Методика формування лінгвістичних понять
План
Одиниці мови
Допоміжні засоби увиразнення усного мовлення
Вимоги культури мовлення й етики мовного спілкування

Методика формування лінгвістичних понять

1. Методика формування лінгвістичних понять

* Методика
формування
лінгвістичних
понять

2. План

*План
1. Відомості про мову і мовлення.
Лінгвістичні поняття «мова» і «мовлення».
2. Вимоги навчальної програми МОН України
щодо вивчення мовного матеріалу.
3. Зміст навчальних підручників з української
мови для 2-3 класу (самостійно).
4. Структурні компоненти уроку на тему
«Мова і мовлення».

3.

Українська
мова
засіб спілкування
пов'язана з мисленням
близькоспоріднена з російською,
білоруською
має дві форми мовлення
Форми
мовлення
усна
писемна

4. Одиниці мови

*
звуки,
слова,
сполучення
слів,
речення,
текст

5. Допоміжні засоби увиразнення усного мовлення

* Допоміжні засоби увиразнення
усного мовлення
інтонація,
міміка,
жести;
зорові умовні знаки,
звукові сигнали.

6.

здатність людини говорити,
висловлювати свої думки
звуки
мова
сукупність
мовних знаків
слова
сполучення слів
речення
текст
те, що виражає думку, може
бути засобом спілкування

7.

мовлення
спілкування
людей між
собою за
допомогою
мови; мовна
діяльність
усне
писемне

8. Вимоги культури мовлення й етики мовного спілкування

* Вимоги культури мовлення й
етики мовного спілкування
* 1) висловлювання мають бути правильними, точними,
виразними.
* 2) слова потрібно правильно наголошувати;
* 3) не замінювати слова жестами, мімікою, вигуками;
* 4) виразно вимовляти слова, уміло користуватися інтонацією;
* 5) вживати слова ввічливості (під час зустрічі і прощання, для
вираження запитання, прохання, подяки тощо);
* 6) слова ввічливості слід добирати залежно від того, кому
вони адресовані (товаришам, батькам, учителям, знайомим
чи незнайомим людям);
* 7) у розмові слід уміти вислухати до кінця співбесідника, не
перебиваючи його без потреби, а якщо є така необхідність,
то попросити вибачення.
English     Русский Правила