Підготувала студентка групи ОН-141 Коваленко Інна
Сутність, завдання і функції господарського контролю
Основні принципи побудови господарського контролю:
496.05K
Категория: ПравоПраво

Господарський контроль в Україні

1. Підготувала студентка групи ОН-141 Коваленко Інна

ГОСПОДАРСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
Підготувала студентка
групи ОН-141
Коваленко Інна

2. Сутність, завдання і функції господарського контролю

Господарський контроль – одна з важливих
функцій управління, складова частина
господарського механізму, за допомогою
якого здійснюється обернений зв’язок між
об’єктом і суб’єктом управління.
Контроль – це процес, який
забезпечує відповідне функціонування
конкретного об’єкту, прийнятий
управлінським рішенням і
направлений на успішне досягнення
поставленої мети.

3.

Значення господарського контролю
полягає в:
попередженні порушень і зловживань;
виявленні порушень, відхилень від
правових норм чинного законодавства і
обґрунтування для притягнення до
відповідальності винних осіб;
захист і збереження власності.

4.

• Завдання господарського контролю
такі:
• – перевірка дотримання підприємствами правил
використання коштів;
• – виявлення та попередження порушень
фінансової дисципліни, фактів несплати податків і
ліквідація допущених недоліків;
• – встановлення адміністративної відповідальності
за недотримання цільового використання
бюджетних коштів;
• – виявлення внутрішніх резервів підвищення
ефективності виробництва;
• підвищення достовірності інформації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

5.

Основні функції фінансово-господарського контролю:
профілактична, інформаційна, мобілізуюча.
Виявляючи порушення
працівників, контроль сприяє їх
недопущенню, що становить
його профілактичну функцію.
Одержана під час контролю інформація
використовується для прийняття управлінських
рішень з метою забезпечення нормальної
роботи підприємства. В цьому
проявляється інформаційна
функція контролю.
Завдяки контролю виявляють недоліки, а також
позитивні сторони в роботі, що
реалізують мобілізуючу функцію контролю.

6. Основні принципи побудови господарського контролю:

• — плановість — порядок, строки, обсяг контролю плануються;
• — раптовість — контроль здійснюється раптово, що підвищує його
ефективність;
• — системність — при проведенні контрою розглядаються всі
сторони його об’єкта;
• — регулярність — контроль здійснюється постійно, безперервно,
відповідно до характеру і властивості діяльності;
• — законність — контролюючі органи повинні діяти відповідно до
норм законів, забезпечуючи охорону інтересів суспільства і
громадян;
• — об’єктивність — правдиве, повне й об’єктивне проведення
контролю і подання його результатів;

7.

• — конкретність — перевірка конкретних явищ і подій;
• — незалежність — неприпустимість будь-якого силового,
матеріального та морального впливу на суб’єкт контролю;
• — ефективність та дієвість — своєчасне виявлення
порушень та оперативне забезпечення їх виправлення;
• — науковість — при проведенні контролю застосування
досягнень науки і техніки та передового досвіду;
• — економічність — здійснення контролю з найменшими
затратами праці і коштів;
• — повнота — детальне вивчення всіх фактів, що мають
відношення до об’єкта контролю.

8.

Предметом господарського контролю
є виробнича і фінансово-господарська
діяльність.

9.

Об’єктом господарського контролю
є сам процес реалізації і одержаний
фінансовий результат.

10.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила