1.72M
Категории: ФинансыФинансы БизнесБизнес

Національний банк України. Платіжні системи та системи переказу коштів

1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Платіжні системи та системи переказу коштів
(звіт за 2015 рік)
система електронних платежів (СЕП)
приймання платежів готівкою для подальшого переказу
ринок платіжних карток
системи переказу коштів
Департамент платіжних систем (лютий 2016)

2.

Платіжні системи
та системи переказу коштів
(звіт за 2015 рік)
Зміст
СЕП – система електронних платежів
(кількісні показники роботи ….
Приймання платежів готівкою для
подальшого переказу
Ринок платіжних карток
(платіжні картки, обсяг операцій, платіжна
інфраструктура …)
Системи переказу коштів
попередня
сторінка
слайд - 9
слайд - 13
слайд - 24
(кількісні показники ….)
зміст Попередній
розділ
слайд - 3
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
2

3.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
СЕП – система електронних платежів
Система електронних платежів Національного банку
України (далі – СЕП) є державною системою міжбанківських
розрахунків, платіжною організацією та розрахунковим
банком для якої є Національний банк України.
У СЕП виконуються міжбанківські перекази
файловому режимі та в режимі реального часу.
у
СЕП є системою класу RTGS та визнана системно
важливою платіжною системою в Україні.
У 2015 році СЕП забезпечила здійснення 97%
міжбанківських переказів у національній валюті в межах
України (Діаграма 1.1).
Діаграма 1.1. Обсяг міжбанківських переказів у гривні за прямими кореспондентськими рахунками банків та через СЕП у 2015 році
3
Кореспондентські рахунки
банків у Національному
банку України
Прямі кореспондентські
рахунки банків
97
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
3

4.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Учасники СЕП
Станом на 01 січня 2016 року кількість учасників СЕП
порівняно з 01 січня 2015 року зменшилась на 99 установ та
становила 260 учасників, з них:
127 – банки України;
104 – філії банків України;
2 – Національний банк України;
27 – Державна казначейська служба України та її органи
(ДКСУ) (Діаграма 1.2).
Діаграма 1.2. Учасники СЕП на 01.01.2016
1%
10%
49%
40%
банки України
Національний банк України
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
філії банків України
ДКСУ
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
4

5.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Показники роботи СЕП
Середньоденний залишок коштів на рахунках учасників
СЕП становив 52,40 млрд. грн., що на 53% більше, ніж у 2014
році (Діаграма 1.3).
Діаграма 1.3. Середньоденний залишок коштів
млр
60
д.
50
грн..
40
52.4
34.3
30
20
10
0
зміст Попередній
розділ
2014
попередня
сторінка
2015
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
5

6.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Показники роботи СЕП
Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками
учасників СЕП у 2015 році становив 1,33 (Діаграма 1.4).
Діаграма 1.4. Середньодобовий коефіцієнт
обігу коштів
2014
1.67
2015
0
1.33
0.2 0.4 0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
Зменшення відбулось за рахунок зниження коефіцієнту
обігу коштів за єдиним казначейським рахунком.
У 2015 році в середньому за день оброблялося 1 195
тис. початкових платежів на суму 71 млрд. грн.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
6

7.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Системи
переказу
коштів
Ринок
платіжних
карток
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Завантаженість СЕП
У 2015 році учасниками СЕП здійснено 298 774 тис.
початкових платежів на суму 17 750 млрд. грн., що менше на
5% за кількістю та більше на 23 % за сумою, ніж у 2014 році.
(Діаграма 1.5)
Діаграма 1.5. Обсяги платежів у 2015 році
40000
1954
2190
30000 1152
1421 1466 1363
1142 1205
1426
1295
1468
1670
2000
2000
1500
1500
1000
1000
20000
500
268672471625911262772584528394 0 500
2336825304251632272124153
10000 20054
-500
0
-1000
0
кількість платежів, тис.шт.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
сума платежів, млрд. грн
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
7

