисторів.

16.

Молібден і вольфрам. Використовуються для
виготовлення сопел
реактивних і прямоточних повітряно-реактивних
двигунів,обшивок головних частин
ракет, іонних двигунів.

17.

Кварц.З нього виготовляють
спеціальні лінзи, застосовувані в
ультрафіолетовій оптиці, в
стабілізаторах частоти (в тому числі
і в годинах), всіляких фільтрах,
резонаторах.

18. Залiзний купорос

Сульфат заліза (II), залізо (II) сірчанокисле - неорганічне
з'єднання, залізна сіль сірчаної кислоти з формулою
FeSO4. Природний аналог - мінерал мелантеріт;
в природі зустрічається в кристалах
моноклінної сингонії,
зелено-жовтого
кольору, у вигляді
прімазок або
натікань.

19.

Для того,щоб виростити кристали солi менi знадобилися:
- чотири хімічні склянки ємністю 100мл,
- скляні палички,
- паперовий фільтр,
- воронку для фільтрування,
- залiзний купорос.

20. Вирощування кристалів при концентрації розчину 25%

21. Вирощування кристалів при концентрації розчину 50%

22. Вирощування кристалів при концентрації розчину 75%

23. Результати досліджень

Концентрація
3 день
25 %
довжин
а
9 см
0,1 см
50%
довжин
а
8,6 см
0,2 см
75%
довжин
а
9,5 см
6 день
9 см
0,1 см
8,8 см
0,3 см
9,8 см
3,5 см
9 день
9,2 см
0,2 см
8,9 см
0,32 см
10,3 см
4 см
12 день
9,4 см
0,23 см
9 см
0,55 см
10,5 см
4 см
14 день
9,5 см
0,23 см
9,2 см
0,7 см
12,7 см
4,6 см
15 день
9,5 см
0,23 см
9,2 см
0,81 см
13 см
4,6 см
17 день
9,5 см
0,24 см
9,2 см
0,1 см
13 см
4,6 см
ширина
ширина
ширина
2,2 см

24. Залежність росту кристалів від концентрації розчину

5
4,5
Ширина кристалів в см
4
3,5
3
2,5
концентрація 20%
Концентрація 50%
Концентрація 75%
2
1,5
1
0,5
0
0
3
6
9
12
Дні
14
15
17

25. Залежність росту кристалів від концентрації розчину

14
12
Довжина кристалів в см
10
8
Концентрація 25%
Концентрація 50%
6
Концентрація 75%
4
2
0
0
3
6
9
Дні
12
14
15

26. Залежність середнього прирощення лінійних розмірів кристалів від концентрації розчину

0,2
0,18
0,16
0,14
25%
0,12
50%
0,1
75%
0,08
0,06
0,04
0,02
0
25%
50%
75%

27. Висновки

Дивлячись на результати вимірювань,я можу
сказати,що кристал з розчину концентрації 75%
виріс набагато довшим,а також швидкість його
росту набагато більша,ніж швидкість росту
кристалів з розчинів 25 та 50%.

28.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила