БОЙОВА ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗУЄТЬСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВІ ВИМОГ:
Бойова підготовка :
Процес підготовки Збройних Сил України за стандартами:
Варіант розподілу на періоди дворічного циклу підготовки ЗСУ
Основні періоди дворічного циклу ЗСУ:
Основними завданнями бойової підготовки є:
Основними завданнями бойової підготовки є:
Основними завданнями бойової підготовки є:
Основними завданнями бойової підготовки є:
ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Журнал обліку бойової підготовки взводу
Журнал обліку бойової підготовки взводу
Журнал обліку бойової підготовки взводу
Журнал обліку бойової підготовки взводу
5.29M
Категория: Военное делоВоенное дело
Похожие презентации:

Організація бойової підготовки у підрозділі. (Тема 4.1)

1.

Кафедра військової підготовки
офіцерів запасу
Тема: 4 Організація бойової підготовки
у підрозділі
Заняття :1 Організація бойової підготовки
Навчальні питання:
1. Основні вимоги керівних документів, на основі яких
організується і проводиться бойова підготовка.
Основні завдання бойової підготовки.
2. Навчальна матеріально-технічна база бойової
підготовки.
3. Організація обліку бойової підготовки.

2.

ОСНОВНІ ВИМОГИ КЕРІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ, НА ОСНОВІ ЯКИХ
ОРГАНІЗУЄТЬСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ БОЙОВА
ПІДГОТОВКА. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ.

3. БОЙОВА ПІДГОТОВКА ОРГАНІЗУЄТЬСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ НА ОСНОВІ ВИМОГ:

Указів і директив Верховного
Головнокомандувача ЗСУ;
наказів і директив Міністра оборони
України;
наказів і директив начальника
Генерального штабу Збройних Сил України;
бойових статутів Сухопутних військ;
статутів Збройних Сил України;
наказів і директив Командувача Сухопутних
військ Збройних Сил України;
програми бойової підготовки.
3

4. Бойова підготовка :

Бойова підготовка – організований процес
систематичного
військового
навчання
і
виховання особового складу, злагодження
органів управління, підрозділів, спрямований
на
забезпечення
набуття
підрозділом
визначених бойових спроможностей.
Бойова підготовка є основним змістом повсякденної діяльності
командирів (начальників), органів управління і військ.
Важливим показником рівня бойової підготовки є польова виучка
військ, опанування необхідними знаннями та вміннями військовопрофесійної діяльності у ході занять, тренувань і навчань.
4

5.

БОЙОВА ПІДГОТОВКА ВКЛЮЧАЄ
Індивідуальну
підготовку
військовослужбовців
Підготовку підрозділів і
частин
Підготовку органів
управління
5

6. Процес підготовки Збройних Сил України за стандартами:

побудований на загальному тактичному
фоні за дворічним циклом навчання з
трьома періодами підготовки (базовим,
інтенсивним, підтримуючим) до 6 місяців
кожний.
Стандарт підготовки – нормативний документ (уніфікований процес),
який визначає послідовність досягнення органами військового
управління, підрозділами бойових спроможностей до виконання
конкретних завдань та визначає критерії їх оцінки
6

7. Варіант розподілу на періоди дворічного циклу підготовки ЗСУ

ІНТЕНСИВНИЙ
ців ш и
я
іс
р
6мП е
Навчально-бойове завдання
й №1 «Пересування»,
№3 «Оборона»
и
ПІДТРИМУЮЧИЙ
в
Навчально-бойове завдання
№2 «Розташування»,
№4 «Наступ»
3 мД
і
ік
й сярціу г
р

і ся
ці
ПІДТРИМУЮЧИЙ
р яі ці
к
і
іс я ц

БАЗОВИЙ
3 міс
БАЗОВИЙ
3 місяці
ІНТЕНСИВНИЙ
7

8. Основні періоди дворічного циклу ЗСУ:

БАЗОВИЙ – відновлення готовності до навчального процесу
(озброєння і техніки), переміщення та укомплектування особовим
складом, проведення курсової (зборової) підготовки (проводиться
індивідуальна
підготовка
військовослужбовців,
заняття
плануються по 2 дні на тиждень тривалістю 3 години);
ІНТЕНСИВНИЙ – набуття бойових спроможностей за
стандартами підготовки, які будуть визначені у переліку бойових
завдань для кожної військової частини (проводиться колективна
підготовка, заняття плануються по 5 днів на тиждень
тривилістю 6-10 годин);
ПІДТРИМУЮЧИЙ – підтримання готовності до виконання
визначених завдань, удосконалення набутих спроможностей та їх
перевірка, проведення зборових заходів з резервістами
(проводиться колективна підготовка, заняття плануються по 2
дні на тиждень по 6 годин);
8