8.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Завантаженість СЕП
За режимами функціонування СЕП у 2015 році
здійснено:
за кількістю платежів 99,6% - файловий, 0,4% реального часу;
за сумою платежів 54,8% - файловий, 45,2% реального часу.
Режим
Кількість, тис. шт.
+/-
2014
%
2015
Сума, млрд. грн.
2014
2015
+/%
Файловий
311 647
297 432
-5
8 847
9 724
10
Реального
часу
1 365
1 342
-2
5 563
8 026
44
313 012
298 774
-5
14 410
17 750
23
Разом
Обсяги платежів виконаних у СЕП в режимі реального
часу мають чітку тенденцію до зростання. У 2015 році
порівняно з 2014 роком цей показник збільшився на 44%.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
8

9.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Приймання платежів готівкою для
подальшого переказу
У 2015 році операції з приймання готівки в гривнях для
подальшого переказу здійснювали банки, юридичні особи,
які уклали агентські договори з банками (далі - агенти
банків), та небанківські фінансові установи - учасники
внутрішньодержавних платіжних систем (далі – небанківські
фін. установи) за допомогою платіжних пристроїв та через
пункти приймання готівки.
За допомогою платіжних пристроїв станом на 1 січня
2016 року приймання платежів готівкою здійснювали:
32 – банки за допомогою власних платіжних пристроїв;
15 – агентів банків;
13 – небанківських фін. установ - учасників ВПС
“Фінансовий світ”, “ІнтерПейСервіс”, “24NONSTOP”, “ОМП”,
“Укроп”, “WebMoney.UA” та “FLASHPAY”.
Кількість (шт.)
Найменування осіб
+/-
Станом на
01.01.2015
Станом на
01.01.2016
%
Банки
40
32
- 20
Агенти банків
25
15
- 40
Небанківські фін. установи
7
13
+ 186
Станом на 1 січня 2016 кількість банків та їх агентів, які
приймають платежі готівкою за допомогою платіжних
пристроїв, порівняно з даними на 1 січня 2015 року суттєво
зменшилася. При цьому, кількість небанківських фін.
установ, що здійснюють такі операції, збільшилась вдвічі.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
9

10.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Порівняно з даними за 2014 рік у 2015 році ринок
приймання платежів готівкою за допомогою платіжних
пристроїв характеризувався такими тенденціями:
1) щодо кількості платіжних пристроїв (діаграма 2.1):
зменшилась кількість платіжних пристроїв, що належать:
банкам – на 23 % за рахунок банків, що ліквідуються;
агентам банків – на 40 % за рахунок банків, що
ліквідуються;
збільшилась кількість платіжних пристроїв, що належать:
небанківським фін. установам – на 21 % за рахунок
виходу на ринок нових небанківських фін. установ.
Діаграма 2.1. Кількість задіяних платіжних пристроїв, за допомогою яких приймалися платежі готівкою для подальшого переказу (шт.)
18,753
22,683
24,354
небанківскькі фін.установи
агенти банків
14,405
21,085
16,185
42005
42370
зміст Попередній
розділ
банки
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
10

11.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
2) щодо обсягів прийнятої готівки за допомогою
платіжних пристроїв (діаграма 2.2):
збільшилися обсяги готівки, прийнятої:
банками – на 51 %;
небанківськими фін. установами – вдвічі за рахунок
виходу на ринок нових небанківських фін. установ.
зменшилися обсяги готівки, прийнятої:
агентами банків – на 28 % за рахунок зменшення
кількості цих агентів.
Діаграма 2.2 Обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв, що належать банкам, агентам банків та небанківським фін. установам (млн. грн.)
11,100
5,162
небанківські фін.
установи
5,516
7,128
175,955
116,375
2014
агенти банків
банки
2015
В цілому у 2015 році за допомогою платіжних пристроїв
було прийнято 192 217 млн.грн., у тому числі:
банками – 175 955 млн.грн. (92 % від загального обсягу);
агентами банків – 5 162 млн.грн. (3 %);
небанківськими фін. установами – 11 100 млн.грн. (6 %).
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
11

