Презентація на тему «Угорщина в 20-30 роки XX століття
План 1.Тенденції розвитку Угорщини 2. Диктатура Хорті, Тріоланський мирний договір. 3.Спроба перевороту. 4. Правління графа
176.87K
Категория: ИсторияИстория

Угорщина в 20-30 роки XX століття

1. Презентація на тему «Угорщина в 20-30 роки XX століття

2. План 1.Тенденції розвитку Угорщини 2. Диктатура Хорті, Тріоланський мирний договір. 3.Спроба перевороту. 4. Правління графа

Бетлена
5. Економічний розвиток Угорщини в
період 20-30 років XX століття.
6. Економічна криза 1929-1933 pp
7.Передвоєнні роки Угорщини

3.

Основною тенденцією
розвитку Угорщини у 2030 ті роки XX століття
був відхід від
демократичних процесів і
стан оновлення
авторитарних режимів.
Причинами цьому були не
вирішеність
національних,
економічних проблем,
вплив Німеччини та Італії,
боязнь правлячої
верхівки більшовицького
впливу.

4.

14 листопада 1919 р. після виведення
румунських військ з Угорщини в Будапешт
вступила угорська армія адмірала М.Хорті,
який фактично встановив у країні свою
диктатуру.
У січні 1920 р. в країні були проведені
вибори до Національних зборів, які 1
березня 1920 р. прийняли рішення про
відновлення у країні монархії. Проти такого
рішення категорично виступили країни
Антанти і наступники Австро-Угорщини
(Чехословаччина, Румунія, Югославія).
М.Хорті скористався таким становищем і
домігся проголошення себе регентом з
широкими повноваженнями.
У червні 1920 р. Угорщина підписала
Тріанонський мирний договір, згідно з яким
вона втрачала 77% території і 59%
населення. На неї було покладено обов'язок
виплачувати репарації. Чисельність
збройних сил обмежувалась 35 тис. чоловік.

5.

У 1921 р. прихильники
монархії двічі спробували
підняти заколот з метою
відновити на престолі Карла
Габсбурга, поки Національні
збори не прийняли закон, що
позбавляв його права на
престол. Таким чином, у 1921
р. в Угорщині був
встановлений авторитарний
режим Хорті, який спирався на
систему легальних і таємних
союзів і товариств.

6.

У період з 1921 до 1931 pp. уряд
Угорщини очолював граф
І.Бетлен. Він припинив терор
проти учасників революції,
уклав угоду з соціалдемократами про легалізацію
діяльності партії і про
звільнення політичних в'язнів.
Водночас були обмежені
демократичні права і свободи,
вводилось відкрите
голосування, освітній ценз,
створювалась верхня палата
парламенту, депутати якої
призначалися.

7.

В економічному розвитку
Угорщина в середині 20-х років
досягла довоєнного рівня.
Виникали нові галузі
виробництва, але країна
продовжувала залишатись
аграрно-індустріальною. Була
проведена часткова аграрна
реформа.
На міжнародній арені Угорщина
прагнула до перегляду
Тріоланського договору і
зменшення репарацій. З 1927 р.
Угорщина зближується з Італією.

8.

Економічна криза 1929-1933 pp. завдала сильного удару угорській економіці,
особливо сільському господарству. У 1931 р. відбулась зміна уряду, який
очолив Д.Гембеш. У період його правління (1931-1935) були значно урізані
демократичні права: скоротилась кількість виборців; розширені права
верхньої палати парламенту; обмежувалась діяльність опозиційних
політичних партій. Активізували діяльність ультраправі сили, зокрема
партія угорських фашистів на чолі з Нілаші "Перехрещені стріли". Щ
зовнішній політиці був взятий курс на зближення з Німеччино»
Відроджувались гасла створення "Великої Угорщини" і реваншу.

9.

У 1936 р. прем'єр-міністром став граф П. Телекі, який про! довжив політику
зближення з Німеччиною.
У 1938-1939 pp. Угорщина брала участь у розділі ЧСР, приєдналась до
Антикомінтернівському пакту.
Граф Телекі, протестуючи проти розділу Югославії, покінчим життя
самогубством. На його місце був призначений Л.Бардоші. і
6 квітня 1941 р. Угорщина вступила у Другу світову війну! здійснивши разом
з іншими агресивними державами напад на Югославію.
За період 1938-1941 pp. до Угорщини було приєднано значні території:
частину Словаччини, Карпатську Україну, Трансільваї нію і частину
Югославії.
English     Русский Правила