ТЕМА. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КОМПАНІЇ
До загальних властивостей ключових компетенцій відносять: - складність кодифікації; - похідний характер від сукупності ресурсів і здібнос
До внутрішніх компетенцій відносять ту частину корпоративних знань, що забезпечує: - можливість управління процесом створення, використан
Необхідною умовою виникнення ключових компетенцій є взаємодія елементів інтелектуального капіталу підприємства, що й забезпечує отриман
143.00K
Категория: МенеджментМенеджмент

Визначення ключових компетенцій компанії

1. ТЕМА. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КОМПАНІЇ

2. До загальних властивостей ключових компетенцій відносять: - складність кодифікації; - похідний характер від сукупності ресурсів і здібнос

До загальних властивостей ключових
компетенцій відносять:
- складність кодифікації;
- похідний характер від сукупності ресурсів і
здібностей підприємства;
- відсутність матеріальної основи та носіїв;
- незношуваність у процесі її використання;
- складність копіювання конкурентами;
- синергійна природа формування споживчої
цінності продукту чи послуги.

3. До внутрішніх компетенцій відносять ту частину корпоративних знань, що забезпечує: - можливість управління процесом створення, використан

До внутрішніх компетенцій відносять ту частину
корпоративних знань, що забезпечує:
- можливість управління процесом створення, використання
та відтворення ноу-хау і технологій;
- здатність створювати конкурентоспроможну продукцію з
високою споживчою вартістю;
- наявність відпрацьованих та ефективних бізнес-процесів
(наприклад, управління проектами, логістика, збут тощо);
- наявність кваліфікованого персоналу, пропозиція якого є
рідкісною та на підготовку якого потрібен тривалий час
тощо.

4.

Споживча цінність
продукту
Стандартна
компетенція 5
Стандартна
компетенція 3
Стандартна
компетенція 4
Стандартна
компетенція 2
Стандартна
компетенція 1
Ключова компетенція, яка забезпечує синтез
корпоративних знань компанії

5. Необхідною умовою виникнення ключових компетенцій є взаємодія елементів інтелектуального капіталу підприємства, що й забезпечує отриман

Необхідною умовою виникнення
ключових компетенцій є взаємодія
елементів інтелектуального
капіталу підприємства, що й
забезпечує отримання синергійних
ефектів і формування унікального
корпоративного знання.

6.

Структурний капітал:
-виробничі технології;
- системи
управлінських
технологій,
комунікації,
комп’ютерні програми;
- нематеріальні активи
КЛЮЧОВА
КОМПЕТЕНЦІЯ
КОМПАНІЇ
Людський капітал:
- сукупність знань
працівників;
- кваліфікація та
новаторство;
- система цінностей;
-корпоративна культура;
- філософія компанії.
Клієнтський капітал:
-лояльність і
відданість клієнтів;
-канали збуту;
-партнерські угоди з
постачальниками.

7.

Рис. 3. «Дерево компетенцій» для диверсифікованої
компанії

8.

Конкретні товари
Виробництво № 1
Конкретні
товари
Виробництво №
2
Конкретні товари
Виробництво № 3
Ключовий продукт 4
Ключовий продукт 3
Ключовий продукт 2
Ключовий продукт 1
Знання 1
Знання 2
Конкретні
товари
Виробництво № 4

9.

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ
РЕСУРСИ
Стратегічні ресурси
Бізнес-процеси
Корпоративні знання, досвід, навики, можливості,
здібності
КОМПЕТЕНЦІЯ 1
КОМПЕТЕНЦІЯ 2
КОМПЕТЕНЦІЯ 3
КОМПЕТЕНЦІЯ 4
КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНЦІЯ
СТІЙКІ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Взаємозв’язок ресурсів, бізнес-процесів і компетенцій як елементів
бізнес-моделі компанії

10.

ПЕРШИЙ
ЕТАП
ДРУГИЙ
ЕТАП
Процес накопичення та набуття
нових знань
Інтеграція та синтез набутих
корпоративних знань
ТРЕТІЙ
ЕТАП
Матеріальне втілення
компетенцій компанії у
виробництві продукції
(послуг)
ЧЕТВЕРТИЙ
ЕТАП
Виробництво кінцевого
продукту з унікальною
споживчою цінністю
English     Русский Правила