12.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Через пункти приймання готівки (ППГ) станом на
1 січня 2016 року приймання платежів готівкою здійснювали:
5 – агентів банків;
9 – небанківських фін. установ - учасників ВПС
“ГлобалМані”,
“24NONSTOP”,
“Фінансовий
світ“,
“ІнтерПейСервіс” та “FLASHPAY”.
У 2015 році ринок приймання платежів готівкою через
ППГ характеризувався стрімким ростом як кількості ППГ, так і
обсягів прийнятих через них платежів (діаграми 2.3, 2.4):
Діаграма 2.3. Приймання платежів агентами банків через ППГ
12,000
250,000
200,000
Діаграма 2.4. Приймання платежів небанківськими фін. установами через ППГ
2015 215,376
150,000
100,0003
2014
50,000
2014 5720
2000
10,000
1500
2015; 10,620
8,000
1000
6,000
500
86
0
2015
-500
-1000
4,000
2014; 3,622
2,000
2014 1,117
0
2015 1,649
кількість ППГ (шт.)
обсяги прийнятої готівки (млн. грн.)
обсяги прийнятої готівки (млн. грн.)
кількість ППГ (шт.)
Стрімкий ріст ринку приймання платежів готівкою
через ППГ пов’язаний з появою на цьому ринку агентів,
якими виступають торговельні мережі, ППГ яких є каси
супермаркетів.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
12

13.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Платіжна
інфраструктура
Обсяги
операцій
Емісія
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Internet
Ринок платіжних карток
Кількість держателів платіжних карток і банків-членів карткових платіжних систем
142
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
тис. осіб
30,000
20,000 35,179
10,000
0
142
143
44,339
49,719
128
51,649
140
120
98
100
банки-члени
80
43,058 60
40
20
Держателі платіжних карток (тис. осіб)
Банки-члени карткових платіжних систем
На 1 січня 2016 року кількість банків-членів карткових
платіжних систем становила 98 (77,2% від загальної
кількості), що обслуговували 43 млн. клієнтів банків.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
13

14.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Платіжна
інфраструктура
Обсяги
операцій
Емісія
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
Динаміка кількості емітованих карток (млн.шт.)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
69.8
70.6
69.7
59.3
57.9
34.9
33.1
Платіжні картки в обігу
35.6
33.0
30.8
Активні картки
За 2015 рік загальна кількість платіжних карток:
в обігу зменшилась на 11,2 млн шт. (-15,9%);
активних зменшилась на 2,2 млн шт. (-6,7%);
безконтактних зросла на 0,4 млн шт. (+33,1%).
На 1 січня 2016 року загальна емісія платіжних карток
становила 59,3 млн шт., з них:
активних платіжних карток, 30,8
млн шт.
(безконтактних – 1,5 млн шт.).
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
14

15.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
Банки, що мають найбільшу кількість емітованих
платіжних карток на 01 січня 2016 року:
Часка ринку
19%
2%
3%
3%
7%
15%
50%
ПАТ КБ
" АТ
" АТ
"
АТ
" ПАT
" ПАТ
"
Інші
Платіжні картки, млн шт.
Назва банку
В обігу
Активні
Усього:
59,3
30,8
За обраними банками:
48,3
25,4
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
29,6
16,3
АТ "ОЩАДБАНК"
8,9
4,4
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4,3
2,1
АТ "УКРСИББАНК"
2,1
1,1
ПАT "ПУМБ"
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
Інші
2,0
1,4
11,0
0,7
0,8
5,4
наступна
сторінка
наступний кінець
розділ
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
Платіжні системи та системи переказу коштів
15

16.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Платіжна
інфраструктура
Обсяги
операцій
Емісія
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
Платіжні картки
(обсяг операцій за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком)
Обсяг операцій зріс на 213,8 млрд. грн. (21,0%) і становив
1 233 млрд. грн., з них у:
власній мережі банку-емітента – 23,1% (191,9 млрд. грн.),
мережі інших банків-резидентів – 30,7% (36,7 млрд. грн.).
Обсяг операцій за кордоном зменшився на – 21,8% (14,8
млрд. грн.) від їх загальної суми.
Кількість операцій збільшилась на 392,1 млн. (24,9%) до
1 965 млн.
Динаміка кількості та суми операцій за платіжними
картками (млн. од., млрд. грн.)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1,965
1,573
1,339
1,073
875
576
2011
зміст Попередній
розділ
1,233
916
1,019
741
2012
2013
попередня
сторінка
2014
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
2015
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
16

