Періодична система хімічних елементів
Мета: ознайомлення з історією створення періодичної системи
Визначення терміну
Загальна характеристика
Історія відкриття
Історія відкриття Тріади Деберайнера
Історія відкриття Земна модель Шанкуртуа
Історія відкриття Закон Октав
Історія відкриття Закон Октав
Історія відкриття Дмитро Менделєєв та Лотар Маєр
Історія відкриття Дмитро Менделєєв та Лотар Маєр
Історія відкриття Генрі Мозлі
Форми Періодичної системи елементів
Структура періодичної системи
Структура періодичної системи Групи
Структура періодичної системи Періоди
Структура періодичної системи Блоки
Значення Періодичної системи
1.65M
Категория: ХимияХимия

Періодична система хімічних елементів

1. Періодична система хімічних елементів

2. Мета: ознайомлення з історією створення періодичної системи

План
1. Визначення.
2. Загальна характеристика.
3. Історія відкриття:
• Тріади Деберайнера;
• Земна модель Шанкуртуа;
• Закон Октав;
• Дмитро Менделєєв та Лотар Маєр;
• Генрі Мозлі.
4. Форми Періодичної системи елементів.
5. Структура періодичної системи.
6. Значення Періодичної системи.

3. Визначення терміну

Періодична система елементів
— класифікація хімічних
елементів, розроблена на
основі періодичного закону.

4.

5. Загальна характеристика

Впорядковане за зростанням атомного номера розташування елементів у вигляді таблиці. У
комірках періодичної таблиці розміщено інформацію, яка включає символ елемента та атомний
номер, крім того там може бути назва елемента національною мовою та атомна маса ізотопів
елемента. Порядковий номер елемента при тому вiдповiдає позитивному зарядовi атомного ядра, а
номер періоду відповідає максимальному головному квантовому числу n. Ряд елементів, які
відповідають однаковому максимальному головному квантовому числу n, становлять період. Такі
горизонтальні ряди, розташовані певним чином один під одним, утворюють вертикальні стовпці
елементів, що називаються групами, в яких хімічні і фізичні властивості елементів змінюються по
вертикалі закономірно. Запропоновані різні формальні представлення перiодичної системи
елементів, але найпопулярнiшим у хімiї є зображення у виглядi таблиць, яких є три — коротка, довга
та дуже довга. У періодичної таблиці елементів, що представлена у короткому вигляді, довгі періоди
розділені на два горизонтальних ряди. Короткі періоди і розділені періоди розташовані один під
одним. Вертикальні стовпці становлять групи. Кожна група має дві підгрупи — головну та побічну, а
номер групи співпадає з кількістю електронів на зовнішньому електронному шарі в атомах
елементів перших двох періодів. Елементи головної групи мають однакову кількість валентних
електронів і подібні хімічні властивості, які закономірно посилюються чи послаблюються згори вниз
у межах групи. У періодичної таблиці елементів, що називають довгою, періоди безрозривно
розташовуються один під одним, утворюючи вертикальні групи, яких 18. Кожна група
характеризується однаковим числом електронів на верхніх заповнюваних орбіталях. У кожній такій
групі хімічні і фізичні властивості елементів змінюються закономірно по вертикалі. Групи утворюють
блоки (s, p, d, f), які відповідають заповненню верхніх s, p, d, f-електронних орбіталей.

6. Історія відкриття

Перший перелік хімічних елементів склав в 1789
р. французький хімік А. Л. Лавуазьє. До цього
списку увійшли 25 відомих на той час елементів.
Першу таблицю відносних атомних мас п'яти
хімічних елементів (кисень, азот, вуглець, сірка
і фосфор) склав англійський учений Дж. Дальтон
в 1803 р.

