502.49K
Категория: ЭлектроникаЭлектроника

Өндірстік электроника

1.

1 – нұсқа
11 – 15 сұрақтар

2.

Суретте операциялық күшейткіш негізінде құрылған тұрақты токтың қорек көзі (ток датчигі).
Жалпы кедергінің жалғану сұлбасына қарай оларды
екі топқа бөлеміз.
1. Қалқымалы /плавающей/ жүктемеге негізделген
кірістері жалпы шинаға жалғанбайтын токтық
қорек көзі (инверттеуші)
2. Жерленген жүктемелі токтың қорек көзі
(инверттеуші емес)
Мұнда қорек көзі стабильді
жұмыс жасау үшін теріс кері
байланыс
жалғанады.
Сол
аралыққа шығыс параметрлерін
реттеу үшін шунттаушы резистор
жалғауға болады.
Опадчий 329

3.

Суретте екі тактілі қуат күшейткіші көрсетілген,
бұл сұлба күшейтудің АВ класста жұмыс
атқаратын, сызықты емес бұрмалануларды
болғызбайтын екі каскадты күшейткіш бболып
келеді.
Бұл схемада екі активті ығыстырғыш кедергілер мен
сызықты емес кернеу бөлгіш диодтардан құралған.
Диодтардың сұлбаға қосылуы күшейткіштің жұмыс
режимі кезіндегі стабилизациясын қамту үшін керек.
Мұнда екі биполяр транзистор параллель жалғанған,
комплементарлы жұмыс атқаратын күшейткіш.
Опадчий 264 бет
Лачин 265 бет

4.

Операциялық
күшейткіш

аналогты
сигналдарды
түрлендіруге
және
олармен
операцялар жасауға арналған, шығыс кедергісі
шамамен нөлге тең, кіріс кедергісі өте жоғары,
кернеу бойынша күшейту коэффициенті жоғары
тұрақты ток күшейткіші. Оның екі кіріс кернеуі
болады инверттеуші және инверттеуші емес. Осы
екі кірістің мәніне қарай кернеу синфазалы
немесе дифференциалды болуы мүмкін.
Синфазалы кернеу дегеніміз ОК – ға кіретін екі кіріске бірдей берілетін кернеу
мәні, яғни
English     Русский Правила