17.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Обсяги
операцій
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
У 2015 році держателі платіжних карток більшість
операцій здійснювали у власній мережі банку-емітента
(70,6%) і тільки 27,5% – операцій у мережі інших банківрезидентів. За межами України здійснювалось лише 1,9%
операцій.
Використання платіжних карток у розрізі мереж їх оброблення
(кількість операцій)
125%
100%
1.1%
15.6%
1.4%
1.8%
2.0%
1.9%
20.8%
25.6%
26.9%
27.5%
83.3%
77.8%
72.6%
71.1%
70.5%
2011
2012
2013
2014
2015
75%
50%
25%
0%
За кордоном
У мережі банків-резидентів
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
У власній мережі банку
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
17

18.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
Частка безготівкових платежів та готівкових операцій у
загальному обсязі операцій з використанням платіжних
карток
Сума операцій
Кількість операцій
100%
80%
60%
75.0% 68.8%
91.9% 87.7% 82.6%
75.5% 67.6%
56.4%
40%
20%
0%
8.1%
25.0% 31.2%
12.4% 17.4%
24.5% 32.4%
2011
2012
2011
2013
2014
2015
Отримання готівки
Безготівкові операції
2012
43.6%
2013
44.1% 34.5%
55.9% 65.5%
2014
2015
Отримання готівки
Безготівкові операції
Обсяг операцій з отримання готівки зріс на 84,2 млрд.
грн. (11,0%) і становив 848 млрд. грн. (68,8% від загальної
суми операцій за платіжними картками), а безготівкових
платежів збільшився майже на 130 млрд. грн. (50,8%) і
становив 385 млрд. грн. (31,2% від загальної суми операцій за
платіжними картками).
Кількість операцій з отримання готівки зменшилась на
15,4 млн. операцій (-2,2%) і становила 678 млн. операцій
(34,5% від загальної кількості операцій за платіжними
картками), а безготівкових платежів збільшилась на 407,6
млн. операцій (46,4%) і становила 1 287 млн. операцій (65,5%
від загальної кількості операцій за платіжними картками).
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
18

19.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Internet
Звіт за
2015 рік
Платіжна інфраструктура
одиниці
250,000
221,222
200,000
150,000
203,810
194,478
162,724
123,540
100,000
50,000
32,997
36,152
40,350
36,596
33,334
0
Банкомати
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
Термінали
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Платіжні системи та системи переказу коштів
19

20.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
Internet
За 2015 рік кількість:
банкоматів, зменшилась на 3,3 тис. од. (-8,9%) і становила
на 1 січня 2016 року 33,3 тис. од.;
платіжних терміналів зменшилась на 9,3 тис од. (-4,5%) і
становила 194,5 тис од.
Разом з тим, збільшилась кількість безконтактних
терміналів:
торгівельних на 33,6% і становила 88,2 тис. од. (50,6% від
загальної кількості торговельних терміналів),
банківських на 16,0% і становила 0,3 тис. од. (1,3% від
загальної кількості торговельних терміналів).
Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, в яких
установлено торговельні платіжні термінали, збільшилась на
7,8 тис. од. (6,3%) і становила 131,3 тис. од.
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
зміна за 2015 рік
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
на 01 січня 2016
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
20

21.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
Internet
Банкомати
У 2015 році кількість банкоматів зменшилась на 3,3 тис
шт. (-8,9 %) з 36,6 до 33,3 тис. шт. Зменшення кількості
банкоматів відбулося у всіх областях. Найбільше банкоматів
зменшилося в Донецькій, Луганській, Одеській областях та м.
Києві.
Банкомати (відхилення, шт)
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
21

22.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Платіжна
інфраструктура
Системи
переказу
коштів
Internet
Торгівельні термінали
У 2015 році кількість торгівельних терміналів зменшилася
на 4,6 тис шт. (-2,6 %) з 178,9 до 174,3 тис. шт.
Найбільше зменшення відбулося у Тернопільській,
Херсонській та Чернівецькій областях.
Торгівельні термінали (відхилення, шт.)
83
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
22

23.