7. Історія відкриття Тріади Деберайнера

До середини XIX століття були відкриті 63 хімічні елементи, і спроби
знайти закономірності в цьому наборі робилися неодноразово. У 1829 році
Деберайнер опублікував знайдений ним «закон тріад»: атомна маса
багатьох елементів близька до середнього арифметичного двох інших
елементів, близького до початкового за хімічними властивостями
(стронцій, кальцій і барій; хлор, бром і йод та ін.) Таким чином йому
вдалося впорядкувати 30 із 53 відомих на той час елементів. Вертикальні
тріади: лужні метали — Літій, Натрій, Калій; лужноземельні метали —
Кальцій, Стронцій, Барій; солетворні елементи — Хлор, Бром, Йод; та
кислотворні — Сульфур, Селен, Телур. Водень, Оксиген, Азот, та Карбон
розглядалися ним як ізольовані елементи. Елементи платинової групи
було згруповано у дві тріади: Платина, Іридій, Осмій та Паладій, Родій,
Плюран. Існування Плюрану було пізніше заперечено. Таким чином
Деберайнер закладає ґрунтовну ознаку для відкриття періодичного
закону — вплив на закономірність атомної маси. Роботи Деберайнера по
систематизації елементів спочатку не привернули до себе уваги. У 1840 Л.
Гмелін, розширивши список елементів, показав, що характер їх
класифікації за властивостями набагато складніший, ніж поділ на тріади.
Проте закон тріад Деберайнера підготував ґрунт для систематизації
елементів, що пізніше завершилася створенням Періодичного закону.

8.

Йоганн Вольфганг Деберейнер

9. Історія відкриття Земна модель Шанкуртуа

Як хімік Шанкуртуа відомий тим, що у 1862 запропонував систематизацію хімічних
елементів, основану на закономірний зміні атомних мас — т. зв. «Земну спіраль» (фр. vis
tellurique) або «циліндр Бегуйе». Запропонована ним система базувалася на визначених у
1858 році італійським хіміком Станіслао Канніццаро правильних масах хімічних
елементів. Систематизація Шанкуртуа являла собою розвиток подібних
диференціальних систем Жана Дюма і Макса фон Петтенкофера, які намагалися знайти у
елементів співвідношення, подібні тим, що виявляються в гомологічних рядах
органічних сполук, і відзначили, що атомні ваги деяких елементів відрізняються один від
одного на величину, кратну восьми.Шанкуртуа наніс на бічну поверхню циліндра,
розмічену на 16 частин, лінію під кутом 45°, на якій помістив точки, що відповідають
атомним масам елементів. Таким чином, елементи, атомні ваги яких відрізнялися на 16,
або на число кратне 16, розташовувалися на одній вертикальній лінії. При цьому точки,
що відповідають подібним за властивостями елементам, часто виявляються на одній
вертикальній лінії.Систематизація Шанкуртуа стала істотним кроком уперед у порівнянні
з наявними тоді системами, проте його робота спочатку залишилася практично
непоміченою; інтерес до неї виник тільки після відкриття періодичного закону.
Шанкуртуа був одним з перших учених, які відзначили періодичність властивостей
елементів; його гвинтовий графік дійсно фіксує закономірні відносини між атомними
масами елементів.

10.

Олександр Еміль Бегуйе де Шанкуртуа

11. Історія відкриття Закон Октав

У 1864 р. свій варіант періодичної системи
запропонував хімік і музикант Джон Ньюлендс. За
запропонованим ним правилом «Всі елементи при
впорядкуванні їх за атомною масою повторюють
хімічні властивості періодично у кожній восьмій
позиції». Тому він називає цю періодичну зміну
Законом Октав. За часів Ньюлендса інертні гази не
були відомими.

12.

Джон Ньюлендс

13. Історія відкриття Закон Октав

14. Історія відкриття Дмитро Менделєєв та Лотар Маєр

У цьому ж десятилітті з'явилося ще кілька спроб систематизації хімічних елементів;
ближче всього до остаточного варіанту у 1864 підійшов Лотар Юліус Маєр (1830–
1895). У своїй книзі «Сучасні теорії хімії та їх значення для хімічної статики» він
впорядковує відомі на той час елементи за значеннями їх відносної атомної маси у
таблицю. У наступному виданні книги 1870 року з'являється вдосконалена таблиця
періодичної системи елементів. Д. І. Менделєєв опублікував свою першу схему
періодичної таблиці у 1869 р. у статті «Співвідношення властивостей з атомною вагою
елементів»; ще раніше (лютий 1869 р.) наукове повідомлення про відкриття було ним
розіслано провідним хімікам світу.Написавши на картках основні властивості
кожного елемента (їх у той час було відомо 63, з яких один — Дідим (Di) — виявився
згодом сумішшю двох знову відкритих елементів празеодиму та неодиму),
Менделєєв почав багаторазово переставляти ці картки, складати з них ряди схожих
за властивостями елементів, зіставляти ряди один з іншим. Підсумком роботи став
відправлений у 1869 році до наукових установ Росії та інших країн перший варіант
системи («Досвід системи елементів, заснованої на їхній атомній вазі і хімічній
подібності»), у якому елементи були розставлені у дев'ятнадцятьох горизонтальних
рядах (рядах подібних елементів, які стали прообразами груп сучасної системи) та у
шістьох вертикальних стовпцях (прообразів майбутніх періодів). У 1870 році
Менделєєв у «Основах хімії» публікує другий варіант системи («Природну систему
елементів»), котра має звичніший для нас вигляд: горизонтальні стовпці елементіваналогів перетворилися у вісім вертикально розташованих груп; шість вертикальних
стовпців першого варіанту перетворилися у періоди, що розпочиналися лужним
металом і закінчувалися галогеном. Кожен період був розбитий на два ряди;
елементи різних рядів, що увійшли до групи, утворили підгрупи.

