Психологічні особливості підліткового віку
Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку - С. Холл вважав, що основним законом психічного
Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
Провідний вид діяльності підлітка
Основні новоутворення
Основні протиріччя:
Підлітковий вік – це час закоханості …
… і час кризи!
Підлітковий вік – це час змін. Все буде добре!!!
Дякую за увагу!
4.01M
Категория: ПсихологияПсихология

Психологічні особливості підліткового віку

1. Психологічні особливості підліткового віку

2. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку - С. Холл вважав, що основним законом психічного

розвитку є
закон рекапітуляції. Рекапітуляція (лат. recapitulatio —
повторення) — повторення ознак далеких предків в онтогенезі
сучасних організмів. Принцип рекапітуляції вперше
сформульований в 1859 Чарльзом Дарвіном.
- К. Левін розглядає підлітковий вік як соціально-психологічне
явище.
- М. Мід зазначає, що тип переходу від дитинства до
дорослості залежить від того наскільки великий розрив в
нормах і вимогах суспільства до дитини і дорослого.
- З. Фрейд звертав увагу на біологічну детермінацію розвитку.

3. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка

• Прискорений ріст тіла
•Порушення пропорцій тіла
•Дисгармонійність рухів
•Невідповідність розвитку серця, маси тіла і
судинної системи
•Статеве дозрівання

4. Провідний вид діяльності підлітка

Спілкування

5. Основні новоутворення

1. Почуття дорослості
2. Потреба у самореалізації та суспільному
визнанні
3. Прагнення до самоствердження
4. Вміння підпорядковуватися нормам
колективного життя

6. Основні протиріччя:

1. Прагнення бути дорослим і разом з тим відсутність
соціального досвіду
2. Прагнення бути самостійним і водночас
матеріальна залежність від батьків
3. Відмінності між фізичною і соціальною зрілістю

7. Підлітковий вік – це час закоханості …

8. … і час кризи!

9. Підлітковий вік – це час змін. Все буде добре!!!

10. Дякую за увагу!

English     Русский Правила