Система
електронних
платежів
Емісія
Приймання
платежів
готівкою
Обсяги
операцій
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Платіжна
інфраструктура
Internet
Інтернет-платежі
Темпи зростання платежів через мережу Інтернет у 2015
році дедалі збільшувались.
Протягом 2015 року обсяг операцій через мережу
Інтернет досяг 52,7% від загальної суми безготівкових операцій
з використанням платіжних карток.
Протягом цього періоду в Україні було здійснено понад
505,5 млн. (98,3%) операцій з використанням платіжних карток
через мережу Інтернет на загальну суму 192 млрд. грн. (94,6%),
а в закордонних Інтернет-магазинах – майже 9 млн. (1,7%)
платежів на суму 10,9 млрд. грн. (5,4%).
Кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які
обслуговували платіжні картки в Україні на 1 січня 2016 року
становила 2 915 од.
Операції з використанням платіжних карток через мережу Інтернет (тис.шт.,млн.грн.)
514,435
256,486
120,573
48,721
2013
зміст Попередній
розділ
202,885
112,765
2014
2015
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
23

24.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Системи переказу коштів
Протягом 2015 року на території України здійснювали
діяльність 47 систем переказу коштів, з яких:
28 систем, створені резидентами,
19 систем, створені нерезидентами.
Впродовж 2015 року з використанням систем переказу
коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було
переказано (графік 3.1):
у межах України:
75 466 млн. грн.;
в Україну:
2 526 млн. дол. США (в еквіваленті);
за межі України:
431,5 млн. дол. США (в еквіваленті).
Графік 3.1 Сума переказів, здійснених через
системи переказу коштів (в еквіваленті)
в Україну
з України
у межах України
млн. дол. США
6000
5000
3885
4000
3000
2000
1000
0
827
645
491520135363
зміст Попередній
розділ
20144215
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
431
252620153507
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
24

25.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
І. Системи переказу коштів, створені резидентами
Протягом 2015 року на ринку систем переказу коштів,
створених резидентами, відбулися такі зміни:
Національним банком України зареєстровано п’ять нових
платіжних систем, з яких:
дві внутрішньодержавні системи переказу коштів,
створені небанківськими установами України, – “УКРОП”,
ТОВ “ФК “ВАП-КАПІТАЛ” та “FORPOST”, ТОВ “ПОСТ
ФІНАНС”;
три внутрішньобанківські системи переказу коштів.
Національний банк України змінив статус систем переказу
коштів “Система термінових переказів “Швидка копійка” та
“ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ”
з
внутрішньобанківських
на
внутрішньодержавні, узгодивши їх правила, подані
АТ “Ощадбанк” та ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК” відповідно.
Міжнародна система переказу коштів “AVERS” припинила
свою діяльність у зв’язку з ліквідацією її платіжної організації
АТ “Банк “Фінанси та кредит” (18.12.2015).
Загальна кількість систем переказу коштів-резидентів, що
здійснювали діяльність у 2015 році в Україні, складає 28 систем,
з яких три міжнародні системи, 13 внутрішньодержавних та
12 внутрішньобанківських.
Усього за допомогою цих систем було переказано:
у межах України – 75,4 млрд. грн.;
в Україну – 16,7 млн. дол. США (в еквіваленті);
за межі України: 11,5 млн. дол. США (в еквіваленті).
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
25

26.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Системи
переказу
коштів
Ринок
платіжних
карток
Створені
резидентами
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Створені
нерезидентами
Станом на 01.01.2016 у Реєстрі платіжних систем та їх
учасників містилися такі відомості про міжнародні та
внутрішньодержавні системи переказу коштів:
І. Системи переказу коштів, платіжними організаціями яких є банки
Учасники

