Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість
Проблемні запитання
Гравітаційна взаємодія
Гравітаційна взаємодія
Закон всесвітнього тяжіння
Закон всесвітнього тяжіння
Гравітаційна стала
Сила тяжіння
Прискорення вільного падіння
Прискорення вільного падіння
Перша космічна швидкість
Перша космічна швидкість
Перша космічна швидкість
Перша космічна швидкість
Перша космічна швидкість
Перша космічна швидкість
Запитання для фронтального опитування
Запитання для фронтального опитування
6.96M
Категория: ФизикаФизика

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

1. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

УРОК 21
Гравітаційне
поле. Сила
тяжіння. Перша
космічна
швидкість

2. Проблемні запитання

Ми знаємо, що між собою взаємодіють
Від
Чичого
тільки
залежить
небесні
сила
тілавзаємного
можуть
притяганнявзаємодіяти?
між небесними тілами?

3. Гравітаційна взаємодія

Гравітаційна взаємодія – взаємодія, яка є властивою
всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому
взаємному притяганні одне до одного
Гравітаційна
взаємодія
здійснюється за
допомогою
гравітаційного
поля

4. Гравітаційна взаємодія

Гравітаційна хвиля –
поширення змінного
гравітаційного поля
в просторі
Випромінюється
рухомою масою і
може відірватися від
свого джерела
Офіційно підтверджені
11 лютого 2016 року

5. Закон всесвітнього тяжіння

Як розрахувати силу
гравітаційного притягання?

6. Закон всесвітнього тяжіння

Закон всесвітнього
тяжіння:
Між будь-якими двома
тілами діють сили
гравітаційного
притягання, які прямо
пропорційні добутку
мас цих тіл і обернено
пропорційні квадрату
відстані між ними
English     Русский Правила