Сільське господарство україни
Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона
 Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні
Проблеми сільського господарства
Дякую за увагу!!!
1.90M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Сільське господарство України

1. Сільське господарство україни

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УКРАЇНИ
Роботу виконала учениця 9-Акласу
Еколого-Природничого ліцею№116 міста Киева
Кузьміна Анастасія

2. Україна – це країна з потужним агропромисловим потенціалом та величезними перспективами розвитку сільського господарства. Вона

УКРАЇНА – ЦЕ КРАЇНА З ПОТУЖНИМ АГРОПРОМИСЛОВИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ ТА ВЕЛИЧЕЗНИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ВОНА ВОЛОДІЄ СПРИЯТЛИВИМИ
КЛІМАТИЧНИМИ УМОВАМИ І ЯКІСНИМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ,
НАЯВНІСТЬ ЯКИХ СВІДЧИТЬ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

3.  Сучасний стан сільськогосподарського виробництва в Україні

СУЧАСНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Висока (близько 25% від загальної кількості) частка великих і надвеликих промислових
підприємств.
Низька ціна робочої сили була зумовлена відносно більш низькими (у порівнянні зі
світовими) цінами на споживчому ринку і більш низькими життєвими стандартами,
звичками, схильностями, готовністю терпіти нестатки і т.п.
Нерозвиненість горизонтальної інфраструктури ринку, практично всіх її складових як
інформаційних, так і матеріально-речовинних горизонтальних систем зв’язку, складів,
транспортних шляхів, засобів збереження інформації, адміністративних будинків і т.ін.
Низький рівень економічної культури всього населення, у тому числі керівників
підприємств сільського господарства.
Високий рівень прихованого безробіття (за окремими оцінками, до 15% у середині 80-х
років) зумовлений як ідеологією, так і трудовим законодавством.
Виникнення і розширення легального недержавного сектора у формі приватних
підприємств, фермерських господарств, спільних підприємств і т.п., що концентрується як у
сфері обігу, так і частково в сфері виробництва товарів.
Різке зниження ефективності всієї господарської системи. Збільшення диференціації
вигідності вкладень у різні галузі.
Зростання стартових витрат (як фінансових, так і організаційних), необхідних для початку
нового виробництва, різке зниження рівня безпеки підприємництва, зростання ризику
провалу при нерозвиненості системи економічного страхування і протидії ризикам.

4. Проблеми сільського господарства

− низька конкурентоспроможність
продукції та невідповідність її міжнародним
стандартам якості та безпеки;
− низький рівень інвестицій і зростання
залежності від державного фінансування;
− низька економічна ефективність
сільськогосподарського виробництва
порівняно з іншими країнами,
використання застарілих технологій;
− домінування сировинної продукції з
низьким рівнем переробки в експорті;
− катастрофічне падіння родючості
ґрунтів і зростання їх ерозії.
ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

5.

В умовах відкритості національної економіки
світові тенденції щодо наростання дефіциту
продовольства і зростання цін можуть розглядатися
як потужний виклик для українського аграрного виробництва. Ці тенденції можуть діяти як активний
стимул пожвавлення сільгоспвиробництва й
експорту сільгосппродукції, джерело додаткових
фінансових ресурсів для розвитку та капіталізації
сектору, підґрунтя для розкриття вітчизняного
аграрного потенціалу як важливої й поки що недостатнім чином розкритої національної конкурентної
переваги.

6.

За підсумками 2014 року індекс
сільськогосподарського
виробництва показував зростання
на 2,8% в порівнянні з 2013 роком.
Хоча за підсумками 2013 року
зростання індексу
сільськогосподарського
виробництва було на рівні 13,6%.
Але нехай буде хоч би таке
зростання, чим взагалі ніякого. Це
офіційні показники Державної
служби статистики, де пораховано
сільськогосподарське виробництво
без урахування Криму.
Як не складно здогадатися,
передусім, великі с/г компанії.
Індекс зростання с/г
виробництва бізнес-структур за
2014 року склав 3,9%, що ж до
приватних господарств, то там
зростання було всього 1,9%.
Для нормальної роботи с/г
бізнесу потрібні і гроші, і
техніка, і технології. А приватні
сільські господарства, на жаль,
цього часто просто не мають.

7.

За підсумками 2014 року було
зібрано зерна 63,8 млн. тонн, що
на 2,4% більше, ніж минулого
року. Це зростання в основному
було забезпечене за рахунок
збільшення збору пшениці і
ячменю. Проте об’єми
вирощування кукурудзи
зменшилися на 7,8% і насіння
соняшнику на 7,7%. В цілому, це
правильно. Бажано дати
можливість с/г землі відпочити від
кукурудзи і соняшнику. Щоб не
перестаралася.

8.

У 2014 році на 44% виросло
виробництво цукрового
буряка, так що цукру буде в
Україні достатньо. На
експорт цукор Україна
майже не продає. Дуже він у
нас дорого виходить в
порівнянні з тростинним
цукром. Тому цукор це,
передусім, для нас самих.

9.

На 8,4% виросло виробництво
картоплі. На 2,6% виріс збір
урожаю всіх овочів. До речі, на
овочі в Україні спостерігається
тенденція падіння цін. Це у
будь-якому разі дає можливість
більшій частині населення
пережити або, точніше, вижити
в умовах кризи. Хоч би таким
способом вирішити проблему
харчування в Україні.

10.

“Зростає і
тваринництво, але
разом з тим зростають
і ціни на тваринну
продукцію через ціни
на корми”

11.

Виробництво м’яса за
підсумками 2014 року виросло
на 4,3%. В основному за
рахунок м’яса птиці. Хоча і ціни
на м’ясо в Україні в 2014 році
виросли істотно, на ту ж птаху
більше ніж на 25%. Що
поробиш, дешеве м’ясо
складно зробити при дорогих
кормах, а корми не бувають
дешевими при такому курсі
долара і цінах на паливо.

12.

Виробництво яєць в 2014
році виросло на 4,3% в
порівнянні з 2013 роком. А
ось виробництво молока
фактично залишилося на тому
ж рівні. В основному за
рахунок зниження експорту
молочної продукції в Росію.
“Виробництво і продаж
зерна на експорт стає
одним з головних джерел
вливання валюти в країну”

13.

Що ж до виробництва продукції
тваринництва, то, швидше за
все, в 2015 році його
показники знижуватимуться,
оскільки поголів’я тварин в
Україні зменшилося. Великої
рогатої худоби за підсумками
2104 року стало на 3,4%,
свиней на 1,9% і навіть птахів
на 1% менше. Раніше у нас
поголів’я птахів тільки зростало.

14. Дякую за увагу!!!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
English     Русский Правила