з/п
Найменування
платіжної системи
Найменування платіжної
організації
Ознака платіжної
системи
банк
небанківська
установа
1
"Welsend"
АБ "Укргазбанк"
міжнародна
26
6
2
"Аваль-Експрес"
АТ "Райффайзен Банк
Аваль"
внутрішньодержавна
--
--
3
"СОФТ"
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
внутрішньодержавна
--
--
4
"PrivatMoney"
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
міжнародна
24
1
5
"FLASHPAY"
ПУБЛІЧНЕ АТ "БАНК
ФАМІЛЬНИЙ"
внутрішньодержавна
--
8
6
"The Money" 1
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА
ІНІЦІАТИВА"
внутрішньодержавна
--
--
7
"Система термінових
переказів "Швидка
копійка"
АТ "Ощадбанк"
внутрішньодержавна
--
--
8
"ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ"
ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"
внутрішньодержавна
--
--
1
.
24.06.2015 запроваджена тимчасова адміністрація в ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА".
ІІ. Системи переказу коштів, платіжними організаціями яких є
небанківські установи
Учасники
небанківська
банк
установа

з/п
Найменування
платіжної системи
Найменування платіжної
організації
Ознака платіжної
системи
1
"Поштовий переказ"
УДППЗ "Укрпошта"
внутрішньодержавна
--
--
2
"ІнтерПейСервіс"
ПАТ "Запоріжзв’язоксервіс"
внутрішньодержавна
5
6
3
"Фінансовий світ"
ТОВ "Українська платіжна
система"
внутрішньодержавна
1
12
4
"ГлобалМані"
ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ"
внутрішньодержавна
--
--
5
"ОМП"
ТОВ "ФК "ОМП-2013"
внутрішньодержавна
--
3
6
"УКРОП"
ТОВ "ФК "ВАП - КАПІТАЛ"
внутрішньодержавна
--
3
7
"FORPOST"
ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"
внутрішньодержавна
--
--
8
"24NONSTOP"
"АйТіФінанс"
внутрішньодержавна
--
9
2
3
2
3
Станом на 01.01.2016 система не розпочала діяльність.
04.02.2016 систему виключено з Реєстру.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
26

27.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Внутрішньодержавні та міжнародні системи переказу
коштів, створені банками України
Внутрішньодержавні перекази
У межах України з використанням систем переказу коштів,
створених банками, у 2015 році було переказано 27,7 млрд. грн.
(без врахування обсягів внутрішньобанківських систем переказу
коштів).
Лідером за сумою переказів, здійснених у межах України,
стала система “Welsend” (33% від загальної суми переказів).
Другою за сумою переказів є система “PrivatMoney”
(графік 3.2).
Графік 3.2 Внутрішньодержавні перекази, здійснені з
використанням систем, створених банками, у 2015 році (сума)
«PrivatMoney»; 27%
«Welsend»; 33%
Інші; 3%
«FLASHPAY»; 14%
«Швидка копійка»; 3%
«ПРАВЕКС-ТЕЛЕГРАФ»; 9% «Аваль-Експрес»; 13%
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
27

28.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Найбільшу кількість переказів у 2015 році серед систем
переказу коштів, створених банками, було здійснено через
систему “FLASHPAY” 77,9 млн. переказів (графік 3.3), при
цьому середня сума переказу становила 50 гривень. В інших
системах, створених банками, середня сума одного переказу
склала 11 тис. гривень.
Графік 3.3 Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем,
створених банками, у 2015 році (кількість)
Інші; 983,680; 1%
«Welsend»;
«FLASHPAY»; 77,878,064;
97% 503,660; 1%
«PrivatMoney»; 668,978; 1%
Зазначимо, що у порівнянні з попереднім роком у 2015 році
загальна сума переказів збільшилася у 3,5 рази (графік 3.4).
Таке зростання зумовлене значним збільшенням виплат
з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Графік 3.4 Динаміка внутрішньодержавних переказів, здійснених з використанням внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених банками України
30,000
27,721
25,000
20,000
млн. грн. 15,000
10,000
5,000
0
7,643
4,571
2013
2014
зміст Попередній
розділ
2015
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
28

