Наявність товару у продажі
Можливість самообслуговування при купівлі товару
Цінова політика
Доступність аналогічного товару у роздрібному продажі
Ергономічна привабливість торгового закладу  
Час проведений у закладі
Здійснення супутніх товарів
Додаткові послуги торгового закладу
Додаткові послуги торгового закладу
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
4.27M
Категория: МаркетингМаркетинг

Товарорух у системі маркетингу

1.

Товарорух у
системі
маркетингу
Підготували:
Підготували:
Студенти
Студенти 201-ФКсб
201-ФКсб групи
групи
Шимків
Шимків Катерина
Катерина
Горбай
Горбай Наталія
Наталія
Шовковий
Шовковий Микола
Микола
Салмаш
Салмаш Інна
Інна
Рудзік
Рудзік Олена
Олена

2.

Параметр
Альтернативи параметрів
Наявний на момент купівлі
Буває в продажі, але на
Наявність товару у продажі
момент купівлі відсутній
Не буває у продажі
Можливість
Наявна можливість
самообслуговування при
Відсутня можливість
купівлі товару
Цінова політика
Вартість
Широкий вибір аналогічних
товарів інших брендів
Доступність аналогічного Середній ступінь вибору
товару у роздрібному
аналогічних товарів інших
продажі
брендів
Обмежений (відсутній) вибір
аналогічних товарів
Привертає увагу
Ергономічна привабливість
Не відрізняється від
торгового закладу
конкурентів
Час проведений у закладі
 
торгівлі
Здійснення супутніх
 
покупок
Додаткові послуги
торгового закладу
(супутні)
Широкий вибір
Назва товару*
Бато
Шокола
Кефір
Вода
Кава
д
н
+
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
5,49
5,16
12,51
12,42
1,37
 
+
+

 
 
 
 +
 +
 
 
+
 +
+
+
+
14-20-14-44
30,14
+
Одиничні послуги
Немає додаткових послуг

+
+
 
+
+

3.

Наявність товару у продажі

4. Наявність товару у продажі

НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ У ПРОДАЖІ
Параметр
Наявність
товару у
продажі
Альтернативи
параметрів
Наявний на
момент купівлі
Буває у
продажі,але на
момент купівлі
відсутній
Не буває у
продажі
Вода
Батон
Кефір
Шоколад
Кава
+
+
+
+
+

5. Можливість самообслуговування при купівлі товару

Параметр
Альтернативи
парметрів
Можливість
Наявна
самообслугову можливість
вання
при купівлі
Відсутня
товару
можливість
Вода
Батон
Кефір
Шоколад
Кава
+
+
+
+
+

6. Цінова політика

ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Параме
тр
Альтернатив Вода
и
параметрів
Цінова Вартість
політик
а
5.49
Батон
5.16
Кефір
Шокол
ад
Кава
12.51
12.42
1.37

7. Доступність аналогічного товару у роздрібному продажі

ДОСТУПНІСТЬ АНАЛОГІЧНОГО ТОВАРУ У РОЗДРІБНОМУ
ПРОДАЖІ
Параметр
Доступність
аналогічного
товару у
роздрібному
продажі
Альтернативи
праметрів
Вода
Широкий вибір
аналогічних товарі
інших брендів
Середній ступінь
вибору аналогічних
товарів інших
брендів
Обмежений
(відсутній) вибір
аналогічних товарів
Батон
«Агробізнес»,
«Особливий»,
«Хлібна
хата»,
«Київський».
«Миргородська»
«Bonaqua»
Кефір
Шоколад
Кава
«Галичина»,
«Roshеn»,
«Слов’яночка» «Світоч»,
, «Біла лінія», «Millenium»
«Premialle».
«Jacobs»,
«MacCoffee
Max».

8. Ергономічна привабливість торгового закладу  

ЕРГОНОМІЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТОРГОВОГО ЗАКЛАДУ
Параметр
Ергономічна
привабливіст
ь торгового
закладу
 
Альтернати
ва
параметрів
Вод
а
Привертає
 
увагу
Не
+
відрізняється
від
конкурентів
Бато
н
+
 
Кефір
Шокола
д
 
+
+
 
Кава
 
+

9. Час проведений у закладі

ЧАС ПРОВЕДЕНИЙ У ЗАКЛАДІ
14:20-14:44

10. Здійснення супутніх товарів

ЗДІЙСНЕННЯ СУПУТНІХ ТОВАРІВ
2.29

11. Додаткові послуги торгового закладу

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТОРГОВОГО ЗАКЛАДУ
Параметр Атернативні
парметри
Додаткові
послуги
торгового
закладу
(супутні)
Широкий
вибір
Одиничні
товари
Немає
додаткових
Вода
Батон
Кефір
Соки
«Jaffa»,
«Наш
сік»,
«Добрий»
«Sandora»
«Rich»
Охолоджений
чай
«Nestea»
Шоколад
Цукерки,
Печиво,
Вафлі,
Тістечка,
Торт.
Хліб,
Булочки,
Багети.
Йогурт,
Ряжанка.
Кава
Чай,какао,
Капуччіно,
Шоколад.

12. Додаткові послуги торгового закладу

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТОРГОВОГО ЗАКЛАДУ

13. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила