ЗНАЧЕННЯ ХІМІЇ У РОЗВ’ ЯЗАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Джерелами енергії найчастіше є традиційні невідновні ресурси :
Як ми знаємо, ці ресурси з часом дуже виснажуються і зменшуються у кількості, адже вони – обмежені. Це породжує енергетичну проблему.
Для вирішення енергетичної проблеми потрібно розробити план максимального і комплексного енерготехнологічного використання паливних ре
Перспективні джерела енергії :
За допомогою сонячних батарей та фотогальванічних елементів сонячне світло перетворюється в електрику. Головним напівпровідниковим мате
5.25M
Категории: ЭкономикаЭкономика ХимияХимия

Значення хімії у розв’ язанні енергетичної проблеми

1. ЗНАЧЕННЯ ХІМІЇ У РОЗВ’ ЯЗАННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

2. Джерелами енергії найчастіше є традиційні невідновні ресурси :

Вугілля
Нафта
Торф
Природний газ
Сланці
Деревина

3. Як ми знаємо, ці ресурси з часом дуже виснажуються і зменшуються у кількості, адже вони – обмежені. Це породжує енергетичну проблему.

Як ми знаємо, ці ресурси з
часом дуже виснажуються і
зменшуються у кількості,
адже вони – обмежені. Це

4. Для вирішення енергетичної проблеми потрібно розробити план максимального і комплексного енерготехнологічного використання паливних ре

Для вирішення

5. Перспективні джерела енергії :

Водень
(воднева енергетика);
Радіоактивні речовини
(ядерна енергетика);
Сонячна радіація
(геліоенергетика);
Водяний газ.

6.

А зараз трохи докладніше
про нові джерела енергії та їх
використання...

7.

Воднева енергетика грунтується
на спалюванні водню, під час якого
шкідливі викиди не виникають.
Проблема, яку потрібно вирішити :
Зниження собівартості водню, створення
надійних засобів його зберігання і
транспортування.

8.

Розвиток ядерної
енергетики для
виробництва
електроенергії та
теплоти дозволяє
вивільняти значну
кількість органічного
палива.
Проблема, яку потрібно вирішити :
Створення комплексних технологічних
систем покриття енергетичних витрат.

9. За допомогою сонячних батарей та фотогальванічних елементів сонячне світло перетворюється в електрику. Головним напівпровідниковим мате

За допомогою сонячних батарей
та фотогальванічних елементів
сонячне світло перетворюється
в електрику. Головним
напівпровідниковим матеріалом
для виготовлення сонячних
Проблема, яку потрібно вирішити :
батарей є силіцій та його
Розробка нових матеріалівперетворювачів енергії.
сполуки.

10.

Перетворення
енергії
Сонця(світлової
)
у електричну
Вилучення
в’язкої
нафти з
допомогою
води і
поверхнево активних
речовин
НОВІ ХІМІЧНІ МЕТОДИ, ЩО
СПРИЯЮТЬ ВИРІШЕННЮ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Переробка вугілля
змішуванням з
нафтою і дією на
суміш воднем під
тиском
Бутанове
бродіння
побутових

11.

Майбутнє – за новими та перспективними
джерелами енергії!
English     Русский Правила