Види, типи і форми професійного спілкування
Дякую за увагу!
286.69K
Категория: ПсихологияПсихология

Види, типи і форми професійного спілкування

1. Види, типи і форми професійного спілкування

2.

Види професійного
спілкування

3.

Невербальн
е
Вербальне
Комбіноване
За участю
чи
неучастю
мовних
засобів

4.

Письмове
Друкован
е
Усне
За формою
представленн
я мовних
засобів

5.

Релігійне
Філософське
Навчальнопедагогічне
Побутове
Наукове
Політичне
Виховне
За
темою
Побутове

6.

Розважальн
е
Ділове
За
метою

7.

Групове
Міжособистіне
Внутрішнє
Публічне
За
кількіст
ю
учасникі
в
Масове

8.

Діалогічне
Безпосереднє
Опосередкова
Монологічне
За
характером
Полілогічне

9.

Офіційне
(рольове)
Неофіційне
(приватне)
За мірою
офіційності

10.

Періодичне
Короткотривал
е
Постійне
Довготривале
За
триваліст
ю

11.

Ініціативн
е
Вимушене
За
свободою
вибору
партнера

12.

Особистісно
зорієнтован
е
Соціально
зорієнтован
е
За
соціальними
чинниками

13.

Бажане
Нейтральн
е
Необхідне
Небажане
За
результативніс
тю спільної
взаємодії та
досягнутим
ефектом

14.

Ненормативне
Етикетне
Нормативне
Неетикетне
За
додержанням
норм 

15.

Форми професійного
спілкування

16.

Індивідуальні й групові бесіди
Телефонні розмови
Наради
Конференції
Збори
Дискусії
Полеміка

17. Дякую за увагу!

English     Русский Правила