9. Основними завданнями бойової підготовки є:

У ПІДГОТОВЦІ РЯДОВИХ – набуття та удосконалення:
• умінь та навичок щодо виконання функціональних обов’язків
в умовах ведення сучасних бойових дій як самостійно так і в
складі підрозділу;
фізичне загартування, виховання впевненості в собі та в
поводженні зі штатною зброєю.
У ПІДГОТОВЦІ СЕРЖАНТІВ – набуття та удосконалення:
• знань, умінь та навичок в організації дій підлеглих у
сучасному загальновійськовому бою;
• командирських навичок та умінь в управлінні особовим
складом у складних умовах обстановки;
• твердих знань озброєння і військової техніки;
• знань і умінь щодо підтримання статутного порядку в
підрозділах;
• знань методики індивідуальної роботи з підлеглими.
11

10. Основними завданнями бойової підготовки є:

У ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ
– формування та
удосконалення:
• знань вимог керівних документів з організації
повсякденної діяльності
підрозділів, бойових
статутів ;
• командирських якостей та педагогічних навичок
щодо навчання і виховання підлеглих;
• умінь та навичок щодо постійного підтримання
бойової готовності підрозділів;
• навичок в організації та веденні бойових дій
особливо з питань управління підрозділами і вогнем;
• методики індивідуальної роботи з підлеглими
12

11. Основними завданнями бойової підготовки є:


У ПІДГОТОВЦІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ –
їх злагодження;
навчання порядку і способам управління підрозділом у різних
умовах обстановки;
навчання організації та здійсненню заходів щодо забезпечення
живучості органів управління ;
досягнення взаємосумісності з органами управління підрозділів,
армій провідних країн світу;
13

12. Основними завданнями бойової підготовки є:

У ПІДГОТОВЦІ ПІДРОЗДІЛІВ ЧАСТИН:
• підтримання їх постійної бойової готовності до
виконання завдань за призначенням;
• виконання функціональних обов’язків у
складних умовах обстановки;
• злагодження підрозділів та удосконалення їх польового вишколу;
• виконання завдань за призначенням у тісній взаємодії з підрозділами
інших військових формувань України;
• виховання в особового складу почуття відповідальності за захист
Батьківщини;
• формування
психологічної
стійкості,
сміливості, рішучості, фізичної витривалості
та психологічні навантаження;
• освоєння нових зразків озброєння і військової
техніки.
14

13.

НАВЧАЛЬНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
БАЗА БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

14.

НАВЧАЛЬНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ПОВИННА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ:
• якісне виконання завдань бойової
підготовки з усіх предметів
навчання;
• досягнення
високого
рівня
польового вишколу підрозділів і
фізичної підготовки особового
складу;
• проведення злагодження органів управління;
• високу технічну оснащеність і пропускну спроможність,
автономність;
• обладнуватися на місцевості, яка характерна для
оперативного напрямку дій військ;
• відповідати встановленим вимогам безпеки.
16

15.

ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ ПОЛЬОВОЇ НАВЧАЛЬНОМАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ:
• військові стрільбища;
• вогневі містечка бойових машин
піхоти;
• танкові вогневі містечка;
• вогневі
містечка
самохідної
артилерії;
• директриси
бойових
машин
піхоти;
• танкові директриси;
• директриса для стрільби артилерії із закритих вогневих
позицій;
• навчальні комплекси для підготовки підрозділів родів
військ (спеціальних військ), а також для спеціальної
підготовки військ.
17

16.

ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ ПРИКАЗАРМЕНОЇ
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ :
Призначена для проведення теоретичних і практичних
занять, тренувань та відпрацювання нормативів за
предметами навчання.
вогневі містечка;
стрілецькі тири;
спортивні споруди;
стройові плаци;
• навчальні класи;
• ротна матеріальна база.
18

17.

РОТНА МАТЕРІАЛЬНА БАЗА :
Призначена для проведення теоретичних і практичних занять
та тренувань за предметами навчання з особовим складом
підрозділів;
порядок
виготовлення,
зміст
і
комплектність ротної матеріальної
бази визначає командир частини
(батальйону, дивізіону), виходячи із
специфіки
бойової
підготовки
підрозділів
та
їх
бойового
призначення;
створюється в кожній роті та окремому взводі із використанням
навчального майна, пристроїв та приладів, як тих, що постачаються
промисловістю, так і виготовлених власноручно.
19

18.

