Дәріс №7 Сабақтың тақырыбы: Адгезия және когезия құбылысының түсінігі. Адгезия және когезия жұмысы.
Адгезия теориясының түрлері: 1. Адсорбциялық немесе молекулярлық теория 2. Химиялық теория 3. Электрлік теория 4. Диффузиялық
Когезия мен адгезияның сұйық және газ фазасындағы жұмысының сызбасы
331.03K
Категории: ФизикаФизика ХимияХимия

Адгезия және когезия құбылысының түсінігі. Адгезия және когезия жұмысы

1. Дәріс №7 Сабақтың тақырыбы: Адгезия және когезия құбылысының түсінігі. Адгезия және когезия жұмысы.

2.

Адгезия(от
лат.
adhaesio–
жабысу)

екіқаттыдененемесесұйықтыңфазаларыныңжанасуыбетік
молекула арқылыбайланыстырылатынқұбылыс.
Адгезия
бірфазаданекіншіфазағаауысуынемесебірлікаудандағыжұм
ыспенөлшенеді.Сонымен адгезияның жұмысы мынаған
тең:
English     Русский Правила