15. Історія відкриття Дмитро Менделєєв та Лотар Маєр

Сутність відкриття Менделєєва полягала у тому, що зі зростанням атомної маси
хімічних елементів їхні властивості змінюються не монотонно, а періодично. Після
певної кількості різних за властивостями елементів, розташованих за зростанням
атомної ваги, властивості починають повторюватися. Наприклад, натрій схожий на
калій, фтор схожий на хлор, а золото схоже на срібло і мідь. Зрозуміло, властивості
не повторюються в точності, до них додаються і зміни. Відмінністю роботи
Менделєєва від робіт його попередників було те, що основ для класифікації
елементів у Менделєєва була не одна, а дві — атомна маса і хімічна схожість. Для
того, щоб періодичність повністю дотримувалася, Менделєєвим були зроблені дуже
сміливі кроки: він виправив атомні маси деяких елементів (наприклад, берилію,
індію, урану, торію, церію, титану, ітрію), кілька елементів розмістив у своїй системі
всупереч прийнятим у той час уявленням про їх схожість з іншими (наприклад, талій,
що вважався лужним металом, він помістив у третю групу згідно з його фактичною
максимальною валентністю), залишив у таблиці порожні клітини, де повинні були
розміститися поки не відкриті елементи. У 1871 році на основі цих робіт Менделєєв
сформулював періодичний закон, формулювання якого з часом було уточнене та
змінене. Наукова достовірність періодичного закону отримала підтвердження дуже
скоро: у 1875–1886 роках були відкриті галій (екаалюміній), скандій (екабор) і
германій (екасіліцій), для яких Менделєєв, користуючись періодичною системою,
передбачив не тільки можливість їх існування, але й, з разючою точністю, цілий ряд
фізичних і хімічних властивостей. У 1882 Лондонське королівське товариство
присудило золоті медалі Деві з формулюванням «За відкриття періодичних
співвідношень атомних ваг» спільно Менделєєву і Маєру.

16.

Оригінальний вигляд періодичної системи елементів за Менделеєвим, 1869 рік

17.

Лотар Юліус Майєр

18.

Дмитро Іванович Менделєєв

19. Історія відкриття Генрі Мозлі

У 1913 році Генрі Мозлі встановив залежність частоти та
довжини хвилі серій характеристичного
рентгенівського випромінювання від атомного номера
хімічного елемента (Закон Мозлі). Цим законом
підтверджено та відкориговано порядок розташування
елементів у Періодичній системі елементів та
передбачено достеменно невідомі на той час елементи,
наприклад елементи з номерами 43 та 61. Таким чином
на основі своїх дослідів Мозлі розташовував, Аргон
(Z=18) перед Калієм (Z=19), хоча Аргон має більшу
атомну масу, ніж Калій. Це добре співвідносилося з
хімічними властивостями цих елементів. Подібним
чином Мозлі також розташовував у Періодичній
системі елементів Кобальт перед Нікелем і пояснив,
чому Телур має займати місце перед Йодом при меншій
атомній масі Йоду.

20.

Генрі Мозлі

21. Форми Періодичної системи елементів

Найпоширенішими з усіх є 3 форми таблиці
Періодичної системи елементів: «коротка»
(короткоперіодна), «довга» (довгоперіодна) і
«наддовга». У «наддовгому» варіанті кожен
період займає рівно один рядок. У «довгому»
варіанті лантаноїди та актиноїди винесені із
загальної таблиці, роблячи її компактнішою. У
«короткій» формі запису, на додаток до цього,
четвертий і наступні періоди займають по 2
рядки; символи елементів головних і побічних
підгруп вирівнюються щодо різних країв
клітин.

