Склад державної служби
Склад державної служби
Склад державної служби
КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Склад державної служби
ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ЯКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Розподіл працівників за причинами вибуття (на 31 грудня 2014р.; відсотків)
Кількість державних службовців за статтю та категоріями посад (на 31 грудня 2014р.)
Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю та категоріями посад (на 31 грудня 2014р.)
Розподіл посадових осіб органів місцевого самоврядування за віком (на 31 грудня 2014р.)
Розподіл державних службовців за віком (на 31 грудня 2014р.)
295.79K
Категория: ПравоПраво

Державна служба України (регіональний аспект)

1.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

2. Склад державної служби

Загальна чисельність державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування в Україні
складає 391347 (станом на 31.12.14)
290765
100582
Державна служба
Місцеве самоврядування

3.

Склад державної служби
Динаміка загальної чисельності державних службовців за період 1995-2006 р.р.
1995
Всього
ДС в
Україні
1996
1997
1998
1999
2000
2001
172346 188 626 190 710 183224 187 379 192409 208992
2002
2003
226 985 240 528
2004
2005
2006
251 471
257 112
265703
Загальна чисельність державних
службовців
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Роки (станом на 31.12.2014 – 290 765)

4.

Склад державної служби
Динаміка загальної чисельності посадових осіб в органах місцевого самоврядування
ЗА ПЕРІОД 1995-2006 РР.
Загальна чисельність
Всього
посадових
осіб місцевого
самоврядуван
ня
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
64054
53152
53194
59416
65605
67468
67660
77442
85 432
89 588
91 925
95641
150000
100000
50000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Роки (станом на 31.12.2014 – 100 582)

5. Склад державної служби

Індекс співвідношення державних службовців до
кількості населення порівняно з країнами ЄС
9,4
10,0
8,0
5,9
4,9
6,0
3,0
4,0
2,0
2,2
0,7
0,8
2,7
0,6
0,0
Україна
Австрія
Польша
Угорщина
Швеція
Російська Федерація
Німеччина
Словаччина
Франція

6. Склад державної служби

Кількість державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування
в Чернігівській області
(станом на 31.12.2014)
3,1 тис.
Державні службовці
9,4 тис.
Посадові особи
місцевого
самоврядування

7. КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування
(на 31 грудня)
2014 р.
Усього
Особи, на яких поширюється
дія Закону України «Про
державну службу»
2012 р.
2013р.
11963
У % до підсумку
усього
у % до
2013 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
12486
12131
97,2
100,0
100,0
100,0
8870
9390
9104
97,0
74,1
75,2
75,0
3093
3096
3027
97,8
25,9
24,8
25,0
Особи, на яких поширюється
дія Закону України «Про
службу в органах місцевого
самоврядування»

8. Склад державної служби

Кількість державних службовців за місцем
роботи в Чернігівській області
(станом на 31.12.2013)
Територіальні органи
міністерств і відомств
5760
850
Облдержадміністрація та
структурні підрозділи
Райдержадміністрації та
структурні підрозділи
1995
795
Органи судової влади

9. ЯКІСНИЙ СКЛАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Розподіл державних службовців за категоріями посад та статтю
(на 31 грудня 2014р.; відсотків)

10. ЯКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розподіл посадових осіб місцевого самоврядування за
категоріями посад та статтю
(на 31 грудня 2014р.; відсотків)
Жінки
87,5
Чоловіки
Сьома
Шоста
80,7
83,4
П'ята
36,1
Четверта
5,6 Третя
12,5
19,3
16,6
63,9
94,4
Друга0
100,0
Перша0
100,0

11.

Розподіл державних службовців за стажем
державної служби
(на 31 грудня 2014р.; відсотків)
25 років і більше
10,6
37,9
4,0
18,7
Від 15 до 25 років
22,1
Від 10 до 15 років
26,6
Від 5 до 10 років
17,4
Керівники
4,0
Від 3 до 5 років
2,8
Від 1 до 3 років
0,7
До 1 року
27,4
9,7
13,4
4,7
Cпеціалісти

12.