29.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Транскордонні перекази
Усього у 2015 році з використанням систем переказу
коштів, створених банками, було здійснено транскордонних
переказів:
з України – 11,5 млн. дол. США (в еквіваленті);
в Україну – 16,7 млн. дол. США. (в еквіваленті).
Загальна сума транскордонних переказів у порівнянні з
попередніми роками знизилася (графік 3.5).
Графік 3.5 Обсяг транскордонних переказів, здійснених банками України
600
500
млн. дол. США
400
300
200
100
0
з України
124
82
2013544
в Україну
17
2014296
12 2015
Таке зниження є, зокрема, результатом зупинення діяльності
міжнародної системи переказу коштів “AVERS” (графік 3.6).
Графік 3.6 Розподіл транскордонних переказів, здійснених з використанням систем переказу коштів, створених банками
в Україну
з України
100%
80%
60%
40%
20%
0%
зміст Попередній
розділ
млн. дол. США
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
29

30.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Внутрішньобанківські системи переказу коштів
Протягом 2015 року в Україні з використанням 12
внутрішньобанківських систем переказу коштів було здійснено
переказів на загальну суму 8 млрд. грн.
Найбільшими внутрішньобанківськими системами переказу
коштів за сумою переказів є системи “EximCash”,
АТ “Укрексімбанк” (4,6 млрд. грн.) та “За мить”,
АТ “УКРСИББАНК” (3,2 млрд. грн.) (графік 3.7).
Графік 3.7 Перекази, здійснені з використанням внутрішньобанківських систем переказу коштів, у 2015 році
3,214
226
192
127 4,594
«EximCash»
«За мить»
кількість тис.
4 Інші
сума млн. грн.
Середня сума переказу у внутрішньобанківських системах
переказу коштів у 2015 році склала 24,8 тис. грн., що у 2,5 рази
більше ніж у 2014 році.
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
30

31.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Системи переказу коштів, створені небанківськими
установами України
У 2015 році з використанням систем переказу коштів,
створених небанківськими установами, в межах України було
здійснено 320 млн. переказів на суму 39,7 млрд. грн.
Лідером за кількістю і сумою переказів серед цих
платіжних систем стала система “Поштовий переказ”, через
яку в межах України було здійснено 141 млн. переказів на
суму 21 млрд. грн.
Другою за сумою переказів є система “ІнтерПейСервіс” –
6 млрд. грн. (графік 3.8).
Графік 3.8 Внутрішньодержавні перекази, здійснені з використанням систем
переказу коштів, створених небанківськими установами, у 2015 році (сума)
«ІнтерПейСервіс»; 15%
«Поштовий переказ»; 53%
«ГлобалМані»; 12%
«Фінансовий світ»; 11%
«ОМП»; 0% «УКРОП»; 1% «24NONSTOP»; 8%
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
31

32.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Розподіл сум переказів, здійснених у межах України з
використанням систем переказу коштів, створених банками та
небанківськими установами України, у 2015 році порівняно з
2014 роком суттєво змінився.
Доля переказів, виплачених з використанням систем
переказу коштів, створених банками, у 2015 році зросла за
рахунок виплат коштів з Фонду гарантування вкладів
(графік 3.9).
Разом з тим, найбільша частка виплачених переказів у
межах України припадає на системи переказу коштів, створені
небанківськими установами.
Графік 3.9 Перекази, здійснені у межах України з використанням систем
переказу коштів, створених банками та небанківськими установами
України (сума)
90%
80%
80%
70%
60%
53%
47%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
2014
2015
системи перека зу кошті в, створені банками України
системи перека зу кошті в, створені неба нкі вськими установами
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
32

33.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Системи
переказу
коштів
Ринок
платіжних
карток
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
II. Системи переказу коштів, створені нерезидентами
У 2015 році в Україні функціонували 19 систем переказу
коштів, створених нерезидентами (таблиця 1).
Чотири з таких систем припинили свою діяльність
протягом року, внаслідок відкликання ліцензії у платіжної
організації
("CONTACT")
або
відсутності
учасників
("Interexpress", "MONEY EXCHANGE" та "Xpress Money ") .
Загальна кількість переказів, що надійшли в Україну у
2015 році через системи переказу коштів, створені
нерезидентами, склала 14,9 млн. переказів, що на 71%
більше, ніж у 2014 році.
Загальна кількість переказів, відправлених з України у
2015 році, становила 1,4 млн. переказів, що на 27% більше,
ніж у 2014 році (графік 3.10).
млн. переказів
Графік 3.10 Кількість транскордонних переказів,
здійснених через системи-нерезиденти
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9.6
1.1
1.1
2013
8.72014
в Україну
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
1.4
14.9
2015
з України
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
33