22. Структура періодичної системи

На основі періодичності властивостей у періодичній системі
елементи формують у групи, періоди або блоки.

23. Структура періодичної системи Групи

Група — один із стовпців періодичної таблиці. Для груп,
зазвичай, характерними є краще виражені періодичні
тенденції, ніж для періодів чи блоків. Сучасні квантовомеханічні теорії структури атома пояснюють групову
спільність тим, що елементи в межах однієї групи зазвичай
мають одинакові електронні конфігурації на своїх валентних
оболонках. Відповідно, елементи, які належать до однієї і
тієї ж групи, традиційно мають схожі хімічні властивості і
демонструють явну закономірність у зміні властивостей у
міру збільшення атомного номера. Втім, у деяких областях
таблиці, наприклад — в d-блоці та f-блоці, схожості по
горизонталі можуть бути настільки ж важливими або навіть
у більшій мірі виражені, ніж вертикальні.

24. Структура періодичної системи Періоди

Період відповідає рядку періодичної таблиці. Хоча для груп, як
вказувалось вище, характернми є суттєвіші тенденції і закономірності, є
також області, де горизонтальний напрям є значимішим і показовішим,
ніж вертикальний — наприклад, це стосується f-блоку, де лантаноїди і
актиноїди утворюють дві важливі горизонтальні послідовності
елементів. В рамках періоду елементи демонструють певні
закономірності у всіх трьох згаданих вище аспектах (атомний радіус,
енергія іонізації та электронегативність), а також у спорідненості до
електрона. У напрямі зліва направо атомний радіус зазвичай
скорочується (в силу того, що у кожного наступного елемента зростає
кількість заряджених часток, і електрони притягуються ближче до ядра, і
паралельно з ним зростає енергія іонізації (чим сильніший зв'язок в
атомі, тим більше енергії потрібно на вилучення електрона). Відповідним
чином зростає і електронегативність. Що стосується енергії
спорідненості до електрона, то метали у лівій частині таблиці
характеризуються меншим значенням цього показника, а неметали в
правій, відповідно, більшим — за виключенням благородних газів.

25. Структура періодичної системи Блоки

У зв'язку із значимістю зовнішньої електронної
оболонки атома різні області періодичної таблиці
іноді описуються як блоки, що отримують назви
відповідно до того, на якій оболонці перебуває
останній електрон. S-блок містить перші дві групи
(лужні і лужноземельні метали), а також водень і
гелій; p-блок складається з останніх шести груп і
включає, окрім інших елементів, усі металоїди. Dблок — це групи з 3 до 12, у які входять всі
перехідні метали. F-блок, що виноситься зазвичай
за межі таблиці, складається з лантаноїдів та
актиноїдів.

26.

Блокова діаграма періодичної таблиці

27. Значення Періодичної системи

Періодична система стала важливою віхою у розвитку атомномолекулярного вчення. Завдяки їй склалося сучасне поняття про
хімічний елемент, були уточнені уявлення щодо простих речовин і
сполук.Розроблена у XIX ст. у рамках науки хімії, періодична таблиця
виявилася готовою систематизацією типів атомів для нових розділів
фізики, що отримали розвиток на початку XX ст. — фізики атома та
фізики ядра. У ході досліджень атома методами фізики було
встановлено, що порядковий номер елемента у таблиці Менделєєва
(атомний номер) є мірою електричного заряду атомного ядра цього
елемента, номер горизонтального ряду (періоду) у таблиці визначає
кількість (частково) заповнених електронних оболонок атома, а
номер вертикального ряду — квантову структуру зовнішньої
оболонки, завдяки чому елементи цього ряду і зобов'язані
подібністю своїх хімічних властивостей.Поява періодичної системи
відкрила нову наукову еру в історії хімії та ряді суміжних наук —
замість розрізнених відомостей про елементи та сполуки з'явилася
струнка система, на основі якої стало можливим узагальнювати,
робити висновки, передбачати.

28.


Проект підготували учениці 8-А класу:
Чебанова Катерина
Заболотня Анна
Каращук Юлія
Дякуємо за увагу!
English     Русский Правила