Розподіл посадових осіб органів місцевого
самоврядування за стажем служби
(на 31 грудня 2014р.; відсотків)

13. Розподіл працівників за причинами вибуття (на 31 грудня 2014р.; відсотків)

14.

ДОДАТКИ

15. Кількість державних службовців за статтю та категоріями посад (на 31 грудня 2014р.)

Усього
Усього
9104
Керівники
2538
мають категорії посад
першу

другу
1
третю
23
четверту
203
п’яту
659
шосту
1652
Спеціалісти
6566
мають категорії посад
другу

третю

четверту
7
п’яту
474
шосту
2437
сьому
3648
6840
1722
Жінки
у % до загальної
кількості відповідної категорії
75,1
67,8


8
102
423
1189
5118


34,8
50,2
64,2
72,0
77,9

1
15
101
236
463
1448

100,0
65,2
49,8
35,8
28,0
22,1


5
339
1697
3077


71,4
71,5
69,6
84,3


2
135
740
571


28,6
28,5
30,4
15,7
осіб
Чоловіки
у % до загальної
осіб
кількості відповідної категорії
2264
24,9
816
32,2

16. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю та категоріями посад (на 31 грудня 2014р.)

3027
1579
2239
1006
Жінки
у % до загальної
кількості відповідної категорії
74,0
63,7
1
2
36
595
784
161
1448


2
215
660
129
123339
393
101626
318
889
Усього
Усього
Керівники
мають категорії посад
першу
другу
третю
четверту
п'яту
шосту
Спеціалісти
мають категорії посад
другу
третю
четверту
п’яту
шосту
сьому
осіб
788
573
Чоловіки
у % до загальної
кількості відповідної категорії
26,0
36,3


5,6
36,1
84,2
80,1
85,2
1
2
34
380
124
32
215
100,0
100,0
94,4
63,9
15,8
19,9
14,866,7
80,9
87,513
75
12733,3
19,1
12,5
осіб

17. Розподіл посадових осіб органів місцевого самоврядування за віком (на 31 грудня 2014р.)

Усього
Усього
у віці; років
3027
Керівники
у % до загальної
осіб
кількості відповідного віку
1579
52,2
Спеціалісти
у % до загальної
осіб
кількості відповідного віку
1448
47,8
Жінки
До 35 включно
36 – 45
46 – 55
56 – 59
60 – 64
65 і старше
496
710
827
169
33
4
102
307
465
102
26
4
20,6
43,2
56,2
60,4
78,8
100,0
394
403
362
67
7

79,4
56,8
43,8
39,6
21,2

37,2
73,8
83,2
79,0
86,4
100,0
86
44
49
33
3

62,8
26,2
16,8
21,0
13,6

Чоловіки
До 35 включно
36 – 45
46 – 55
56 – 61
62 – 64
65 і старше
137
168
291
157
22
13
51
124
242
124
19
13

18. Розподіл державних службовців за віком (на 31 грудня 2014р.)

Усього
Усього
у віці; років
9104
Керівники
у % до загальної
осіб
кількості відповідного віку
2538
27,9
Спеціалісти
у % до загальної
осіб
кількості відповідного віку
6566
72,1
Жінки
До 35 включно
36 – 45
46 – 55
56 – 59
60 – 64
65 і старше
2921
2159
1595
164
1

318
686
648
69
1

10,9
31,8
40,6
42,1
100,0

2603
1473
947
95


89,1
68,2
59,4
57,9


21,8
44,0
46,9
48,8
85,7

739
324
252
132
1

78,2
56,0
53,1
51,2
14,3

Чоловіки
До 35 включно
36 – 45
46 – 55
56 – 61
62 – 64
65 і старше
945
579
475
258
7

206
255
223
126
6

English     Русский Правила