Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандырудың техникалық құралдары
1. Siemens (Simatic) 2. Phoenix Contact 3. ABB 4. Schneider Electric 5. Moeller (Easy) 6. Omron 7. Mitsubishi Electric 8.
3.81M
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандырудың техникалық құралдары. 2-дәріс

1. Типтік технологиялық үрдістерді автоматтандырудың техникалық құралдары

2-дәріс
Типтік технологиялық үрдістерді
автоматтандырудың техникалық
құралдары

2.

Бағдарламаланатын контроллер түрлері

3. 1. Siemens (Simatic) 2. Phoenix Contact 3. ABB 4. Schneider Electric 5. Moeller (Easy) 6. Omron 7. Mitsubishi Electric 8.

4.

Анықтамасы мен қолдану аймағы
Programmable Logic Controller (PLC) – Бағдарламаланатын
логикалық контроллер (БЛК) – технологиялық үрдістарді
автоматтандыру үшін қолданылатын арнайы құрылғы.

5.

Қолдану мысалдары

6.

Бағдарламаланатын автоматтандыру
құрылғыларының түрлері
1. Бағдарламаланатын логикалық
контроллерлерлер – машиналық
интерфейстер (датчиктер, атқарушы
механизмдер және т.б.) жұмысына
бағытталған нақты уақыт жүйелері.
2. Микроконтроллерлер – микросұлба
немесе баспа платасындағы элементтер
жиынтығы түріндегі біркристалды
компьютерлер.
3. Енгізілетін жүйелер – өңдеу
концепциясы өзі басқаратын
құрылғыларға тікелей енгізілген арнайы
микропроцессорлық басқару жүйесі.

7.

Simatic (Siemens Automatic) — өндірістердің
технологиялық
үрдістерін
автоматтандыру
мәселелерін шешу үшін арналған Siemens
концернінің тауар маркасы:
•Simatic S5, Simatic S7 — бағдарламаланатын
логикалық контроллерлер жиынтығы.
•Simatic
Net

PROFInet,
Industrial
Ethernet, Profibus, AS-Interface, KNX өндірістік
желілер негізіндегі желілік шешімдер.
•Simatic
HMI

адам-машиналық
интерфейстер құрылғылары.

8.

SIMATIC даму тарихы

9.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
1. Logo –
қарапайым
автоматтандыру
жүйелерін құру
үшін арналған
контроллерлер
баыты.

10.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
2. S7-200 –
үрдістарді
автоматтандыру
үшін арналған
контроллерлер
бағыты.

11.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
3. S7-300 –
таратылған
жүйелерді
автоматтандыру
үшін арналған
контроллерлер
бағыты. Мұның
келесідей
модификациялары
қолданылады:
S7-300F
SIPLUS S7-300

12.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
4. S7-400 – жоғарғы
класстағы
бағдарламаланатын
контроллерлер.
Мұның келесідей
модификациялары
қолданылады:
S7-400Н
S7-400F/FH

13.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
5. S7-1200 – S7200 және S7-300
жетістіктерін
біріктіретін жаңа
контроллерлер
бағыты.

14.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлері
6. S7-1500 – S7-400
жетістіктерін
біріктіретін және
өндірістік өнімнің
барлық
секторларында
циклді үрдістерді
автоматтандыру үшін
арналған жаңа
әмбебап модульді
микроконтроллерлер
бағыты.

15.

SIEMENS фирмасының SIMATIC
бағдарламаланатын контроллерлерінің
бағдарламалау орталары
1. Logo – SoftComfort
2. S7-200 – MicroWIN
3. S7-300 – Step 7
4. S7-400 – Step 7
5. S7-1200 – TIA Portal
6. S7-1500 – TIA Portal

16.

БЛК бағдарламалау тілдері
БЛК бағдарламалау үшін IEC61131-3 стандартындағы МЭК (IEC)
стандартталған тілдер қолданылады
Бағдарламалау тілдері (графикалық)
•LD (Ladder Diagram) — Релелік сұлбалар тілі — БЛК үшін ең кең
таралған тіл
•FBD (Function Block Diagram) — Функционалды блоктар тілі —
қолданылу орны бойынша 2-тіл
•SFC (Sequential Function Chart) — Күй диаграммсы тілі — автоматтарды
бағдарламалау үшін қолданылады
•CFC (Continuous Function Chart) — IEC61131-3 сертификатталмаған тіл,
FBD кейінгі дамуы
Бағдарламалау тілдері (мәтіндік)
•IL (Instruction List) — Ассемблер-тәріздес тіл
•ST (Structured Text) — Паскаль-тәріздес тіл

17.

Дәріс 2
БЛК бағдарламалау тілдері
English     Русский Правила