ПО ЗАКІНЧЕННІ ЗАНЯТЬ КОМАНДИРИ
ПІДРОЗДІЛІВ ПОВИННІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ :
приведення в порядок і здавання
навчального об’єкта (поля), обладнання,
інвентарю,
майна,
житлових
приміщень;
відновлення
виведеного
з
ладу
обладнання, зруйнованих комунікацій,
споруд;
надання допомоги особовому складу полігону у зборі й
обслуговуванні полігонного обладнання;
проведення робіт щодо пошуку боєприпасів, що не розірвалися,
і розмінування території полігону.
20

19.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БОЙОВОЇ
ПІДГОТОВКИ

20.

ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ :
Відображає
кількісно якісні
показники
Включає
Повинен
забезпечувати
Виконання планів
підготовки підрозділів
Якість піготовки
військовослужбовців
Збір, систематизацію, збереження та аналіз
даних, що розкривають ступінь підготовки
підрозділів
Аналіз стану рівня польового вишколу
підрозділів, якості навчання для прийняття
рішень по удосконаленню їх бойової готовності.
22

21.

ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ПОДІЛЯЄТЬСЯ :
Оперативний
облік
Щоденний запис й опрацювання результатів
виконання планів бойової підготовки і засвоєння
програми навчання особовим складом
Періодичний
облік
Узагальнення результатів оперативного обліку з
наступним аналізом і висновками за
встановлений проміжок часу навчального року
(тиждень, місяць, рік).
23

22.

ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ВЕДЕТЬСЯ:
У взводі
В журналі бойової
підготовки
До кожного
військовослужбовця
.
В роті
В журналі бойової
підготовки
та у розкладі занять
За відділення і
взводи
В батальоні
В журналі бойової
підготовки
За взводи і роти
24

23.

ПІДСУМКИ РЕЗУЛЬТАТІВ БОЙОВОЇ
ПІДГОТОВКИ ПІДВОДЯТЬ:
Командири підрозділів
щотижня про якість виконання
запланованих заходів та якість
охоплення особового складу
бойовим навчанням.
Командир батальйону щомісяця
про
виконання
поставлених
завдань, результати підготовки
особового складу, перевірки
занять, оцінки підрозділів з
предметів навчання за місяць .
25

24. ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Журнал обліку бойової підготовки взводу
заводиться на період навчання і ведеться
особисто командиром взводу під час занять
знаходиться в нього, в інший час
зберігається в канцелярії роти, журнал
знищується по закінченню наступного
періоду навчання.
26

25. Журнал обліку бойової підготовки взводу

1. Поіменний список взводу

з/п
1.
Прізвище,
ім’я та по
батькові
Буров
Іван
Петрович
Поса
да
КТ
Війсь
кове
званн
я
С-т
Дата,
місяць,
рік
народження
Освіта
та рід
Сімейн
діяльн
ий
.до
стан
призо
в.
Найменуван
ня
та №
закріплення
Дом адреса
неодр
Донецьк
серед
ужени вул. Орлика
23.06.88
ня
й
буд.6 кв. 67.
про
тиг
азу
Кл
ас
на
ква
лі
фік
аці
я
Спор
тивн
ий
розря
д
Ю
326
III
III
збро
ї

567
345
2
27

26. Журнал обліку бойової підготовки взводу

2. Облік присутності на заняттях, успішність та
відпрацювання тем

з/п
1
2
Військове
звання,
прізвище
Дата, присутність,
успішність
05.02
2005
с-нт
5
Буров І.П
Ряд.
3
Бедя П. Х.
За відділення 4
(екіпаж)
За взвод
Дата
05.02
2011
Кі
ль
кіс
ть
го
ди
н
2
Номер тем (занять),
їх стислий зміст
Тема №2 Танк у
обороні
Військ
.
звання,
підпис
керівн
ика
К-н
Пух
28

27. Журнал обліку бойової підготовки взводу

3. Облік виконання нормативів (ЗЗМУ)

з/п
1
2
Дата, номер та оцінка за виконання нормативів
15.01 12.03
Норм. норм
№ 1 №4а
4
5
5
3
29

28. Журнал обліку бойової підготовки взводу

• Облік виконання вправ стрільб
• Облік виконання вогневих (спеціальних)
тренувань, завдань
• Облік результатів водіння
• Облік виконання норм військово-спортивного
комплексу
• Облік проведення (перевірки) занять
• старшими начальниками
30

29.

Дякую за увагу !
31
English     Русский Правила