34.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Системи
переказу
коштів
Ринок
платіжних
карток
Створені
резидентами
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Створені
нерезидентами
Водночас, загальна сума переказів, що надійшли в Україну,
склала 2 509,2 млн. дол. США, що на 27% менше, ніж у
2014 році.
Загальна сума переказів, відправлених з України у
2015 році, склала 420,0 млн. дол. США, що на 16% менше, ніж у
2014 році (графік 3.11).
млн. дол. США
Графік 3.11 Сума транскордонних переказів,
здійснених через системи-нерезиденти
5000
4000
3000
2000
1000
0
580
499
4165
2013
3446
2014
в Україну
420
2509
2015
з України
У межах України через системи переказу коштівнерезиденти у 2015 році здійснено 27,8 тис. переказів на суму
98,8 млн. грн. або 4,6 млн дол. США (в еквіваленті) (графік
3.12).
Графік 3.12 Динаміка переказів у межах України, здійснених
через системи-нерезиденти
млн. грн.
300
249.2
250
200.7
200
150
98.8
100
50
0
2013
зміст Попередній
розділ
2014
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
2015
наступний кінець
розділ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
34

35.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Середня сума транскордонних переказів в Україну в 2015
році склала 168,4 дол. США (в еквіваленті) - зменшення на
58%; за межі України – 300 дол. США (в еквіваленті) зменшення на 34% (графік 3.13).
дол. США
Графік 3.13 Середня сума транскордонних переказів, здійснених через
системи-нерезиденти
600
500
400
300
200
100
0
396
453
168
436
2013
524
2014
в Україну
2015
300
з України
Розподіл ринку транскордонних переказів між його
провідними учасниками порівняно із 2014 роком, майже не
змінився.
Найбільші суми коштів надійшли в Україну через такі
системи (графік 3.14).
Графік 3.14 Розподіл транскордонних переказів, здійснених через
системи-нерезиденти (у розрізі систем)
в Україну
Блиц; 9% інші (13 систем); 5%
Western Union; 35%
CONTACT; 4%
Юнистрим; 10%
MoneyGram; 9%
Золотая Корона; 28%
зміст Попередній
розділ
попередня
сторінка
наступна
сторінка
Департамент платіжних систем (лютий 2016)
наступний кінець
розділ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
БАНК
УКРАЇНИ
Звіт за
2015 рік
Платіжні системи та системи переказу коштів
35

36.

Система
електронних
платежів
Приймання
платежів
готівкою
Ринок
платіжних
карток
Системи
переказу
коштів
Створені
резидентами
Створені
нерезидентами
Найбільші суми коштів були відправлені з України через
такі системи (графік 3.15).
Графік 3.15 Розподіл транскордонних переказів, здійснених через
системи-нерезиденти (у розрізі систем)
з України
Блиц; 9%інші (13 систем); 5%
Western Union; 35%
CONTACT; 4%
Юнистрим; 10%
MoneyGram; 9%
Золотая Корона; 28%
Через системи переказу, створені резидентами США,
надійшло в Україну 49% від загальної суми переказів; через
системи, створені резидентами Росії – 49% від загальної суми
переказів, отриманих в Україні, через системи інших країн –
2%.
Більшість переказів в Україну було здійснено у доларах
США 63% всіх переказів, отриманих в Україні, у російських
рублях було здійснено 23%, у євро 13%, менше 1%
у канадських доларах.
Через системи переказу, створені резидентами США,
відправлено 44% від загальної суми переказів з України, Росії
55%, через системи інших країн – 1% .
Більшість переказів з України було здійснено у доларах
США 71% всіх переказів, відправлених з України,
у російських рублях було здійснено 19%, у
English     Русский Правила