КӨМІРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
ЖОСПАРЫ
КӨМІР
Физикалық зерттеу әдістері
Рентгенқұрылымды анализ
Инфрақызыл спектроскопия
Масс-спектрометриялық анализ Масс-Спектрометрия — затты оның құрамына кіретін атомдар мен молекулалардың  массаларын және
Электронды микроскопия
Ультрадыбыс қолдану
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
402.79K
Категория: ФизикаФизика

Көмірдің физикалық қасиеттерін зерттеу әдістері

1. КӨМІРДІҢ ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Орындаған: ХакмановНурбол
ХТОВ 303

2. ЖОСПАРЫ

I. КІРІСПЕ
II.ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
Рентгенқұрылымды анализ
Ифрақызыл спектроскопия
Ултрадыбыс қолдану
Масс-спектрометриялық анализ
Электронды микроскопия
III. ҚОРЫТЫНДЫ

3. КӨМІР

350 млн жыл бұрын пайда болған қатты,шөгінді тау
жынысы. Көмірді басқа жыныстардың арасынан
қабатталып жатқан жерінен табады.
Химиялық құрамының, физикалық және
технологиялық қасиеттерінің
өзгешеліктеріне қарай көмір мынадай
негізгі табиғи түрлерге ажыратылады:
Қоңыр көмір
Тас көмір
Антрацит

4. Физикалық зерттеу әдістері

Көмірдің құрылымын физикалық зерттеу әдістері
химиялық зерттеуге қарағанда маңыздырақ.
Физикалық әдістер нәтижесінде алынған
мәліметтер көмірдің құрылысы мен физикалық
қасиеттеріне негізделген.Физикалық зерттеу
әдістерінің бірнеше түрі бар.

5. Рентгенқұрылымды анализ

Рентгенқұрылымдық анализ- көмір заттары үшін
маңызды зерттеу әдісі . Рентген құрылымдық талдау
кристалл торындағы минерал атомдарының анорган.
және органик. қосылыстарының кеңістіктікте
орналасуын анықтайды.

6. Инфрақызыл спектроскопия

ИК-спектрометр

7. Масс-спектрометриялық анализ Масс-Спектрометрия — затты оның құрамына кіретін атомдар мен молекулалардың  массаларын және

Масс-спектрометриялық анализ
Масс-Спектрометрия — затты оның құрамына
кіретін атомдар мен молекулалардың массаларын және
бұлардың санын анықтау жолымен зерттеу әдісі.

8. Электронды микроскопия

9. Ультрадыбыс қолдану

10. Қорытынды

Көмірдің құрылымы мен физикалық қасиеттерін
физикалық зерттеу әдістерімен талдау химиялық
талдауға қарағанда әлдеқайда маңызды
болғандықтан, бұл әдістерді әрі қарай дамыту
және дәлдігін жоғарылату қажеттігі туады.

11. Пайдаланылған әдебиеттер

Химия и технология угля. АГРОСКИН А. А. М, изд
во «Недра», 1969 г., стр. 240.
www.medical-enc.ru/26/electron-microscopy.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгеноструктурны
й_анализ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Масс-спектрометрия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфракрасная_спек
троскопия
English     Русский Правила